Ramadan 2023 – Kristna och muslimer, främjare av kärlek och vänskap, Vatikanens broderliga önskan

Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCDI)

Kära muslimska bröder och systrar,

Ramadan månaden är viktig för er, men också för era vänner, grannar och troende i andra religioner, särskilt kristna. Befintliga vänskapsband
stärks och nya byggs, vilket banar väg för en mer fridfull, harmonisk och glädjefylld samexistens. Detta motsvarar den gudomliga viljan för
våra samhällen och faktiskt för alla medlemmar och gemenskaper i den enda mänskliga familjen.

Vi är medvetna om, kära vänner, att fredlig och vänlig samexistens står inför många utmaningar och hot: extremism, radikalism, polemik,
dispyter och religiöst motiverat våld. Dessa hot drivs av en hatkultur. Vi måste därför hitta de lämpligaste sätten att motverka och
övervinna en sådan kultur genom att stärka kärlek och vänskap, särskilt mellan muslimer och kristna genom de band som förenar oss. Det är
därför vi tyckte det var lämpligt att dela med oss av några tankar om detta ämne, i hopp om att också få era.

Allt börjar med vår inställning till varandra, speciellt när det finns skillnader mellan oss i religion, etnicitet, kultur, språk eller
politik.

Olikheter kan uppfattas som ett hot, men alla har rätt till sin specifika identitet med dess olika egenskaper, utan att ignorera eller glömma
det vi har gemensamt: ”Alla folken bildar verkligen en enda gemenskap, de har ett enda ursprung, eftersom Gud lät hela människosläktet bo på
hela jordens yta, de har också ett sista slut, Gud, vars försyn, vittnesbörd om godhet och frälsningsändamål sträcker sig till alla, tills de
utvalda är samlade i den heliga staden som Guds härlighet skall upplysa, och där alla folk kommer att vandra i dess ljus. (Förklaring om
kyrkans förbindelser med icke-kristna religioner, Nostra Aetate, 28 oktober 1965, nr 1)

Främja en kultur av kärlek och vänskap

Negativa attityder och beteenden mot dem som skiljer sig från oss är tyvärr många: misstänksamhet, rädsla, rivalitet, diskriminering,
utanförskap, förföljelse, polemik, förolämpningar, skvaller, för att bara nämna några.

Sociala medieplattformar är vanliga utrymmen för dessa skadliga beteenden, som avleder dem från deras roll som kommunikationsmedel och
vänskap till att bli instrument för fiendskap och strid. I detta avseende sa påven Franciskus: ”När människor bevarar sin konsumtionsmässiga
och bekväma isolering, väljer de att ständigt och febrilt ha kontakt. Detta gynnar spridningen av konstiga former av aggression,
förolämpningar, misshandel, diskvalifikationer, verbalt våld som går så långt att de förstör bilden av den andre, i ett utbrott som inte
kunde existera i kontaktfysiken utan att vi alla förstör oss själva. Social aggression finner ett oöverträffat utrymme för förstärkning i
mobila enheter och datorer.” (Fratelli Tutti, 3 oktober 2020, nr 44)

De motsatta attityderna till de negativa beteenden som just nämnts är respekt, vänlighet, välgörenhet, vänskap, ömsesidig omsorg för alla,
förlåtelse, samarbete för det gemensamma bästa, hjälpa alla som är i nöd, omsorg om miljön, för att göra vår ”gemensamt hem” en trygg och
trevlig plats där vi kan leva tillsammans i frid och glädje.

Vi kan inte förhindra och omintetgöra hatkulturen och, å andra sidan, främja en kultur av kärlek och vänskap, utan en solid utbildning av
kommande generationer i alla utrymmen där de bildas: i familjen, i skolan, i gudstjänstlokaler och på sociala medier.

En värld där rättvisa, fred, broderskap och välstånd råder behagar den Allsmäktige och ger glädje, och på så sätt ber vi om vårt uppriktiga
och gemensamma engagemang.

Må ni, kära muslimska bröder och systrar, glädja er åt den Allsmäktiges överflödiga välsignelser under Ramadan och fira Eid al-Fitr med
glädje som härrör från den Allsmäktiges trofasthet och kärlek och från alla människor ni lever med eller möter.

Från Vatikanen,

Biskop Miguel Angel Kardinal Ayuso Guixot, MCCJ, prefekt

Biskop Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, sekreterare