Vem är fienden?

Hanif Escudero Uribe – WebIslam

”Nu vill vi ha hämnd. Det är dags att stoppa dem annars blir det för sent.” Dessa veckor har den falska propagandan
om islamiseringen av Europa återfått en stark intensitet med hjälp av en extrem och rasistisk diskurs på grund av de
senaste terrorattacker i Barcelona och Cambrils.

Spanien är för den ”muslimska världen” ett muslimskt vänligt land där islam är en erkänd religion och muslimer,
invånare eller turister, njuter av de rättigheter som föreskrivs i lagen och i själva konstitutionen och kan med
säkerhet utöva sin praxis religiösa, även om det fortfarande finns mycket att göra. Man kan säga att Islam är en god
religion och muslimer är bra människor, men den senaste terrorattack utförd av ett kriminellt gäng som är kopplat till
en internationell terrororganisation och som ropar ”Allah är stor” när de utför sina missgärningar ger upphov till
komplicerade situationer som äventyrar de framsteg som gjorts flera år sedan i frågor om frihet, sammanhållning,
säkerhet och slutligen samexistens och social välfärd, även om vi kan med glädje konstatera att det har motverkats
av allmänhetens betydande respons för fred och samexistens under demonstrationen den 26 augusti i Barcelona.

Enligt demografiska studier av muslimer i Spanien som utarbetats av UCIDE är mer än 45 % av muslimer spanjorer och
den andra hälften består av olika nationaliteter, främst marockaner, pakistanier, algerier och senegalesiska. I de
flesta fall är muslimer integrerade medborgare och bidrar positivt till detta mångfacetterade samhälle där vi bor.
Totalt finns det nästan två miljoner, 4 % av befolkningen, enligt den senaste tidens kartläggning av muslimer i
Spanien, publicerad av El País. Andra, få, lever mindre integrerat men de är inte av den anledning våldsamma eller
terrorister.

Så om islam är en bra och erkänd religion och de flesta muslimer är bra människor borde problemet vara moskéerna.
Ingenting längre från verkligheten. Om det finns en förebyggande faktor för att minska radikalisering och förbättra
integrationen av det muslimska samfundet är det utan tvekan den stora förekomsten av moskéer och böneplatser som
betjänar behoven hos den muslimska troende. Nyckeln till detta förebyggande arbete fokuserar alltmer på finansieringen
av dessa kultcentrum och en större autonomi i relation till expanderande ideologier som finns inom islamiska strömmar,
särskilt de som kan motivera användningen av våld. Det är också nödvändigt att ta hänsyn i detta sammanhang de
politiska intressena där tredjeländer spelar in liksom kampen för religiös hegemoni i islam. Saudiarabien, Marocko,
Iran, Turkiet och andra, samt olika statliga rörelser har tävlat i många år för att positionera sig som Islams
riktmärke i Spanien, men ingen har uppnått en sådan framgång, trots finansieringen av imamer och last med tryckta
koraner.

Därför borde underrättelsemyndigheters kontroll och övervakning inriktas på dessa faktorer i stället för de troende
som går till moskén i första hand för att uppfylla sina religiösa eller andliga behov. Exemplet med moskén under
Annours Islamiska Förening i Ripoll visar dock att imamen lyckades radikalisera ungdomar genom möten och träff
utanför moskén, med en föreningens styrelse total ovetande och till synes utan utländsk finansiering. Som Natalia
Andújar påpekade också för många år sedan i en av hennes studier om islam och integration:

”(…) de yngsta befinner sig i en stor generationskonflikt eftersom trots att de försöker distansera sig från
familjens inflytande och antar differentieringsstrategier, även i religiösa frågor, innesluter majoritetsbefolkningen
fortfarande dem i samma kategori som deras föräldrar. Många av dem beskriver sig själva som ’muslimer’ och avvisar en
identitet som hänvisar dem till sina föräldrars ursprungsland med vilket de inte identifierar sig. Således dyker upp
två typer av till synes motstridiga inställningar. Å ena sidan kräver de sin rätt att vara en del av samhället men
känner sig diskriminerade och å andra sidan hävdar de sin legitima rätt att bete sig som muslimer.”

Imamens roll är mycket viktigt och den är i rampljuset, men det är inte mindre viktig rollen som spelar de islamiska
organisationernas styrelse där imamen arbetar. Denna styrelse och organisationens medlemmar måste ha kontroll och
uppföljning av deras utbildning, deras tal, deras kompetens i fråga om religiöst stöd till troende och deras ”extra”
arbetsuppgifter som undervisning av arabiska, Koranen, mm… Det är sant att det inte finns någon statistik om antal
imamer och inte heller en minimum accepterad obligatorisk träning, något som måste lösas, vilket uttrycktes av
Islamiska kommission i slutet av augusti.

I det 2006 kungliga dekret beslutades att inkludera imamens roll i RGSS (det spanska försäkringskassa system) med de
kriterierna som definierade en imam. Idag, som vi har påpekat, finns det inte några urvalskriterier, men filtreringen
som görs av själva gemenskapen är i sig ett stort hinder som bromsar extremistiska diskurser. Den muslimska
gemenskapen är den mest intresserade av att fördöma våldsamma attityder som dessutom strider mot islam själv.

Ett annat eventuellt problem i förhållande till imamer, är att de som arbetar med religiöst stöd till muslimska fångar
kan komma i kontakt med radikala ideologier som sedan kan överföras till potentiella terrorister och brottslingar. Det
finns dock inga uppgifter som stöder denna möjlighet. Och i vilket fall som helst är underrättelsemyndigheternas roll
att kontrollera och övervaka det för att kunna säkerställa medborgarnas säkerhet. Det verkar dock att kommunikation
och samordning mellan de olika nationell och autonoma myndigheter med ansvar för säkerhet inte var det bästa, vilket
framgår av den information som publicerades av flera tidningar. Detta är något som bör förbättras i framtiden för att
förhindra allmänheten att falla in i absurda rykte och konspirationsteorier.

Och för att avsluta denna korta reflektion vill jag nämna följande. Det är sant att i de flesta muslimska länders
kollektiva tankebild representerar Al Andalus, dagens Spanien, ett historiskt och civilisatoriskt ögonblick som
projicerar värderingar om frihet och oöverträffad kulturell prakt, ett bra exempel att följa för att uppnå världsfred
och samexistensen av alla religioner och sätt att leva. Det här är något positiv som gör Spanien till en ljuspunkt,
en spegel där vi kan se oss med hopp om en bättre framtid.

Al Andalus är inte en plats som muslimerna vill återta eftersom det inte är ett territorium eller ett utrymme att
erövra. Al Andalus ett tillstånd, en gemensam och kollektiv tankebild som borde bli ett immateriellt Världsarv, ett
arv som tillhör alla, något som vi redan njuter av till en viss grad och som kan innebära möjligheten att bygga en
bättre värld bort från barbari, våld och skräck.

Så, efter allt det nämnda, vem är fienden? Om problemet inte är ”morerna” (muslimerna), och inte heller konvertiterna,
invandrarna eller de beslöjade kvinnorna eller de skäggiga männen med vit tunika och bleka ansikte eller Al Andalus
älskare eller de unga integrerade fotbollsspelarna eller imamerna. Vem måste vi försvara oss från? Vem vill angripa
oss och vilka mål har dem? Jag kan tänka på bara ett klart svar, fienden är densamma för oss alla och den har inga
värderingar eller religion, den heter terrorism och vi är inte rädda. No Tinc Pot (Vi är inte rädda på katalanska).

Anmärkning:

Hanif Escudero Uribe är Junta Islamicas sekreterare och direktör för standardisering i Halal institutet.