Artiklar

Att den nyligen genomförda resolutionen vid generalförsamlingen som krävde en vapenvila stöddes av 153 länder och bara motsatte sig av 10 (inklusive Israel och USA), och att ICJ-beslutet stöddes av 14 av dess 15 permanenta domare, är knappast en tillfällighet. Detta internationella samförstånd har varit inget mindre än en uppgörelse mellan de vita europeiska länderna och deras vita bosättarkolonier på...
I juli 1492 drev den nya staten Spanien ut sin judiska och muslimska befolkning under den spanska inkvisitionen. Som reaktion på detta skickade Islamiska statens kalif, Sultan Bayezid II, den osmanska flottan till Spanien, under befäl av amiral Kemal Reis, för att ta dem säkert till osmanska territorium. Mer än 150 000 judiska flyktingar fann sin tillflykt i det osmanska riket....
När israeliska ledare använder termen "absolut seger" menar de total decimering, total eliminering. 1942 svälte nazisterna systematiskt de 500 000 män, kvinnor och barn i Warszawas getto. Detta är en siffra som Israel siktar på att överträffa....
Att lita på att våra medier är sanningsenliga är något vi önskar trots att vi vet att de representerar också sina egna intresse som färgar det sättet på vilket nyheterna rapporteras, trots det förväntar vi oss en vis nivå av opartiskhet och objektivitet. SVT har i många år haft en stark image grundat på opartiskhet och objektivitet till skillnad från...
Fasta under månaden Ramadan är en medveten handling som uppmuntrar självdisciplin, empati, generositet och många andra positiva egenskaper. Även om du fastar för din religion och inte för din hälsa, har vetenskaplig forskning under de senaste 10-15 åren kastat mer ljus över de många sätt som denna handling kan gynna dig på....
Börja fasta nu genom att ta igen eventuella missade fastedagar eller hålla nafl fasta. Du kan fasta på de vita dagarna, som är den 13, 14 och 15 i varje islamisk månad. Nästa vita dagar kommer att vara i Shaaban och de infaller den 23:e, 24:e och 25:e februari. Det är också sunna att fasta varje måndag och torsdag....
De områden på Gazaremsan från vilka de israeliska ockupationsstyrkorna drar sig tillbaka bevittnar om omfattande förstörelse på alla nivåer, oavsett om medborgarnas hem och egendom jämnats med marken, såväl som betydande förstörelse av infrastruktur. Efter ockupation Säkerhetsstyrkornas tillbakadragande från olika områden i Gaza City och norra delen kunde man se hur omfattande förstörelsen var: den omfattade förstörelsen av gator, vägar...
Utan att kunna tillhandahålla några konkreta bevis om UNRWA-personalens inblandning i attackerna den 7 oktober, sa underrättelsetjänsten som distribuerade "underlaget" att dess information kom från "förhör av palestinska fångar". Avslöjandet väckte ytterligare misstankar bland journalister och forskare som följer konflikten, eftersom Israel är känt för att använda tortyr för att utvinna falska erkännanden från palestinska fångar....
När den heliga månaden Ramadan närmar sig är vi alla upptagna med att arbeta, fortsätta med våra dagliga rutiner och glömmer vikten av förberedelser. Det är viktigt att vi förbereder oss, på samma sätt som man skulle göra för en intervju eller ett evenemang. Genom att göra detta uppnår vi välsignelser från början till slutet, istället för att tappa fokus och...