Under G20:s beskydd anordnade Indonesien ett stort toppmöte mellan religioner

Lionel Lemonier – Saphirnews

G20 17:e mötet kommer i år att äga rum Indonesien mellan den 15 och 16 november. Mötet samlar världens 19 mäktigaste ekonomierna på planeten,
plus Europeiska unionen, i år föregicks den av ett religionstoppmöte (R20) som ägde rum mellan den 2 och 3 november på ön Bali.

De 400 deltagarna, främst religiösa dignitärer, samlades för att rådgöra om de bästa sätten att svara på de stora utmaningarna i denna värld.
Toppmötet syftade till att säkerställa att religioner under 2000-talet befinner sig i ett genuint och dynamiskt sökande efter lösningar på
kriser och att religiösa samfund inte är en källa till problem utan tvärtom deltar i att bygga en bättre värld.

Detta nya religiösa toppmöte (R20) lanserades på gemensamt initiativ av Mohammad Ben Abdelkarim Al-Issa, generalsekreterare för Islamic World
League, och Yahya Cholil Staquf, generalpresident för Nahdlatul Ulama, (NU) den största islamiska organisationen i Indonesien.

Dessutom har NU sedan 2019 samarbetat med World Evangelical Alliance, som representerar cirka 600 miljoner protestanter över hela planeten.
Dess generalsekreterare Thomas Schirrmacher sedan 20020 deltog i toppmötet, liksom Egyptens stormufti Shawqi Allam, bland andra viktiga
personligheter. Påven Franciskus, som är besöker Bahrain, var med.

”Att bygga broar mellan öst och väst”

R20 erkändes nyligen som en officiell G20-arbetsgrupp. Dess första möte, i det mest folkrika muslimska landet i världen, inleddes med ett tal
av Joko Widodo, Indonesiens president. R20 samlade ledare från G20 medlemsländer, men också från andra länder runt om i världen, med syftet
att ”bygga broar mellan öst och väst”. Det handlar också om att främja ömsesidig förståelse, fred och vänskap mellan folk och civilisationer
och ”ingjuta moraliska och andliga värden i ekonomiska och geopolitiska strukturer”, sa Ishaq Zubaedi Raqib, från det indonesiska rådet
Nahdlatul Ulama, till den indonesiska nyhetsbyrå Antara.

Mellan 2022 och 2024 kommer Indonesien, Indien och Brasilien successivt att inneha ordförandeskapet i G20. Dessa länder har den största
befolkningen av muslimer, hinduer och katoliker på sin mark i världen. De är därför särskilt väl lämpade att representera de miljarder troende
som bor i länderna i söder och vars regeringar inte är officiellt representerade vid G20-bordet.

Indien kommer att ta över ordförandeskapet för G20 från 1 december 2022 till 30 november 2023. Det är redan en del av trojkan som samlar de
länder som har innehaft, innehar eller uppmanas att inneha ordförandeskapet i G20, vilket består för närvarande av Italien, Indonesien och
Indien.