Nigeria får inte delas upp i en kristen och i en islamisk stat

Det var inte lätt att få de inblandade i denna intervju att sitta vid samma bord. Sedan 1999 när ”Sharia” (islamisk lag) implementerades i tolv delstater i Nigeria, har minst 12 000 människor död i attackerna mot kyrkor och sammandrabbningar mellan muslimer och kristna. En strid där våra två samtalspartner, två av landets stora religiösa ledare, har en gemensam önskan att driva fram samlevnad. På ena sidan, John O. Onaiyekan, Abujas ärkebiskop och på den andra, Abubakar Siddeeq, den Nationella Moskén.