Sprickorna i slottet

WebIslam

Det finns en viss fatalism i dagens kollektivt tänkande. Praktiskt taget sedan världens skapelse tror vi, helt
otvetydigt, att vår tid är den värsta och att allt annat tidigare var underbar. Gyllene tider som förstördes av en
generationskorruption och av vilken vi är den största representant. Således har guldålderns myt blivit en av de mest
avskräckande i vår tid.

Islam, som länge varit ett civiliserande element, och muslimer har upplevt under 1439 år denna myt. Miljoner
muslimer ser drömmande på andra tider, längtande efter en återgång till en tid av prakt, godhet och skönhet. Men det
är inte en symbolisk återgång, det de längtar efter är en materiell återgång och där finns felet.

Nostalgin är en av de mest erkända hjärtsjukdomarna eftersom den berusar individen och får denne att se en förvrängd
verklighet. Det är mycket giftigt, orsakar vansinne, den ökar egot (nafs) och förstör ödmjukhetens acceptans av
nutiden, vilket enligt islam måste vara vår livshorisont. Muslimen måste leva nutiden och arbeta för framtiden,
medan det förflutna förblir en lärdom. Nostalgin förhindrar direkt handling, försvagar våra krafter för att förvandla
verkligheten och framför allt skapar sprickor i våra gemenskaper och samhällen.

Dessa sprickor är vägen till svaghet och kollaps av det slottet vi, som en kollektiv grupp, bygger. Dessa sprickor
öppnar väggen, som försvarar vårt palats, för galenskap, fanatiker och bedragare. Dessa sprickor, som skapas av
nostalgin, leder till vårt sönderfall.

För sex hundra år sedan påpekade Ibn Khaldun, en av historiens viktigaste sociolog och intellektuell, att
civilisationerna gick genom etapper och att den sista var totalt förstörelse och glömska. Ibn Khaldun är emellertid
inte en fatalist i sitt arbete, han diagnostiserar bara problemet.

Skillnaden mellan Ibn Khaldun och många andra historiers teoretiker är att för honom historien är inte en lång och
ändlig cykel, men civilisationerna är korta cykler som liknar människors liv eller djurliv. Det finns historiska
perioder, det finns varelser som bebor dessa perioder, det finns klimaten (som de gamla kallade de geografiska
regionerna för), det finns naturliga förhållanden, det finns visa, gudfruktiga och ledare. De sistnämnda är inte
helt ansvariga för sin värld, även om man tror det, men alla andra påverkar den utan tvekan.

Tystnaden hos någon av dem orsakar dessa oundvikliga sprickor i vårt palats. Och det är då vi har en moralisk
skyldighet att tala ut och att förhindra att de härskande, de kunniga eller de gudfruktiga ska leda oss till
fördärv, och som Ibn Khaldun säger, slutligen till sönderfall.

Idag är muslimens moraliska plikt ett civilt arbete på offentliga platser, vilket hjälper till att smörja den
sociala mekanismen som är så kraftfull och som verkar vara så komplex för oss. Det är här nostalgin har ingen plats,
eller myterna om ett avlägset förflutet av oöverträffad renhet. Och det beror på att ett gott försvar av särprägel
och individualitet inte kan göras utom utifrån samhälls- och kollektivt arbete. Det hjälper inte att gråta eller
beklaga sig. Det är därför vi har bestämt oss för att uttrycka denna meme från Mad Mughals som kort sammanfattar Ibn
Khalduns teori.

Moghulerna härskade över norra Indien och inte vid något annat historisk period har Indien haft så mycket prakt som
under denna period. De kom som nomader och bosatte sig i Indiens ökenregioner. Lite i taget lärde de sig från andra
kulturer och gradvis berikade de sin egen med sammanhanget. Dessa svåra tider skapade starka män. Således blev de
mäktiga och kloka. Akbar träffade sina ministrar som var kända som De Nio Pärlor och dikterade sina domar och lagar
i persisk poesi. En stark man skapade goda tider. Han reformerade sharia, introducerade sociala förbättringar och
skapade en tolerant och välmående stat. Efter honom togs makten över av hans son Jahangir som omgav sig med dåligt
sällskap vilket försvagade honom, han glömde goda gärningar och rättvisa, liksom hans son Shah Jahan som förlorade
den politiska makten på grund av sin nostalgi. Goda tider hade skapat svaga män och denna svaghet som orsakats av
nostalgin och vanföreställningar om makt ledde till att Shah Jahans söner Dara och Aurangzebs slogs med varandra och
den senare inte tvekade att döda sin bror för att ta över tronen och blev en fanatiker. De svaga hade skapat svåra
tider igen.

Detta är den praktiska synen på Ibn Khalduns teori. Lyckligtvis är det inte fatalistisk men realistiskt. Vi kanske
inte kan förhindra tidens gång och social trötthet, men visdom och goda gärningar kan sakta ner ankomsten av dåliga
tider. Vi muslimer är ansvariga för ett korrekt underhåll av vår miljö, antingen för att förhindra social orättvisa,
uppfylla våra sociala skyldigheter eller för att undvika negativa samhällsförändringar. Ett bra ”murarbete” kan
förhindra sprickor i slottet. Vår plikt som muslimer är att bevara det slottet vi har fått och där Allah vill
behålla oss länge. Ibn Khaldun avslutar det berömda kapitlet om dekadens i sin Muqaddima med följande vers:

… Om Han så vill, skall Han låta er gå under och sätta ett nytt släkte [i ert ställe]; detta är ingen svårighet för
Gud.
(14:19-20)

Så låt oss uppfylla vårt uppdrag, låt oss fixa slottet och njuta av livet utan nostalgi, genom att leva nuet,
förberedda för framtiden. Goda gärningar och ett kollektivt välstånd är det bästa möjliga exemplet och en
extraordinär hyllning till vår profet (fred vare med honom).