Artiklar

De nya generationerna bedövas av så olika uppgifter de får dagligen om sina ideal och tillhörigheter, både genom sina familjer och av media. När de frågar, kan man göra misstaget att ge en förklaring genom att tillgå till en rad regler och förbud, vars helhet borde förklara den islamiska religionen i ramen för en skyddsrelation gentemot sammanhanget, som uppfattas som alltför...
Profeten sade: "Tänk någon som bor vid en flod som passerar genom sin dörr och där han badar i varje dag. Kommer det att finnas kanske någon smuts kvar?” Han fick som svar: ”Det kommer inte finnas något kvar.” Och han svarade: ”Så är det med de fem föreskrivna böner, med dem raderar Allah synderna."...
Den så kallade staten Israel var, enligt sionismens grundare, en föranings "dröm" om det judiska samfundet i diasporan, vars påtaglighet är nu obestridlig och omöjligt att vända, enligt samma koncept, men om vi gräver i dessa drömmars hörnor kan vi hitta dem som har kläckt planerna för ett territoriell berövande mot ett försvarslöst och fredlig folk (det palestinska)....
Ledande experter, forskare och Halal promotorer har bekräftat sitt deltagande som talare och paneldeltagare för Halal Congress Mellanöstern som ska hållas i Sharjah den 11 och 12 december tillsammans med den första internationella utställningen av Halal mat i Mellanöstern....
"Vilket var det verkliga priset för att inte erkänna Israel 1948 och varför inte spendera sina tillgångar de arabiska staterna i hälsovård och infrastruktur, i stället för utgifterna för krig? Men den svåraste frågan som ingen arab vill höra är om Israel är arabvärlden och det arabiska folkets sanna fiende."...
En central utgångspunkt i de amerikanska mediernas bevakning av den israeliska attacken mot Gaza - bortom påståendet att Israel har rätt att "försvara sig" - är att detta är en del av en oändlig konflikt mellan två främmande parter, och amerikaner kan bara sitta hjälplöst och beklaga tragedin i det hela. Verkligheten är just det motsatta, den israeliska aggressionen är...
Tidig den 14 november rapporterades att Israel hade dödat ledare för Hamas militära gren, Ahmed Jabari, och med det brutit en preliminär vapenvila med de palestinska kämpar som hade inletts på måndagen. Vapenvilan hade följt en upptrappning av våldet som började i torsdags, dagen då sex civila palestinier dödades, däribland tre barn, förutom 50 skadade personer....
Egypten har alltid varit en nyckel till att upprätthålla USA:s hegemoni i Mellanöstern och Nordafrika, men de förändringar som det egyptiska folket satte igång i Tahrir torget i Kairo den 25 januari (vredens dag) för att kräva ett slut på Hosni Mubaraks diktatur har lett till en växande klyfta mellan regeringarna i Egypten och Israel....
I praktiken, förutom nutiden, i den arabiska och muslimska världen finns en medvetenhet om de goda historiska relationerna med de judiska samhällena. Det fanns inte diskriminering eller förintelse eller kränkning av de mänskliga rättigheterna, eller folkmord. Tvärtom var judarna alltid välkomna i tider av motgångar och de skyddades under den arabiska gyllene tid, där de utvecklades tillsammans....