Buddhas mardrömmar

Webislam

Buddha har idag mardrömmar. Medkänslan och lidandets stora mästare lider med Rohingya folkets situation. De som påstår
sig vara hans lärjungar mördar oskyldiga utan barmhärtighet. Medkänslan bleknar och endast totalitarismen finns kvar.
En totalitarism som denna gång klä sig i saffransfärger och påstår bära Buddhas egenskaper, en totalitarism som bär
Nobelprisets silke och militära uniform.

Inför totalitarismen bryts logiken, känslorna försvinner och hatet tar över vilket sinne som helst oavsett hur klokt
och utbildad den må vara. Det är i det området Ashin Wirathu och hans fundamentalister självnämnda buddhister arbetar
i. De attribut som de hävdar att försvara, förvandlas till hat, våld och efter sanningar som sedan presenteras till
den burmesiska befolkningen. En buddhism som inte är buddhism utan chauvinism, ohälsosam nationalism med
saffranfärgade klädnader befläckade med blod.

Burma är en av dessa misslyckade stater. Våldet baseras på en kollektiv fantasi i diktaturer av olika färg, civila
krig, våld mellan etniska grupper. Rohingya folk är deras senaste offer. Ett folk som lider av våld och lögner som
upprepas om och om igen. De fattigas islamofobi som vänder sig mot dem vars närvaro ifrågasätter en stats etniska och
religiösa lögner.

Rohingyas situationer borde få oss att reflektera på en djupare nivå, mycket djupare än det vi får läsa eller höra
från nyheterna. Eftersom våldet inte riktas mot alla burmesiska muslimer, men exklusivt mot Rohingya folk, de fattiga, de
arvlösa. I Burma delas den muslimska befolkningen, enligt Imtyaz Yusufs artikel, i fyra grupper:

Chulias, muslimer av indiskt ursprung som följer subkontinentens kulturella traditioner och som är idag en dela av
medelklassen. De har aldrig slutat känna sig mer indier än burmeser.

Pathi, ättlingar till barn från blandade äktenskap mellan indier/perser och burmeser. De ser sig själva som mycket
närmare burmesiska buddhister både etniskt och kulturellt. Idag är de en minoritet som går obemärkt bland resten av
burmeser.

Hui, ättlingar till kinesiska muslimer som kom till regionen för at göra affärer och etablerade sig i områden i början
av 1900-talet, de fann i Burma skydd efter de religiösa förföljelserna 1949 i Kina. Deras etnicitet och kultur är
kinesisk och de är en tydlig minoritet, även om de inte ses som muslimer utan som kineser.

Och slutligen, Rohingya. De är Arakáns stat antika invånare och diskrimineras inte bara på grund av deras religion
utan även på grund av deras ras. Burmeserna kallar dem ”kalla” (svarta). De ses som utländska inkräktare, till
skillnad från andra muslimer i landet, och som en störning til den burmesiska staten.

Dessa Rohingyas är ”de andra” som förstör landet. De angrips eftersom de är fattiga, från en annorlunda rasgrupp
och har ett levnadssätt som hotar en stat som söker att homogenisera befolkningen. Ett våld mot det man inte gillar
motiverad av deras sociala svaghet. Det är därför burmeserna har satt igång en etnisk rensning eftersom deras hat
riktas mot deras existens, inte bara mot religion. Det är inte islamofobi, det är helt enkelt totalitarism.

Det är samma totalitarism som DAESH visar i Mellanöstern eller Boko Haram i Afrika. Det är en galenskap som de
försöker rättfärdiga med falska religiösa berättelser. Historier som förvandlas till giftig rök som förgiftar
befolkningen och får dem att tro att ”de andra” vill tillintetgöra dem. Titta på de senaste attentater i Europa eller
Irak, det är inte vi muslimer som står bakom dem, det är djävlar som låtsas vara muslimer.

Det är därför vi muslimer inte kan falla i ett hat för buddhismen. Varken kristna eller buddhister ska hata islam. Det
är inte buddhismen, det är 969-rörelsen. Det är inte islam, det är DAESH. Religiös läran inspirerar inte hat, det är
totalitariska regim eller grupper som återskapar läran för att uppnå deras mål. Och dessa omgjorda läror kastas som
bränsle till människor som är fyllda av ilska och hat som sedan ägnar sig åt terror. Det ska inte finnas utrymme för
någon, oavsett vem, som predikar våld.

Utöver den svarta och vita logiken god/ond finns verklighetens logik. En logik svårt att förstå, väldigt komplex för
att kunna tolkas av människor som oss som föredrar den enkla svart/vit logik, men mycket mer fördelaktigt. Och vi
säger det igen, det gör ont att se sig i spegeln och se sig själv som ”de andra”. Tro inte på dem som inte vill ha
spegeln. Vårt mål är att konfrontera oss själva, att lära oss att se mångfalden, att bli medborgare i den globala
staden som handlar och bjuder på te till en främmande. Ett te som kom från Kina, som muslimerna tog västerut från
Indien. Ett te som vi delar muslimer, buddhister och kristna.

Och ja, Buddha har mardrömmar dessa sena sommarnätter. Hans medkänsla är vanhelgad av ett monster klädd i
saffransfärger som heter Wirathu och hans anhängare. Buddha drömmer om att hans huvud blir avskuren för att han är
nära de fattiga, för att han är en enkel ”kalla” rohingya. Och med blicken på tomrummet försöker han somna om med
hopp om att dessa obetydliga människor lär sig medkänsla.