Profeten Ayyub (Job)

Redaktion

 

Ishaq (Isak) var en ättling till Ayyub, men inte genom Jakob. Vilket innebär att han inte hörde till stammen Israel, men han var en släkting till dem. Ayyubs historien lär oss att ibland drabbas man av våra tider och olyckor inte på grund av sina missgärningar, men som ett test av Allah (Hyllning och ära till Honom).

Ayyub litade alltid på Allah och var beroende av Honom. I ett visst skede av sitt liv hade han pengar och hälsa, men sedan Allah bestämde att han skulle förlora både och. Han förlorade sina pengar, sin familj. Hans kropp var täckt med sår. Det sägs att även de fattigaste tiggare ville var i närheten av honom.

I början visade Ayyub en hel del tålamod. Han accepterade allt som hände honom eftersom, han viste att allt kom från Allah och vägrade att klaga. Men då kom stunden där han inte längre orkade med allt som hände och då vände sig han till Allah och bad om Hans hjälp:

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: ”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” (21:82)

Och även:

OCH MINNS Vår tjänare Job, hur han ropade till sin Herre: ”Djävulen har plågat mig svårt och mina krafter är slut!” [Och Vi sade:] ”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.” (38:41-42)

När Ayyub tvättade sin kropp med vatten som kom från den plats där han hade sparkat jorden, något som påminner oss om Ismael och Zamzam källan, läktes alla hans sår och Allah återgav honom sin familj och sin förmögenhet:

Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som [plågade] honom och gav honom åter [dem av] hans familj [som Vi tagit ifrån honom] och Vi fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin dyrkan. (21:84)

Och även:

Och Vi gav honom tillbaka [dem som Vi hade tagit från honom av] hans familj och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som en påminnelse till dem som har förstånd. (38:43)

Ayyub hade tidigare svurit slå sin fru för något hon hade gjort, och Allah gjorde så att enkelt kunde uppfylla sitt ed utan att skada henne:

[Och Vi sade:] ”Tag en näve [gräs] och slå med den och bryt inte din ed!” – Vi såg hans uthållighet och tålamod, en sann [Guds] tjänare! Han vände alltid tillbaka till Oss med ångerfullt sinne. (38:44)

Ayyubs tålamod belönades inte bara med återkomsten av sin familj och rikedomar, men han fick också en son som också skulle bli en profet, Dhu’l Kifli.