Kvinnorna, hedern och den egyptiska revolutionen

Naira Antoun

 

Många kvinnor har deltagit och fortsätter att delta i den arabiska våren. Deras erfarenheter som huvudpersonerna i rörelsen, som offer för förtryck och som medborgare, liknar delvis sina manliga kamraters och är delvis annorlunda. Liksom deras manliga kollegor har de använt bloggar, sociala nätverk och ockuperat gator och torg. De har tagit emot slag och kulor och har fängslats, de har gått igenom förändringar långt ifrån deras krav. Men det finns område där deras erfarenheter skiljer sig från sina kamrater. Till exempel, för dem, det faktum att de ockuperar det offentliga rummet tillsammans med män och behandlas med respekt av sina kamrater, när det var vanligt att kvinnor som vågade bryta segregationen utsattes för sexuella trakasserier och övergrepp, är redan en revolution. Sociala förändringar också påverkar dem på olika sätt, demokratisering kan åtföljas av en tillbakagång i jämlikhet eller reproduktiva rättigheter.

Likaså förtrycket tar ibland specifika former, det är ett genus förtryck. Mycket av det våld som drabbar kvinnor i världen är, åtminstone delvis, ett budskap från några män till andra män, som ofta tar formen av sexuellt våld. En klassisk form av detta våld är krigsbrott, som har nått fruktansvärda dimensioner i delar av Afrika och som drabbade för mindre än två decennier sedan den före detta Jugoslavien.

Striderna äger rum i det fysiska rummet, gator och torg. Några ockuperar dem, andra försöker att förhindra det genom förtryck. Men det finns också kamp i diskursen, en del kritiserar den rådande situation och lägger fram förslag för förändring, medan andra misskrediterar de som protesterar. I båda områdena finns gemensamma frågor för män och kvinnor och andra frågor som varierar med könen. I länder som lever det arabiska våren, inklusive Egypten, används rutinmässigt anklagelsen om att vara västvärldens agent eller ännu värre, en betald agent. Denna anklagelse som används mot kvinnor och män, är effektiv eftersom det handlar om länder som har blivit offer för imperialismen, först i form av kolonialism och nu i form av ekonomiska orättvisor, ockupation eller islamofobi, så ett avståndstagande har en viktig roll i befolkningens identitet. Det finns också en specifik form av förtal mot kvinnor, man hävdar att deras sexuella beteende är ovärdigt, de är horor. Trots att man bara talar om dem (kvinnorna), detta är ett sätt att misskreditera hela deras folk.

I Egypten har de väpnade styrkorna använd upprepade gånger sexuellt våld som en form av förtryck. Två episoder har förekommit under 2011, oskuldstester av de gripna under demonstrationen den 8 mars, och övergreppet på en demonstrant den 17 december som utlöste ett stort gensvar. Denna artikel skriven av Naira Antoun och som publicerades strax efter dessa händelser, är högst intressant, eftersom det gör en mycket skarp analys av attityder hos både kontrarevolutionärerna och själva revolutionens lager.

Gloria Marín

 

Kvinnorna, hedern och den egyptiska revolutionen

Könsrelaterat våld (1) och sammankopplingen av kvinnor med nationen och männens heder är inget nytt, men just nu är det särskilt viktiga eftersom de kan vara ett hinder för kvinnornas jämställdhet i den revolutionära Egypten.

I Egypten står och slåss revolutionen mot kontrarevolutionen, och båda säger att de gör det för att försvara revolutionen. Man angriper revolutionärerna, både män och kvinnor, med tårgas, gummikulor och skarp ammunition och de presenteras som utländska agenter och hyrda ligister samtidigt som man hävdar att allt detta görs för att försvara revolutionen.

Kvinnorna är en av de fronter där slaget mellan revolutionen och kontrarevolutionen sker. För att förstå vad som händer på denna front är till stor hjälp det som nyligen hamnade på de flesta nyhetsmedias första sida, fallet med kvinnan som släpades, delvis avklädd och brutalt misshandlad av militärpolisen i Tahrir Square den 17 december 2011.

För revolutionärerna var händelsen ytterligare ett bevis på, även om detta var redan tydlig, det militära rådets falskhet och hyckleri när den säger att de verkar för att skydda revolutionen och av hänsyn till det egyptiska folket. Följande tisdag samlades tusentals kvinnor, skyddad av en kedja av män i den största kvinnliga demonstration i Egyptens historia. Fredagen efter kallades till ett ”milioneya”. ”Milioneya” översätts ofta som en demonstration med en miljon män, men på arabiska är mobilisering av en miljon människor. Efter det vanliga bruket att namnge massdemonstrationerna, kallades denna dag på ”Återtagande av heders fredag” och under de olika demonstrationer som inträffade kunde ses många fotografier av den misshandlade kvinnan samt ritningar och teckningar som skildrade aggressionen (2).

Kontrarevolutionen har svarat genom att antyda att kvinnan hade satt en fälla för att soldaterna skulle klä av och slå henne, och samtidigt påpekat att i varje fall bör kvinnor inte delta i protesterna. Med vad vi hittills sett kunde vi få följande slutsats, detta fall visar tydligt den stora skillnaden mellan revolution och dess fiender. Men för att förstå vad som händer behöver vi gå ännu längre.

Först liten bakgrund: könsrelaterat våld i den egyptiska politiken

Strategin att specifik attackera kvinnor är inte ny. I 2005 års folkomröstning i ett ökänt fall som fångades av kamerorna, attackerade, kläde av och sexuellt utnyttjade säkerhetsstyrkorna flera aktivister. Under en av de första protesterna som militärjuntan undertryckte i mars 2011, arresterades, misshandlades, torterades och utsattes demonstranterna för så kallade oskuld tester. Dessa tester var faktiskt sexuella övergrepp uppbackade av staten. Kravet på ett förbud mot denna praxis har lämnats till domstolen (3).

Dessa attacker mot kvinnor är könsrelaterat våld. Men det är inte bara kvinnor som drabbas av sexuellt våld och våld relaterade till deras kön. Det är också vanligt att manliga fångar kränks, de förolämpas med ord som bög och anklagas för att inte vara riktiga män. Naturligtvis detta våld mot män är könsrelaterad våld.

Och lite mer i detta sammanhang: ära, riktiga män och riktiga kvinnor. Revolutionen och kontrarevolutionen hade redan kommit i konflikt i det förflutna i frågan om kvinnorna och deras relationer med män. Som väntat finns det en stark kampanj för att misskreditera dem som deltar i revolutionen, de anklagats för att vara ligister eller utländska agenter. Men de anklagas också för otukt och utsvävningar. I den presskonferens som de militära styrkorna gav efter det våldsamma misshandel av kvinnan som också kläddes av, visades en video där man ser en man med armen över en kvinnas axlar, och precis efter det visade en bild av våld. På detta sätt antydde man ett samband mellan ett beteende som anses omoraliskt, degenererade, och våldet. Månader tidigare, när det blev känd oskuldstesterna, en general som avböjde att identifiera sig sade: ”De flickor som arresterades inte var som din dotter eller min. De var flickor som hade slagit läger i tält med de män som marscherade i Tahrir Square.” På så sätt motiverade han övergreppet, genom att förtala alla kvinnor som deltog i demonstrationerna.

Att fläcka kvinnornas rykte är en av kontrarevolutionens vapen. Enligt denna diskurs är revolutionen skadligt för nationen och leder till degeneration, eftersom den får kvinnorna att sova i tält med män och vilken sorts kvinnor skulle göra det? Om revolutionens kvinnor är sådana det är alltså inte förvånande att männen är ligister och hyrda agenter som vill förstöra Egypten.

Det är inte ovanligt att kvinnors kroppar blir utrymmen för social kamp, både fysisk som i tal. Det finns många böcker och artiklar i ämnet. Begreppet heder som har använts den senaste veckan har mycket att göra med hur kvinnors kroppar förvandlas till ett slagfält.

Honor är inte ett begrepp oberoende av könet. Vi kan bekräfta detta, till exempel, när man anser att kvinnors sexuella beteende påverkar inte bara deras ära, men framför allt äran hos männen med anknytning till dem. Detta är en av anledningarna till den kontroll män utövar över kvinnornas kroppar i alla patriarkala samhällen. En kvinnas kropp är inte bara hennes angelägenhet, utan äran hos männen i hennes grupp är beroende av den.

Denna idé av heder är den som fanns inte bara i namnet på demonstrationen på den omtalade fredag, men i slagord och banderoller under veckan. Olika bilder, tecknade och målade bilder av den olyckliga kvinnan åtföljdes av fraser som: ”Vad väntar du på? Att det ska hända detta din syster?”. En annan version sade: ”Din mor.” I en slogan som cirkulerade på gatorna i Kairo denna vecka, stod, ”egyptier, kom ut ur era hem, Tantawy kläder av era fruar (eller döttrar).” Slutsatsen är klart att alla egyptier med heder i behåll måste mobiliseras för att förhindra att detta händer. Det är viktigt att notera också att man hänvisade till ”era fruar”.

Å andra sida, under den senaste veckan, flera banderoller identifierade den våldsutsatta kvinnan med Egypten. I en av dessa banderoller stod bara: ”Det är Egypten som avkläddes.” En annan hade en bild med kvinnan målade i Egyptens flaggas färger, och texten på det var ”Kvinnor är halva befolkningen.” Denna affisch är intressant eftersom den innehåller både en progressiv uttalande, att kvinnor har lika rättigheter, och en farlig bild, identifiering av en naken kvinna med nationen.

Faran med att associera kvinnor med männens och nationens heder är lätt att förstå med ett exempel. Våld är aldrig meningslöst, det är alltid en form av språk. Och det är denna identifiering av kvinnor med männens och nationens heder som gör att våldet mot kvinnor, särskilt i krig, är ett budskap. Man kan angripa männen genom att angripa kvinnorna. Våldtäkt som krigsvapen baseras på detta samband. Därför är diskursen om heder inte ofarlig. Det är ett verktyg för kontroll och den kan användas på de mest fruktansvärda sätt.

Tillbaka till kvinnornas demonstration, avspärrad och skyddad av män, som brukar ske med grupper av kvinnor i många manifestationer. Med denna mänskliga kedja runt kvinnorna, stödjer männen dem, de uttrycker sin bestörtning över våldet och kräver kvinnornas rätt att delta i revolutionen. Samtidigt spelar de rollen av män av heder, och gör vad män av heder ska göra, dvs. att skydda kvinnor, särskilt undvika att de blir vanärade. Men från vem skyddar de kvinnorna? Från det militära våldet? Från ligister betalda av säkerhetsstyrkor? Från andra män i demonstrationen? Utan tvekan från all detta. Det innebär att säkerhets kedja också förhindrar att demonstrationen blir blandad.

Med andra ord har kedjan en ambivalent mening. Det är progressiv, eftersom den försvarar kvinnors rätt att delta i revolutionen utan att bli attackerade, och ändå genomsyrar den ett språk och en patriarkal världsbild.

Nu tillbaka till den avklädda och slagen kvinnan som föredrog att vara anonym. Eftersom hon inte har något namn kallar man henne ”kvinnan med blå behå.” Det är känt att kvinnan är bedrövad, och vi ska inte öka hennes lidande. Men frågan är inte om det är smärtsamt eller inte. Det är förnedrande. Och eftersom i patriarkala samhällen, både arabiska och västerländska, reduceras kvinnorna ofta till vad han bär, är detta sätt att namnge henne mycket problematisk.

I videon om den avklädda kvinna ser man en annan kvinna som går förbi och när hon försöker hjälpa blir hon svårt misshandlad. Det finns en video där hon intervjuas och där ser man att han knappt kan tala på grund av smärtan. Om man vill göra en effektfull kampanj centrerad på en kvinna, skulle man kunna göra det baserad på denna kvinna som har ett namn, ansikte och talar. Men detta skulle inte fungera lika bra eftersom den påminner oss inte om heder. I fallet som har utlöst denna storm det handlar inte bara om att det är en kvinna som misshandlas, utan anfallet hade en sexuell natur, hon kläddes av och blev vanärade.

Det finns också något av en show, särskilt eftersom hon hade oturen att bära en blå bh den morgonen.

På samma presskonferens där Försvarsmaktens råd försökte rättfärdiga denna händelse, visades en video med hjälplösa barn som ”erkände”. Troligtvis hade de torterats, en av dem blödde fortfarande, och i vissa delar av videon kunde höras i bakgrunden andra klaga och gråta. Om man verkligen vill tala om nationens heder, om män och kvinnor av heder, var finns hedern i en nation som torterar försvarslösa barn och tvingar de att ”erkänna”? Var finns de män och kvinnor av heder som demonstrerar genom Egyptens gator för att protestera mot dessa brott?

En annan slogan förra veckan var ”Kvinnor i Egypten är den röda linjen” som är en variant av slogan, ”Vi, folket, är den röda linjen”, vilket i sin tur är den som hörs hela tiden i ett försök att kväva kritiken mot militära ”Militären är den röda linjen.” Personligen håller jag med ”Vi folket, är den röda linjen.”