Idolen som skapades som profeternas avbild

Zadiq Ali/Marco Terranova Tenorio – Webislam

Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: ”Jag skall
ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du
tillber mig skall allt detta bli ditt.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och
endast honom skall du dyrka.” (Lukasevangeliet 4:5-8)

Kärleken till profeterna eller profeternas sigill behöver inte gå igenom skapandet av en bild av Muhammed
(RasulAllah) som någon långtifrån oss med vissa ”kvasi-gudomliga” egenskaper som till slut börjar man tillskriva
Guds attribut. I dag gör vi med Rasul det man gjorde med Jesus (Isa) när avgudadyrkan fick fotfäste på grund av
hjärtans hårdhet och avsaknad av intresse i kunskaps sökande eller den andliga upphöjning och prioriterande av det
materiella.

De flesta muslimer, om vi skulle diskutera om att tillskriva Rasul mänskliga attribut, skulle kasta sina händer på
huvudet, många skulle se det som en förolämpning och en skymf, det skulle till och med tolkas av många som
”Muhammeds” karikatyrerna (de danska karikatyrerna).

Gränserna mellan respekt och kärlek och beundran av Rasul är idag oklara. Vi tänker och agerar utan att tänka efter.
Idag händer detta och när allt går så fort, ger det inte oss tid att se vad som händer, eller vad vi gör.

Det är tydligt att Rasul var en profet, en av de 24 000 eller fler profeter som funnits och han stängde
uppenbarelsen sigill (Allah sade så och det gäller även i dag, eftersom Allahs vilja är en, korrekt och suverän och
obestridd av människan).

Han hade ett exemplariskt liv sedan han föddes, han var en exceptionell människa, i den meningen att Allah höll
honom borta från det onda och dagliga frestelser, något vi, andra människor, upplever dagligen på grund av vår
materiella och andliga natur, och därmed vår konstant och dagliga kamp för att förbättra oss, upphöja oss och avvisa
det som är dåligt som överdrifter av alla slag, girighet, ego, svartsjuka och mycket annat som döljer vårt ljus.

Men Rasul och de andra profeterna upplevde också frestelser. Bevis på detta är Jesus (fvmh) frestelse när djävulen
lovade att ge honom alla riken i världen och han tackade nej. Gud, som vi ser, tack vare Sin vilja, tolererade att
profeterna exponerades till frestelser så att de testades varje dag utan att deras vilja bröts. Det är utan tvekan
tydligt att de frestelser vi har framför oss är långtifrån de samma som profeterna hade framför sig, eftersom de är
mänsklighetens mest utvecklade varelser, med stor inre och andlig styrka, med förmåga och styrka att böja
århundradet eller årtusenden som följer det.

Resonemangen inom Umma idag bygger på dogmer, man har ersatt kunskap och lärande med normer och en enda tanke som
syftar till att skapa slavar än fria män och vänner till Gud.

Slavarna hatar den fria mannen, och försöker sätta kedjor på honom. De använder sig av förevändningar och ursäkter
som försöker ta ifrån människan sitt förnuft och hjärta, för att sedan vilseleda och hålla henne i oförnuftets
mörker.

Andligheten som finns i Koranen är inte en religion, det är en vägledning för hela mänskligheten, inte bara för
araberna. Idag finns det många araber som känner sig berättigad att vara över andra bara för att de tillhör denna
gemenskap, man glömmer att Rasul upphöjde Bilal den svarta (som tidigare var slav och fattig) till följeslagare och
bror. Rasul lärde oss med sitt exempel att vi ska vara ödmjuka, lära av varandra och att kunskap kommer från
hjärtat (i dag tvivlar många till och med på hjärtat som en vägledare).

Rasul betonade tre saker som han föraktade mest, avgudadyrkare, hycklare och okunniga fanatiker, som sade till
honom att han var svag och att de kunde göra fler böner och ge fler exempel än han själv.

Avgudadyrkare är människor utan kunskap, med härdade och okunniga hjärta som inte kan se för sig själva. De använder
avgudadyrkan som väg och vägledare och inte noggrann vägledning eller profeter och deras handlingar, utan helt
enkelt en profets konstgjorda bild eller skugga. En staty är en väsentlig bild som kan få oss att falla i
avgudadyrkan. Men en bild, oavsett om den är från Rasul eller någon annan profet, som har placerats i vårt sinne,
är också grund till avvikelse och avgudadyrkan.

Att förneka Rasuls mänsklighet är att göra hans liv till en bild som ska dyrkas. Denna avgudadyrkans handlingar
finns nu ständigt inom vår Umma.

Rasul var en människa, beviset är en den skräck han upplevde nar han tog emot uppenbarelsen och uppdraget första
gången för att edan ta sin tillflykt skakande i knäna på sin älskade hustru.

Rasul var Guds budbärare, men det betyder inte att alla hans vardagliga beslut presenterades som något utan fel,
fullständig, perfekt. Detta skulle ha gjort Rasul till en bedragare, eftersom den som tror sig vara mer än Gud är
den som är förlorat och förlorar, därmed Rasuls avvisande av lyx, den tidens världsliga makt (han byggde en ny
tillfällig makt) och att han levde som en av alla andra i samhället, utan att vara något annat än Guds sändebud för
att föra medvetenheten till hela mänskligheten och som bevis på Hans tacksamhet och kärlek till människan.

Ibland försöker man dölja Rasuls mänsklighet, man berättar att om han skadades när han arbetade, blödde han inte,
att hans fruar inte argumentera med honom och skrattade inte, osv. En av hans mest framträdande egenskaper var
precis detta att le, han var en man som tyckte om att le, prata och vara i samhället. Han hade en vänlig,
vänskaplig karaktär, och nåd var hans bästa vapen.

Den mörka och fjärran visionen av verkligheten vi har idag kommer från århundraden av samhällets främlingskap med
kunskapens väg. Idag ser vi att avgudadyrkan har skapat en perfekt bild som ska dyrkas, den här gången är Rasul som
används till det. Tidigare användes Jesus (Isa) till det, och förvirrade människor och fick de att tro att den
”bild” (mentala) var profeten och inte profeten själv.

Det är sant att vi människor är svaga, men hjärtats val bör vara på upphöjande och inte nedgången.

Byggandet av idolen kan pågå i år, århundraden, men i dag ser vi hur denna idol styr samhället. Den för inte med
sig kunskap eller erfarenhet som gör att vissheten dyker upp i ens liv. Det för inte med sig förstärkningen av Din,
det vill säga en barmhärtig och medkännande mänsklig beteende med muslimer och icke-muslimer och övervinnandet av
motgångar utan att förneka Gud. Med andra ord, man lämnar inte sin din i motgångar, men den ligger fast och stark,
och man avviker inte från vägen hur svårt den är för rikedom eller makt.

Idolen kommer att visa dig sanningen och du kommer att ta besittning av det, så att du kan höja dig över andra.
Detta händer i dag, där alla är Iman eller ”visa”, det räcker med att ha läst en hel del och andra kommer att
beundra dig, och om i ditt offentliga eller privata liv är du konsekvent eller inte med vad du säger, det är inte
viktigt. ( I dag ser vi i Syrien hur andra regeringar betalar legosoldater som våldtar, dödar och lemlästar i Allahs
namn och står i guvernörer och självutnämnda imamers tjänst). Mussolini och Hitler sa att de var Förnuftet, och de
hade alltid rätt.

Rasul frågade och han var tyst när någon sade något som kunde inspirera honom. Rasul var älskad för att han älskade
sitt folk och respekterade dem som människor, han var inte en tyrann, en djävul som dagens moderna ledare, han var
en man som sökte frågor och svar och inspiration i människan, i skapelsen och i änglarna.

Rasul slog inte kvinnor och sitt folk, men de följde honom, alla var fria. Hans stora styrka och intelligens var att
föra samman miljontals människor utan ett svärd. Svärdet var bara till för att försvara samhället. Den växte inte
med svärdet men på grund av Rasuls sanningsenlighet, hans hjärta och hans styrka. Han var människans vän, men också
djurens. Han älskade djur och som profet var han oförmögen att trampa på en myra, han skulle ha fått en armé att
ändra rikta för en myra.

Att erkänna Rasuls mänsklighet är att förstora honom och förstöra idolen, denna idol som är en bild som är inte
gjord av sten eller trä, men en bild som talar till folk.

Rasul var levande, log, levde, fruktade, älskade, hade medkänsla, försvarade sig, skämtade, gjorde vardagliga och
obetydliga handlingar som sedan han rättade till inför Gud och andra. För som han sa, ”Jag är en människa.”

Och att inse denna mänsklighet betydde inte att inte lyda Gud. Han fullfyllde sitt uppdrag, och han skulle ha gett
sitt liv för Gud, eller till och med alla, eftersom man kan säga att hans förhållande var närmast den högsta anden.

Aldrig i hans privatliv skulle ha dödat en mygga i utbyte mot allt guld i världen. Detta var hans styrka. En
exemplarisk människa, mänsklighetens mest utvecklade människa.

Det är synd att bildens tillbedjare vill att vi ska vara som bilden, tom, död inuti, obalanserad, utan
mänskligheten och självklart vi kommer att dela denna ”sanning” som ger oss en falsk känsla av trygghet, eftersom
den kommer att leda oss bort från Guds din och profeten, som man följer med exempel, med den dagliga handlingen och
med uppriktighet.

Vi älskar Gud och älskar profeten, därför bör vi be efter idolens död, för att återigen Rasuls anda ska styra våra
hjärtan och de hjärtans visa i detta århundrade ska blomma.