Covid-19 i Italien: Fokus på muslimernas stora engagemang och solidaritet

Sara Ibrahim – Saphirnews

De muslimska samhällena i Italien mobiliserade sig mycket tidigt för att svara på den hälsokrisen som det nya
coronaviruset orsakade och som har dödat mer än 245 000 människor världen över, inklusive cirka 29 000 på den
italienska halvön.

Karantänen, som infördes sedan slutet av februari i norra Italien och senare på hela det nationella territoriet,
orsakade stängningen av gudstjänster och mötesplatser för att hantera spridningen av viruset. ”Vi genomförde
omedelbart alla förordningar som utfärdades av den italienska regeringen och uppmanade till stängning av böneplatser
och moskéer och bad om upphörande av all samhällsverksamhet” för att delta i ”arbetet med att sätta stop på denna
epidemi så snabbt som möjligt” berättar Yassine Lafram, ordförande för Union of Italian Islamic Communities (UCOII).

Många initiativ över hela Italien

UCOII förenar de muslimska organisationerna bland de mest representativa och förankrade på italienskt territorium.
Från uppkomsten av hälsokrisen aktiverade UCOII, som samlar 163 böneplatser, ett Whatsapp-nummer för att bäst skicka
snabb information och rekommendationer till medlemmarna och rapportera varandras problem för ömsesidig hjälp.

Parallellt har flera solidaritetsåtgärder som syftar till att stödja kommuner, sjukhus och de mest utsatta
befolkningarna genomförts. Det finns många insamlingskampanjer och till och med bloddonations kampanjer för att
uppmuntra muslimer att göra sitt bidrag mot hälso-krisen. När det gäller UCOII lanserade den i slutet av februari en
fond för köp av masker avsedda för medborgare och vårdinrättningar i nöd.

”Trots de ekonomiska svårigheterna och ansträngningarna som gjorts för att kunna täcka utgifterna och fasta
kostnaderna för de stängda böneplatserna, har gemenskapens svar varit anmärkningsvärt” sade Yassine Lafram. Unga
muslimer mobiliseras särskilt genom att ge kommuner en frivillig och fri hemleverans av mat och mediciner till äldre
och utsatta som inte kan gå ut.

En känsla av ansvar, avgörande i kampen mot viruset

Liksom i många andra delar av världen har Covid-19 orsakat en ökad arbetslöshet i Italien och inneburit enorma
ekonomiska och sociala utmaningar. Stöd medel har tagits fram för personer som har förlorat sitt jobb på grund av
coronavirus. Det italienska islamiska religiösa samfundet (COREIS) arbetat för att stödja sina mest drabbade
medlemmar, vilket dess direktör Abd al-Sabur Gianenrico Turrini förklarar.

”Vi har gjort tillgängliga för alla medlemmar i vårt samhälle en fond som kommer från de andra troendes zakat,
avsedd för dem som är i nöd. I islam är zakat (allmosor) en pelare som markerar vikten av individuellt och
kollektivt ansvar för att förbättra livet och den grundläggande rätten till hälsa och fred. En känsla av ömsesidigt
ansvar är viktigt i kampen mot detta virus” sade han.

Skapandet av muslimska kyrkogårdar, en stor oro

Muslimer har också betalt med sina liv för att bekämpa coronavirus. ”I vårt samhälle har fem läkare redan dött och
andra har smittats” rapporterar Asfa Mahmoud, president för Muslimskt kulturhus i Milano, som uppmanade till en dag
med bön och fasta mot virus.

Bland det mest akuta som särskilt påverkar det muslimska samfundet är problemet med begravningen av de döda på
kyrkogårdar och muslimska platser som är otillräckliga i Italien, inför det omöjliga uppdraget att återsända
kropparna till utlandet. ”Det brådskande just nu är att hitta en kyrkogård för alla avlidna för att ge dem en värdig
begravning” enligt islamiska begravningsriter, som har tagits för epidemitider, rapporterar UCOII.

Hopp för officiellt erkännande är alltid närvarande

I Italien, trots att det finns flera långetablerade muslimska samhällen, erkänns islam inte officiellt av staten.
Deras representativa organisationer har hittills inte kunnat dra nytta av ett avtal med regeringen som skulle
underlätta till exempel byggandet av nya böneplatser och kyrkogårdar för muslimska medborgare. En ”pakt för en
italiensk islam” som syftar till att säkerställa bättre förutsättningar för utövandet av islam i gengäld för ett
totalt engagemang av moskéer och föreningar i kampen mot extremism undertecknades 2017 men ankomsten av högerextrema
partier till makten 2018 har dämpat förhoppningarna om framsteg mot erkännande.

Det hopp som UCOII uttrycker är att Covid-19-krisen, en katalysator för nya former av solidaritet som de muslimska
samfunden bidrar till, kan uppmuntra återupptagandet av dialogen med institutionerna.

”Detta test måste konfronteras tillsammans”

Vid en tidpunkt då Italien påbörjar en gradvis öppnandet av samhället från och med den 4 maj, fortsätter italienska
muslimska organisationer att uppmana sina troende att fortsätta att respektera de gällande reglerna för att skydda
sig själva och andra från coronavirus för att övervinna hälsokrisen snabbare.

Mitt i Ramadan innebär detta fortfarande att man undviker familjesamlingar eller att träffa vänner för att be eller
bryta fastan. ”Vi kan inte trotsa myndigheterna för att lyda Allah, för lydnad innebär också att vi följer
instruktionerna från våra myndigheter, särskilt i ett sammanhang som det vi lever i nu, där det finns en fara för
döden för oss alla” förklarade Yassine Lafram i en video publicerad på hennes sociala nätverk.

”Jag tror att detta test måste konfronteras tillsammans. Alla måste känna sig ansvariga för spridningen eller inte
av detta virus. Att acceptera så kallade restriktiva regler, men som jag kallar åtgärder för att skydda de troende,
är en utmaning som måste vinnas tillsammans” sade i början av Ramadan Abdellah Redouane, generalsekreterare för
Islamiska kulturcentret i Italien, som hanterar Romas stora moské.

COREIS, som delade ut till sina medlemmar WHO: s rekommendationer för att vägleda muslimer med god praxis att följa
under fastemånaden under Covid-19 kris, publicerade ett uttalande för att uppmana muslimer till en ”Ramadan av
solidaritet och skydd” som återspeglar deklarationen från de religiösa ledarna i New Alliance of Virtue till de som
drabbats av coronaviruspandemin.

”Detta virus, som varken erkänner territoriella gränser eller skillnader mellan raser eller mellan de rika och de
fattiga, är en möjlighet för oss att komma ihåg jämlikhet mellan människor och att komma ihåg undervisningen i våra
Abrahamiska religioner enligt vilka varje själ, oavsett vad det är, representerar hela mänskligheten” sade
undertecknarna inklusive presidenten för COREIS, Yahya Pallavicini. ”Under dessa kritiska tider måste vi fördjupa
vårt ömsesidiga erkännande av det faktum att vi som människor är en del av en familj som delar ett hus, planeten
Jorden.”