Julgranen. Är det verkligen en kristen sed?

Dr. Armando Bukele Kattan – Webislam

Vi är vid julen och många har upplysta träd, i sina hem, kontor och på offentliga platser. Men är detta en kristen sed?

Definitivt inte. Det har sitt ursprung i den forntida germanska tron, att ett gigantiskt träd höll världen och att stjärnorna, månen och
solen hölls på dess grenar (vilket kan förklara seden att sätta belysning på träden). Bortsett från detta, ansåg druiderna, keltiska präster
vars ursprung låg i sydvästra Tyskland (även om de senare spred sig över nästan hela det gamla Europa och så småningom fanns det bara på
Irland) att gudarna bebodde träden, vilka man rörde med händerna för att be om en ynnest, därmed sedvanan att ”vidröra trä för att förhindra
ett dåligt tecken”.

De flesta folk i Tyskland (goter, tyskar, kelter och saxare) hade också den sedvanan att när träden tappade sina löv under vintern, klädde
man träden vanligtvis med äpplen eller målade stenar för att få tillbaka de goda själar som bodde i träden.

I vissa hus i de nordiska länderna, under vintern, klippte man trädgrenar och dekorerade dem med bröd, slående ornament och frukt för att
sätta lite färg i husen under den iskalla vintern.

Å andra sidan, även om man inte vet den exakta dagen för Jesus födelse, anser många att det inträffade på våren, i Nisans månad, vår nuvarande
april, när åkrarna var gröna i Palestina och herdarna kunde vara med sina får på det öppna fältet.

I mitten av 300-talet fastställde dock påven Julius I datumet till den 25 december, ett datum som låg ganska nära till vintersolståndsfirande
och början av de romerska helgdagarna, Bacchanalia, som varade en vecka och slutade den 31 december som var slutet på den romerska
solkalendern och den 1 januari som var den första dagen på det nya året. På detta sätt flyttade man till den norra kristna Europas vinter, den
viktigaste firandet inom kristendomen.

Seden med ”vinterträdet” införlivades således i firandet av julen. Det sägs att en engelsk missionär i Tyskland, som insåg att det var
omöjligt att utrota den hedniska traditionen, antog den genom att ge den en kristen känsla, vilket gjorde det utsmyckade trädet också till en
symbol för Kristi födelse.

De första dokumenten som talar om att placera gran eller tall i husen är från 1600-talet i Alsace-regionen.

I de nordiska länderna, vid samma datum, började familjerna samlas runt en julgran. Den 24 december togs barnen för en promenad eller
picknick, medan de vuxna placerade och dekorerade trädet med godis eller leksaker; När de kom tillbaka blev barnen förvånade över trädet och
gåvorna och började således firandet av julfesten. År 1750, i Böhmen, införlivas kristallkulor. När drottning Victoria av England, för att
fira jul, placerar ett träd i palatset som dekorerar det med ljus som får en serie vackra och fina ornament att lysa, blir julgranens skön
moderiktig.

Uppdykandet av jultomten, även kallad Santa Claus, Sinterklaas eller Pére Noel, beroende på land, liksom traditionen med julgranen eller
byggandet av julkrubbor, är grundläggande och permanenta sedvänjor under firandet av den kristna julen, liksom distribution av presenter till
barn och utbyte av presenter mellan vuxna. I vissa länders som till exempel Spanien, delas ut presenterna den 6 januari, Trettondagen, när
man antar att de Vise männen kom fram till Betlehem.

Medan symboliken för julen, inklusive julgranen, inte har ett kristet ursprung och inte heller Jesus födelsedatum är kronologiskt korrekt,
att fira julen är både lagligt och fördelaktig, det innebär att dela glädjen och eftertanken om detta minnesvärda datum … Vi kan inte
isolera oss från en gemensam identitet och en delad civilisation, djupt rotat i våra folkstraditioner, som vi alla är en del av.

I 25 länder med muslimsk majoritet, betraktas den katolska julen (25 december) eller den ortodox kristna julen (6 januari) som en nationell
helgdag. Både Jesus, Guds inkarnerade verb och jungfru Maria, den renaste kvinnan som har varit och kommer att vara, är vördade i Koranen, i
en sådan omfattning, att de är det enda obefläckade folket, det vill säga att de är födda och förblev obefläckade. Därför är den obefläckade
befruktningen av Maria, liksom den obefläckade befruktningen av Jesus, tros dogmer i den heliga Koranen. Jesus skapades av Gud, i Marias
livmoder, genom Guds ande, genom ärkeängeln Gabriel. Kun Faya Kun. Var och Jesus blev till i Marias obefläckade livmoder och verbet blev kött
och bodde bland oss. ”Och verbet var hos Gud och verbet var från Gud.”

Det finns ingen mer ren än detta, i någon människa befruktningen. Detta är julens mirakel, Koranen erkänner det och därför är det viktigt att
fira det med tro och meditation, resten är folklore och tradition.

Men om du vill hänga belysning på ett träd, är palm den verkliga julgranen, i och med Jesus föddes i skuggan av en dadelpalm i en berså nära
en krubba, inte inne i den och vars frukter mognade så att jungfrun Maria skulle kunna uppfylla sin hunger och en ström av rent vatten för
att släcka sin törst, allt genom Guds mirakel. (Koranen 19:24-25).

I stället för tallar och granar, belysning av palmer vid jul, som varje år mer populär, är närmare till den religiösa verkligheten.

God jul till alla!