Nigeria får inte delas upp i en kristen och i en islamisk stat

Eduardo S. Molano – ABC

 

Dialog mellan John O. Onaiyekan, Abujas ärkebiskop och Abubakar Siddeeq, den Nationella Moskéns imam.

Det var inte lätt att få de inblandade i denna intervju att sitta vid samma bord. Sedan 1999 när ”Sharia” (islamisk lag) implementerades i tolv delstater i Nigeria, har minst 12 000 människor död i attackerna mot kyrkor och sammandrabbningar mellan muslimer och kristna. En strid där våra två samtalspartner, två av landets stora religiösa ledare, har en gemensam önskan att driva fram samlevnad. På ena sidan, John O. Onaiyekan, Abujas ärkebiskop och på den andra, Abubakar Siddeeq, den Nationella Moskén.

”Det finns ingen religiös konflikt i Nigeria. Den senaste händelse (attacken mot en kristen kyrka som dödade 44 personer) har skapat en känsla av otrygghet, men det representerar inte landets djupa verklighet” sade ärkebiskopen. Imamen flikar in: ”Men på senare tid det finns ett intresse från regeringens sida att avleda uppmärksamheten från de ekonomiska problemen. Och islam har blivit den perfekta syndabocken.”

Det är så att efter borttagandet av bränsle subventionerna upplever Nigeria en av de värsta sociala kriserna i sin historia. Och det är där religionen kommer in. ”Å ena sidan har vi en social och ekonomisk kris, och åt det andra, religiös osäkerhet. Och det finns de som vill dra nytta av båda” betonar Onaiyekan.

 

Radikaler, mot alla

Och som bödlar, de ansvariga för de mest upprörande handlingar i mitten av krisen, de islamistiska terrorister, Boko Haram. ”Det verkar som Boko Harams enda måltavla är kristna. Men de har mördat t o m fler muslimer” säger Siddeeq. Ärkebiskopen håller med. ”Låt oss vara realister” insisterar imamen. Boko Harams enda intresse är att dela upp landet.” Onaiyekan tillägger: ”Och för det, kommer de att använda alla möjliga ursäkt. Framför allt religionen.”

Sammandrabbningar mellan Fulani herdar stam (muslimer) och lantbrukarna Berom (kristna och animister) är vanliga i nordöstra Nigeria. Det är en kamp för innehav av mark som inte har något att göra med global Jihad. Men som utnyttjas av fundamentalisterna för sina syften.

”Med varje nytt slakt mellan dessa grupper, media skyller på religionen, men det finns andra viktigare sociala, ekonomiska och stam faktorer för att förstå dessa tvister” påpekar ärkebiskopen.

Imamen Sideeq är också bestämd i sin kritik av myndigheterna om extremismens frammarsch. ”Den nigerianska regeringen, påstår han, stödjer och finansierar Boko Harams anhängare. Rebellerna tar hand bara om statens smutsiga krig.” Ärkebiskopen är mer återhållsam, men mycket kritisk: ”Vad som står klart är att ökningen av Boko Harams attacker och deras komplexitet, visar deras infiltration i institutionerna. Utan sådan hjälp skulle de inte kunna klara det.”

Ärkebiskopen undviker inte heller kritiken mot kyrkans ansvar: ”Som samhällsledare måste vi identifiera de tempel där religiöst hat sprids, oavsett vilken tro de har.” På denna punkt är imamen inte överens: ”Boko harams ledare följer inte ledningen av ”sultanen av Sokoto”(högsta andliga ledare av Nigerias muslimer). Det största ansvaret ligger hos staten, inte hos oss.”

”Vet du vilken är min största oro?” frågar ärkebiskopen. ”Att några enkla mördare kastar överbord så många årtionden av samexistens.” Den lilla Siddeeq ler. ”Upplösningen av Nigeria i två stater är omöjligt. Du kan inte dela upp landet mellan muslimer och kristna.” De är helt eniga om det. Det bekräftas med en varm handskakning.