En profet för hela mänskligheten

Islamiskt Informations Forum

 

Nu är här dagen som markerar profeten Muhammeds födelse, Gud välsigne och upphöja honom. Detta är en bra tid att minnas Guds generositet och barmhärtighet mot världen, som skickade till oss en vägledare och en källa till fromhet, kunskap och medvetenhet för alla varelser.

Som Allah den Högste säger i Koranen:

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (33:56)

Även om vi inte firar hans födelsedag med stora fester, är detta en dag där vi borde fylla våra hjärtan med glädje och goda intentioner och hedra honom med att följa hans exempel och blir goda människor.

I en tid då vi muslimerna ägnar oss framförallt att leta efter skillnader som delar oss bör vi komma ihåg att profeten ägnade sitt liv att sprida Guds budskap och att BYGGA en gemenskap.

Vi bör ha det i våra tankar när vi följer hans exempel så att vi muslimer och andra förstår vad han betyder för mänskligheten.