Fånga dagen, morgondagen är inte din

Al Jumuah Magazine

När jag fick veta att en av mina bekanta hade dött, slog det mig plötsligt hur flyktig livet är, och att jag bara var ett
ögonblick bort från den plats han är nu.

Döden är verkligheten som ingen av oss kan undkomma. Det kommer närmare varje dag, varje timme, varje minut. Så jag var
tvungen att fråga mig själv om jag skulle dö idag, har jag gjort allt jag kunnat för att säkerställa Allahs nåd, och
undvika hans vrede? Tyvärr, svaret för min del var ett rungande NEJ!

Vid dagens slut, frågar jag mig, vilka goda handlingar har jag utför till förmån för min själ? Och igen, är svaren
vanligtvis mycket lite. Tiden verkar rinna iväg så snabbt. Det känns som att det var igår att vi började det nya året, men
det har redan gått mer än en tredjedel av det. En månad känns som en vecka, en vecka som en timme och en timme som bara
några minuter. Det är därför jag beslöt mig att försöka mitt bästa, med hjälp av Allah, för att utnyttja varje tillfälle
att göra goda gärningar, och inte komma igång med det senare, när jag kan göra det nu. Döden kommer, är du förbered? Allah
säger: Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort
från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig
glädje.
(3:185)

Det är så lätt för oss att fastna vid de snabba händelser i vår vardag att vi glömmer bort att vi inte kommer att vara här
för alltid, vi blir distraherad från vårt verkliga syfte och ändamål. Vi glömmer att vi är här för att dyrka Allah och att
använda oss av de olika möjligheter Han ger oss att samla ihop belöningar vi kommer att få i himlen. För Han (HoäH)
också säger: TROENDE! Frukta Gud, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! Ja, frukta Gud! Han
är väl underrättad om vad ni gör. Var inte som de som glömmer Gud och som Han låter glömma själens [välfärd]; det är de som
har förhärdat sig i synd och trots. De som har Elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset; paradisets
arvtagare är de som har vunnit den stora segern.
(59:18-20)

Han berättar för oss att vi inte vet tiden för vår egen död, eller i vilket land vi kommer att dö. Men han genom sin
oändliga barmhärtighet, har gett oss möjligheten att förbereda oss för det oundvikliga nu, därför att när vi går från detta
liv till nästa, finns det ingen möjlighet att komma tillbaka för att göra det vi borde ha gjort. Allah säger: [DEN IHÄRDIGE
förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få
återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad
han säger är ord [utan mening]. Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då
de kallas till nytt liv.
(23:99-100)

Allah har gett oss möjligheter att skydda oss från straffet i graven. Ett av dessa sätt är genom att kämpa för Allahs
skull. Det har rapporterats att en man frågade Profeten (fvmh):
”0 Allahs sändebud, varför testas alla troende i sina gravar men inte en martyr?” Han (fvmh) sa: ”Reflexen av svärden över
huvudet var en tillräcklig prövning för honom.” (An-nasai)

Detta kan vara svårt för de flesta av oss att göra idag, men Allah har gett oss många andra sätt att förtjäna något bättre
i nästa liv. Dessa inkluderar att recitera Surat ul Mulk, eftersom profeten (fvmh) sa, ”Surat Tabarak beskyddar en från
plåga i graven.” (AI-Hakim) Han (fvmh) sa också: ”När en människa dör, alla hans gärningar avslutas med undantag för tre
sorts gärningar: en god gärning som utförs fortfarande, kunskap om islam som används av andra, och ett rättfärdigt barn som
ber för honom.” (Muslim)

Ett annat sätt att få en kontinuerlig belöning är att återuppliva en av Profetens (fvmh) förlorade sunnah. Han (fvmh) sade:
”Den som initierar i islam ett bra sätt att handla får sin belöning för det. Belöningen kommer att likna den som alla som
följer honom får, utan att deras belöningar minskar på något sätt.” (Muslim)

För dem av oss som känner till andra muslimer som redan har påbörjat sin resa, eller som är på väg att gå till nästa liv,
det finns saker vi kan göra för att övergången ska bli lättare, om Gud vill. Dessa inkluderar utförandet av Janazah bön för
den avlidne, uppfyllandet av den avlidnes löften, betalning av den avlidnes skulder och muslimernas böner.

Livet är ett tillfälligt tillstånd. Döden kommer. Låt oss förberedda oss.