Artiklar

Khalid ibn al Wald (må Allah vara nöjd med honom) berättade följande hadith: En beduin kom en dag till Profeten (frid vare med honom) och sade: "O Allahs sändebud! Jag har kommit till dig för att ställa några frågor om detta och nästa livs angelägenheter."...
Enligt Jabir som berättade vad Profeten sade till honom om detta, är det lämpligt att göra bönen i den första delen av natten om man inte är säker på att vakna upp i den senare delen av natten, annars är det önskvärt att fördröja det till den sista delen av natten, om man är säker på att man kommer att...
Det är en speciell resa som kostar mycket, pengar, arbete och tid. Det är därför det är den enda pelaren som inte är obligatoriskt för alla muslimer, utan bara för dem som har råd. Och den som kan genomföra det, känner sig mycket lycklig, utvald av Allah. Och det är därför hajj firas av den lyckliga hujjaj (pilgrimer) och deras...
Vi bör komma ihåg att utförande av Hajj inte är någon garanti för att våra synder kommer att raderas. Det är bara en Hajj mabroor (acceptabel Hajj) som kvalificerar dig för denna belöning. Att följa Hajj med onda gärningar kan vara ett tecken på att Hajj inte har blivit godtagen eftersom det inte lämnar någon inverkan på ditt liv....
. rabbana atina fid dun-ia hasanatau ua fil ajirati hasanatau ua qina a’daban nar … "Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!" (2:201)...
Biet producerar inte bara honung, den producerar även vax, pollen, gift, bidrottninggelé och propolis. Dessa produkter, såväl som honung, användes som en kompletterande behandling i olika medicinska tillämpningar. De används för behandling av allergier, neurologiska sjukdomar, cancer, förkylning, hosta, högt kolesterol, diabetes eller brännskador. Några av dem har till och med används för att förbättra prestanda hos idrottsutövare....
Guds budbärare kände till Omars personlighet och hans styrka, liksom, den prestige och inflytande som Abu Jahl (Amru Ibn Hisham) hade. Därför frågade han Gud att stärka islam med den som Han älskade mest bland dessa två män: Omar Ibn Al Khattab eller Amru Ibn Hisham. Och Gud ville hjälpa Islam med den Han älskade mest, Omar Ibn Al Khattab....
Under medeltiden accepterade nästan alla kristna teologer Ptolemaios grekiska geocentriska syn på universum som en absolut universell sanning. Den katolska inkvisitionen straffade de som i likhet med Galileo, vågade framföra andra idéer....
En vetenskaplig upptäckt 2013 förklarade fördelarna, men inte värdet av omskärelsen. Värdet, som judar och muslimer har alltid vetat, är att göra något Gud vill människor ska göra. Men under de senaste åren har forskare upptäckt att en fördel med omskärelse är att det ger heterosexuella män betydande skydd mot HIV infektion och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Kristna män i Afrika...