Artiklar

Om pressen är den tredje statsmakten kan vi säga att på nittiotalet dyker Al Jazeera upp som oppositionen till massmedia monopolet som inrättades och manövreras från den norra hemisfären. Sedan dess har den arabiska nyhetskanalen lyckats med att bryta med besked informationsflödet nord-syd och göra det möjligt att sända nyheter från ”utkanten” och ge mening åt kommunikationen. Medan araberna ser...
I flera år har vi fördömt och pekat på den upprättade islamofobin som applåderas med stolthet, noterat dess effekter, dess framsteg. Parallellt med berövande av deras friheter, muslimerna står ut med hatiska blickar, som blir förolämpningar, och sedan attacker som slutligen förvandlas till döden. Och sedan, när man hör om den första döda, kommer Frankrike att visa sig överraskad. Slaktarens...
"Före Islam", skriver författarna till Atlas of Islam, "ansågs kvinnan vara ett hot mot familjens heder, och därför förtjänade hon att bli begravd levande i sin tidiga barndom. Som vuxen ansågs hon vara ett sexobjekt som kunde köpas, säljas eller ärvas. Från denna underlägsna och rättslösa position ledde islam kvinnor till en position där de hade stort inflytande och prestige...
Kirgizistan är ett litet centralasiatiskt land med en muslimsk majoritet, i landet finns det två militärbaser, en amerikansk och en rysk. Kirgizistans säkerhetsstyrkor är kända för att ha en hög grad av effektivitet när det gäller förtryckandet av dess befolkning, men varken dessa två militärbaser eller de hög effektiva säkerhetsstyrkor kunde skydda president Kurmanbek Bakijev från allmänhetens missnöje när de...
Debatten om hijab (islamisk slöja) och burka är alltid närvarande i den toleranta och moderna Europa, allt eftersom den muslimska invandringen ökar. Ska de respekteras som giltiga och godkända religiösa symboler som korset runt halsen, eller ska vi misstro och till och med förbjuda dem för att de representerar en aktiv del av islamiskt kvinnoförtryck?...
Den europeiska kulturen som vi känner den idag, bygger på en demokratisk sekulär anda som Frankrike har försökt förkroppsliga under två århundraden. De muslimska kvinnor som bär huvudduk mot den allmänna attityden är ett tydligt tecken på att en minoritetsgrupp avvisar den europeiska liberalismens överlägsenhet....
Integrationen av unga muslimer i det europeiska samhället för att förebygga marginalisering och extremism är en utmaning som berör alla EU: s regeringar. Lyckligtvis finns det islamiska organisationer runt om hela kontinenten som redan har börjat med det arbete....
En dag, en äldre kvinna vars tro var uppriktig och utövades noggrant, mötte en vandrande dervisch och som ett tecken på respekt bjöd hon honom att dela med hennes mat. Även om dervischen hade lärt sig att behärska sin hunger, gladde han sig för det sättet kvinnan utryckte sin tro som var varken braskande eller vidskeplig, men kom från ett uppriktigt...
Att bygga upp en solid bas av fördomar är tidskrävande. Det är därför särskilt irriterande när någon kommer och tvingar oss att bli av med dem. Mot bakgrund av vissa nyligen gjorda undersökningar borde två av dessa fördomar kastas omedelbart till sopkorgen. Och märkligt nog är dessa två relaterade till EU:s nuvarande kris....