Artiklar

Historien avslöjar att muslimer i Andhra har bidragit meningsfullt till telugulitteraturen och avslöjat myten om språklig exklusivitet. Muslimska Telugu-författare har särskilt grävt i litterära verk inspirerade av epos som Mahabharata, Ramayana och Bhagavat. Deras litterära strävanden visar inte bara upp ett djupt engagemang med Telugu utan understryker också deras sekulära perspektiv genom att välja klassiska teman som resonerar över olika...
En mycket mer korrekt uppfattning bland många andra ukrainare som jag hittade var för det första att Israels krig i Gaza inte bekymrade ukrainare särskilt mycket, eftersom de har sitt eget krig mot Ryssland att hantera, och ännu mer att den överväldigande känslan i Ukraina är att Israelisk offensiv stjäl huvuddelen av det internationella samfundets uppmärksamhet från den ryska offensiven...
Shaaban är den åttonde månaden i den islamiska kalendern. Rajab är Isra och Mirajs månad, nattresan och himmelsfärden och är strax före den välsignade månaden Ramadan. Det gynnsamma med både Rajab och Ramadan kan ibland överskugga Shaaban. Faktum är att det rapporterades att profeten Muhammed, Guds frid och välsignelser vara över honom, till och med hänvisade till Shaaban som den...
Att den nyligen genomförda resolutionen vid generalförsamlingen som krävde en vapenvila stöddes av 153 länder och bara motsatte sig av 10 (inklusive Israel och USA), och att ICJ-beslutet stöddes av 14 av dess 15 permanenta domare, är knappast en tillfällighet. Detta internationella samförstånd har varit inget mindre än en uppgörelse mellan de vita europeiska länderna och deras vita bosättarkolonier på...
I juli 1492 drev den nya staten Spanien ut sin judiska och muslimska befolkning under den spanska inkvisitionen. Som reaktion på detta skickade Islamiska statens kalif, Sultan Bayezid II, den osmanska flottan till Spanien, under befäl av amiral Kemal Reis, för att ta dem säkert till osmanska territorium. Mer än 150 000 judiska flyktingar fann sin tillflykt i det osmanska riket....
När israeliska ledare använder termen "absolut seger" menar de total decimering, total eliminering. 1942 svälte nazisterna systematiskt de 500 000 män, kvinnor och barn i Warszawas getto. Detta är en siffra som Israel siktar på att överträffa....
Att lita på att våra medier är sanningsenliga är något vi önskar trots att vi vet att de representerar också sina egna intresse som färgar det sättet på vilket nyheterna rapporteras, trots det förväntar vi oss en vis nivå av opartiskhet och objektivitet. SVT har i många år haft en stark image grundat på opartiskhet och objektivitet till skillnad från...
Fasta under månaden Ramadan är en medveten handling som uppmuntrar självdisciplin, empati, generositet och många andra positiva egenskaper. Även om du fastar för din religion och inte för din hälsa, har vetenskaplig forskning under de senaste 10-15 åren kastat mer ljus över de många sätt som denna handling kan gynna dig på....
Börja fasta nu genom att ta igen eventuella missade fastedagar eller hålla nafl fasta. Du kan fasta på de vita dagarna, som är den 13, 14 och 15 i varje islamisk månad. Nästa vita dagar kommer att vara i Shaaban och de infaller den 23:e, 24:e och 25:e februari. Det är också sunna att fasta varje måndag och torsdag....