På alla helgons dag

EFE

Den kristna religionen firar alla helgons och alla själars högtid i november, ett firande som ter sig olika beroende på
vilken ström inom kristendomen man följer eller vilket land man befinner sig i. I katolska länder äger den rum antingen den första eller den
andra november mellan i Sverige firar vi det i år den 5 november. I katolska länder får det en utpräglat religiös och intim betydelse, till
skillnad från andra länder där man är protestant, men även inom samma ström inom kristendom firande skiljer sig från land till land, med en
tydlig religiös karaktär på vissa medan mer lekfull på andra.

Minnet och liturgin kring förlorade nära och kära är gemensamt för alla kulturer och religioner, även om det skiljer sig åt i ritualer,
specifika firandedagar och i sättet att begrava de döda, eftersom hinduismen och buddhismen i grunden utövar kremering av liken.
Med början på 800-talet firar kristna den högtidliga liturgin för alla helgons den 1 november, en förpliktelsedag och en högtid som ibland
förväxlas med de dödas dag, som benediktinermunkarna i Cluny Abbey började fira dagen efter.

För kristna är båda festligheterna förenade av den gemensamma nämnaren för tron på evigt liv, till den grad att november blir själarnas månad,
en välgörande period för att be för nära och kära som har lämnat, att besöka kyrkogårdar och att reflektera över det kristna dogm om de dödas
uppståndelse.

Med alla helgons högtid minns kyrkan alla helgon utan åtskillnad och uppmanar också alla katolska troende att leva sitt kall till helighet i
enlighet med sina egna livstillstånd, en kallelse som konciliet Vatikanen II särskilt insisterade på som alla troendes öde.

I judendomen, en religion som inte har en specifik dag för att minnas den avlidne, måste den avlidne vila i sin helhet, vilket är anledningen
till att obduktioner är förbjudna, såvida det inte finns någon definierad lagbestämmelse för att utföra det, och begravningen måste ske inom
24 timmar eller så snart som möjligt.

Som en symbol för sorg

Under begravningen sliter anhöriga ett klädesplagg som en sorgesymbol, även om man numera nästan alltid använder ett symboliskt band, och ber
en bön som en begäran om den avlidnes frälsning.

I Islam, en religion präglad av realism och som anger hur var och en av de dagliga handlingarna ska utföras, är det perfekt indikerat reglerna
om hur kroppen ska begravas, eftersom ingen islamisk juridisk skola tillåter kremering.

Begravningsritualen börjar med att bada den avlidne, täcka honom och gå vidare till begravningsbönen, ”Fard Kifaia” eller ”kollektiv plikt”
och utmärkelserna innan han begravs. Kroppen begravs utan kista och utan värdeföremål. Besöket på kyrkogårdarna har inget specifikt datum.

Inom buddhismen ses döden inte som en terminal process. Buddha, som höll sig borta från de övertygelser som hävdar att det finns en odödlig
och oföränderlig själ, införlivade i sin undervisning den uråldriga indiska tron om reinkarnation och karma, och den om det slutliga målet,
Nirvana.

Även om buddhister i allmänhet kremerar den avlidnes kropp, styckas den på vissa ställen och vid tillfällen så att asfåglar kan livnära sig på
den, en ritual som kallas den ”tibetanska himmelska begravningen” som i Kina nyligen åtnjuter särskilt skydd.

Enligt hinduismen är livet evigt, i dödsögonblicket lämnar själen kroppen som har blivit värdelös, den dras av Yamadutas (de monstruösa
tjänarna till guden Yamaraja, den som ansvarar för att bedöma alla själars karma av universum) och döms.

Om de handlingar som utfördes i hans liv var mycket dåliga, skickas själen till en helvetes planet, om handlingarna var mycket goda, skickas
själen till någon himmelsk planet, medan om handlingarna inte var överdrivet dåliga eller bra, skickas själen tillbaka till jorden, där den
kan reinkarnera i ett djur eller en grönsak.

Även om kremering är det vanliga sättet att behandla liket, praktiseras begravning även bland de lägre kasterna och för heliga män och barn.
Om möjligt kremeras personen på ett bål samma dag när döden inträffar, när kroppen har tvättats, smords med sandelträpasta, rakad om den är
manlig och insvept i ett tyg som fungerar som ett hölje.