Artiklar

Om allt går enligt den plan som det Nationella Utbildnings Rådet föreslog i februari kommer den tyska regeringen snart att delta i utbildningen av de imamerna som bistår landets muslimska befolkning. Regeringen kommer också att delta i utbildningen av tusentals lärare som ansvarar för Islam undervisning i offentliga skolor....
Historiskt sett har vi levt under olika lagstiftningar beroende på de kollektiva och politiska intressen som dominerat vid olika tillfälle. Vid Moses tid, befallde farao att döda alla nyfödda judiska pojkar. I Hammurabi, kungen av Babylons lagar var incest, äktenskapsbrott och abort straffbart med döden. I det assyriska riket, som i alla militära stater, uppmuntrades barnafödelse och aborten var ett...
Under en tid var det nästan som om finanskrisen inte hade inträffat eller åtminstone så tycktes det vara i vissa områden av islamisk finansiering. Och så exploderade problemet med Dubais skuldkris som placerad tillgångs sida i rampljuset och inte av goda skäl....
Jag ringde Rami Elhanan häromdagen. Vi hade inte talat i sex år och mycket har hänt i Israel och Palestina. Rami är en israelisk grafisk designer som bor med sin familj i Jerusalem. Hans far överlevde Auschwitz. Hans farföräldrar och sex fastrar och farbröder dog i förintelsen. Varje gång jag frågas om hjältar nämner jag Rami och hans hustru Nurit...
En girig man satt utanför ett kafé, där han drack sitt morgonkaffe, när en tiggare som hade förlorat förståndet kom fram till honom och bad om pengar för att köpa lite yoghurt. Den girige försökte ignorera honom, men mannen vägrade att ge med sig och orsakade en skandal....
Detta att kvinnorna ärver hälften av vad männen får i islam, är om inte en lögn i många fall, en manipulation av verkligheten. En attack till mot islam genom att peka på att islam är sexistisk eller orättvis, när Islam gav kvinnor alla sina rättigheter i en tid där Europa fortfarande diskuterade huruvida kvinnan hade en själ....
I kontroversen om slöjan som nu har återupplivats av Frankrike efter den franska presidentens förslag om att utöka förbjudet finns det gott om kulturell imperialism, väldigt lite förnuft och ingen intellektuell ärlighet....
Muhammad är inte bara profeten (Nabi) och Allahs sändebud (Rasulallah), han är också vår Lärare och den rätta vägen (siratal-mustaquim) som leder oss till Allah, enigheten och den absoluta verkligheten. Som Nabi är han profetskapens sigill, med honom avslutas profetians cykel som uppmanar människor till det goda (som i böneutropet: "Hayya Al Falal" – kom till det goda)....
Orientalismens vara eller icke vara, dess ursprung, dess användning och dess konsekvenser är frågor som vi har diskuterat tidigare. När vi använder detta begrepp hänvisar vi till den traditionella uppfattningen man har haft om alla de samhällen som inte omfattas av vad vi kallar för den västerländska civilisationen, i synnerhet muslimer. Termen "Västvärlden" är problematisk, oförmågan att fastställa en exakt...