Muslimer och valet – Rösta för att inte bli utkastad

Reina Mora – Wi

Det är hårda tider för muslimer i Europa. Politiska partier med tydlig islamofobisk, främlingsfientlig och rasistisk
inställning leder opinionsmätningarna i Storbritannien (UKIP), Frankrike (Nationella Front) och Nederländerna
(Frihetspartiet).

Dessa EU-skeptiska och populistiska partier var tills nyligen helt marginella och små, ett exotiskt inslag som de
stora traditionella och stela partier struntade i sin sömninga tillstånd, precis som alla andra medborgare, i en
konsumtions Europa som frossade och vars välfärd byggde på kredit hägring.

Sedan kom krisen och politikens död eller snarare politikens underkastelse till de stora företag och finansiella
institutioners intresse.

Politiken är död, länge leve marknaden!

Globaliseringen, som vissa experter säger, är inte en process, det är ett program. En genomgripande program för en
politisk och ekonomisk omvandling av 2000-talets samhälle som främjar ekonomisk och finansiell avreglering och
politisk oro. Målet är tydligt, att främja maktkoncentrationen i ett antal personer (och transnationella företag)
allt mer begränsade.

Idag, drygt ett hundratal företag kontrollerar 40 % av världsekonomin genom ett tätt nätverk av företag och
finansiella institutioner som främjar och försvarar frihandel och försvinnandet av gränserna för varor, tjänster och
kapital. Det är märkligt att jämföra den fria rörligheten för spekulativa varor med de ointagliga gränser som byggs
i många delar av världen för att bromsa invandringen. Och ännu mer konstigt, den lätthet med vilken skatteflykten
sker till skatteparadis och människohandeln för sexuellt utnyttjande.

Allt detta väcker frågan, vem ”bestämer” i verkligheten, företag eller stater? Det är sorgligt att erkänna att inför
dessa hotfulla krafter är staterna alltmer försvagade. Våra politiska ledare säljer i småbitar vår (välfärds) stat,
våra sociala rättigheter, arbetstagares rättigheter och vår frihet i utbyte mot den lyftande effekt det har på deras
liv och privatekonomier ”svängdörrarna” och schweiziska orter.

Populismen, Europas klagosång

Den åtstramningens självmord man har begått i Europa har lämnat mer än 26 miljoner européer arbetslösa, däribland 6
miljoner människor under 24 år. Denna arbetslöshet har i sin tur lett till att endast i Spanien, 400 000 utmätningar
har registrerats sedan början av krisen, varav en stor del har slutat med vräkning (Expansion Dixit).

Vårt vårdsystem har demonterats, vår utbildningsverksamhet privatiserats och förvandlats till affärer. Vi tjänar för
mycket och producerar för lite. Vi måste förbättra konkurrenskraften. Och för det, ingenting är bättre än att främja
en global social och arbetsmarknads kannibalism. Det de kallar ”konkurrenskraft” och fungerar som ett viktigt
verktyg för att jämna arbetsinkomsterna runt om i världen till nivån hos en textilarbetare i Bangladesh vars
arbetade timme ger inte ens tolv cent av en euro.

Det som euroskeptikerna inte vill höra

Fienden är inte EU, islam, eller utvandring, men de transnationella företag och stora förmögenheter som inte betalar
skatt. Och de privata företag, politiska partier och andra rika eliter som stjäl miljarder från statskassan genom
korruption och dömer genom det miljontals européer till förtvivlan, fattigdom och marginalisering.

(Minns fakta från EU-kommissionen publicerade 2014 där man påpekar att korruption ”kostar oss” varje år mer än
120 000 miljoner euro i EU).

Rösta för att inte bli utkastad

Muslimer brukar se på nyhetskanaler i satellit TV. Vi är experter på geopolitik och professionella internationella
politiska analytiker, men vi lider av en växande närsynthet om vad som händer runt omkring oss.

Låt oss inse det, de islamofobiska EU-skeptikerna kommer aldrig att lyssna på oss, de kommer att sluka oss.

Det är därför vi får glömma alla dessa mullor som utfärdar fatwor som förbjuder muslimerna att rösta, jag kommer att
rösta den 25 maj. Det är en fråga om självförsvar.

KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen
inte angripare.
(2:190)

Jag kommer att rösta för att kämpa, utan aggressivitet, alla dessa åtstramningens självmord politik, korruption och
islamofobi.

”Den bland er som ser något olagligt ska förhindra det med sin hand, om han inte kan det, då med sin tunga och om
han inte kan det med sitt hjärta. Och detta är det svagaste i iman.” (Muslim)

Jag kommer att rösta för att förhindra med min hand att räddningspaketen på 476 tusen miljoner euro till de spanska
bankerna, som under 2013 redan har haft 9 000 miljoner i vinst, ska en gång till betalas av fattiga medborgare och
arbetslösa.

Jag kommer att rösta för att återfå den Europa som föddes 1948 som en anti-fascistisk, anti-totalitär, humanist och
solidaritets utopi, som skulle främja solidaritet, social rättvisa och en ekonomi i medborgarnas tjänst.

Europa är den sista skyttegrav för att stå emot angreppet av dessa elitföretag som sprider fattigdom och
marginalisering av miljontals människor runt om i världen, européer, muslimer. Det är därför det finns så mycket
intresse av att försvaga den, att få den att försvinna.

Europaparlamentets marginalisering under den här krisen understryker behovet av att göra våra röster hörda.

Den växande islamofobi i det europeiska samhället varnar oss om att inte rösta är att låta andra kasta os ut, det
vill säga, att döma oss att leva i getton och utfrysning.

De europeiska medborgarna lider. Populismen, islamofobin och rasismen är bara en desperat klagan inför frånvaron av
hopp och alternativ.

Men det finns andra alternativ. Det finns många kandidater i detta val.