Hotande nyheter om klimatförändring

Angel Guerra Cabrera – rebelion.org

De smältande glaciärer i västra Antarktis har passerat ”point of no return” och det är ”oåterkallelig”, ett resultat
av den globala uppvärmningen. Två studier som presenterades i veckan av forskare vid NASA och University of
California i Irvine visade resultatet av forskning från fyra decennier med luft, mark och satellit uppgifter som
visar en ”långsam men stadig kollaps” av isens struktur som kommer att höja havsytan med mer än 10 centimeter per
århundrade.

Global uppvärmning och hålet i ozonskiktet har förändrat Antarktis vindar och värmt upp vatten som ”angriper”
iskärnan. Experterna tror att minskningen av utsläppen från fossila bränslen kommer definitivt inte att stoppa
processen, men skulle bidra till att minska dess hastighet.

Forskarna studerade sex glaciärer i regionen, särskilt Thwaites som är 610 000 kvadratkilometer.

Eric Rignot, författare till en av undersökningarna sade, ”Glaciärerna i denna sektor kommer att vara den största
bidragsgivaren till havsnivån upphöjning under kommande årtionden och århundraden. En försiktig uppskattning visar
att all is från glaciärerna kommer ta på sig flera hundra år för att nå havet.” Varje process i denna reaktion föder
den följande i en ond cirkel.

”Is utsläpp i havet har ökat kontinuerligt i över 40 år.” Minskningen av Smith glaciären, till exempel, är redan ca
35 kilometer. D.v.s. ca 2 kilometer per år. ”Dessa glaciärer kommer att fortsätta smälta tills de försvinner, och
det faktum att de reagerar nästan samtidigt visar en vanlig orsak, havets stigande temperatur.”

Dessa glaciärer bidra väsentligt till ökningen av havsnivån, eftersom varje år får havet så mycket is som Grönlands
yta med en hastighet högre än tidigare uppskattat av forskare.

Smältning av enbart de sex studerade glaciärer är tillräckligt för att höja havsnivån 1,2 meter, en siffra som ger
rysningar eftersom det tar inte hänsyn till resten av glaciärerna i Antarktis, isen i Arktis, Grönland egen is eller
de otaliga befintliga glaciärerna på alla kontinenter, de flesta, säkerligen, i upptinings process om de inte redan
försvunnit.

Forskarnas upptäckt bygger på tre viktiga bevis, ändringen av hastigheten hos vattenflöde som glaciärerna bidrar
till havet, mängden av is från varje glaciär som flyter i havet och lutningen av platsen från vilken de faller ner,
och dess djup under havsytan.

Bevis på att fenomenet inte är begränsat till Antarktis är en artikel som publicerades i mars av Darh Jamail i år
som har gett gott om bevis på smältning av Ishavet vid Nordpolen, vilket gör det möjligt att ha en bättre
uppfattning om de allvarliga konsekvenserna av issmältning på global skala och dess förödande sociala konsekvenser.

Jamail citerar en ”ökande” antal forskare som studerar klimatens antropogena förändringar. De hävdar att det inte
blir någon is i Antarktis under de kommande två somrarna.

Förlusten av is kommer att skapa en situation som kommer att ledda till en helt annan planet, med en ökning av
medeltemperaturen på jorden upp till 5 eller 6 grader på några årtionden… snön och isen kommer att bli mycket
sällsynta på norra halvklotet eller till och med försvinna under hela året, förutspår Paul Beckwith, professor i
klimatologi och meteorologi vid universitetet i Ottawa som studerar plötsliga klimatförändringar nu och i det mer
avlägsna förflutet.

Även den mellanstatliga FN klimatpanel, hävdar Jamial, som uppfattas som konservativ av det vetenskapliga samfundet,
har förutspått ”… ostoppbar och oåterkalleliga klimatförändringar, såsom smältning av både den arktiska isen som
glaciärisen i Grönland”.

Extrema väderhändelser, massiva missväxt och hungersnöd, tvister över vatten och andra resurser, krigslagar och
störtandet av regeringarna är några av de konsekvenser som forskarna förutspår inom några år.

Om vi inte snart sätter stop på förbränning av fossila bränslen som leder till förändringsklimat och, därmed, med
kapitalismen som gav upphov till, kommer det att förinta vår art.

Originaltext: Amenazantes noticias sobre el cambio climático >>>>>