Koranen, mellan tradition och modernitet

Razia Iqbal – Källa: BBC

 

I ett skrämmande möte konfronterades profeten med Uppenbarelses ängel som beordrade honom att recitera det som skulle bli de första orden i Koranen.

”En sekulär tolkning av vilken helig text som helst skulle naturligtvis betrakta det som en mänsklig skapelse” säger professor Tim Winter, även känd under sitt muslimska namn för Abdul Hakim Murad, som föreläser om islamiska studier vid Cambridge universitet i Storbritannien.

”Men enligt den traditionella tolkningen, är det Guds ord. Det är inte skrivet i samarbete mellan profeten och Allah, det är Gud som skrev det” tillägger han.

 

Muntlig tradition vid liv

Till att börja med överfördes Koranen muntligen av profeten Muhammeds anhängare som hade memorerat det. Därför är den muntliga traditionen fortfarande en central fråga vid analys av hur muslimer ser på de heliga skrifterna.

Idag memorerar miljontals barn Koranen. Men bilderna av rader av små barn på knä i madrasas, reciterande texter utan att nödvändigtvis förstå dess betydelse, har gett ett dåligt rykte till denna metod för att lära sig Koranen.

Men, säger professor Winter, de flesta vuxna muslimer är tacksamma för att de tvingades memorera texten med strikt disciplin.

 

Recitations tävlingar

Idag har man introducerat tävlingen som ett sätt att motivera unga människor. I hela världen hålls recitations tävlingar av Koranen.

Talha Gulli som är 13 år är hoppfull om att vinna årets tävling som anordnades av Storbritanniens islamiska TV kanal. Han berättar att han började lära sig Koranen när han var fem år för att han var uttråkad. Han säger att om han skulle lista ut de saker han tycker om mest, att läsa den heliga boken skulle utan tvekan ligga högst upp på listan.

 

Att skriva den heliga texten

Efter Profeten Muhammeds död, 23 år efter den första uppenbarelse, kände hans anhängare behovet av att producera en skriftlig version av texten och standardisera det. Den första skriftliga versionen av Koranen blev klar drygt ett år efter profetens död.

En av de äldsta fragment av Koran text som finns kvar är från slutet av 700-talet eller början av 800-talet och är en av British Library samlingen i London. Även om kalligrafi, som går från vänster till höger kan kännas konstigt för dem som talar arabiska, är själva texten nästan identiska med vad som idag skulle återfinnas i någon tryckt version av Koranen.

 

I cyberrymden

I Internets era har Koranen hållit jämna steg. Vackra recitationer och överdådiga texter finns tillgängliga med en knapptryckning.

Imamen Ajmal Masroor som bekänner att han är en nörd, för att han är besatt av datorer, säger följande: ”Om profeten levde idag, skulle han använda den senaste tekniken. Han var den mest moderna person för sin tid.”

Masroor anser att det finns ingenting vanvördig i att ladda ner koranverser och deras översättningar från Internet för framtida studier på datorn eller mobiltelefonen när det behövs.

”Att vara rädd för den moderna världen motsäger Koranens budskap att vara i samklang med alla tider” avslutar han.