Kinas behandling av uigurer – 22 länder fördömer Beijing, 37 andra försvarar dem

Lina Farelli – Saphirnews

Mot bakgrund av uigurernas förtryck i Kinas Xinjiang-provinsen skickade den 10 juli 22 länder, mestadels
europeiska, ett ”aldrig tidigare skådat” gemensamt brev till FN: s högkommissariat för mänskliga rättigheter som
leds av Michelle Bachelet.

Med en text där man uttrycker ”oro över trovärdiga rapporter om godtyckliga kvarhållanden … liksom omfattande
övervakning och begränsningar, speciellt riktad mot uigurer och andra minoriteter i Xinjiang”, valde de signerande
länderna att fördöma de kinesiska myndigheterna, och påminde dem om ”Kinas skyldigheter som medlem av Mänskliga
Rättigheters Råd om att upprätthålla de högsta normerna för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och
att samarbeta fullt ut med rådet”.

Dessa 22 länder: Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Japan, Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark,
Estland, Finland, Island, Irland Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Spanien, Sverige
och Schweiz – uppmanade Beijing att ”avstå från godtyckligt frihetsberövande och frihetsbegränsning av uigurernas
rörelse och andra muslimska och minoritetssamhällen i Xinjiang”.

USA, som öppet har tagit ställning mot Kina i denna fråga genom att upprepade gånger kritiserad behandlingen av
uigurerna, är inte bland signatärerna i detta brev, den amerikanska representationen lämnade Mänskliga
Rättighetsrådet i 2018 efter att ha kallat den för ”hycklande och självisk”.

Muslimska länder bland Beijings anhängare

Samtidigt som de muslimska länderna var de största frånvarande bland signatärerna i detta brev som riktade sig mot
Kina, valde vissa å andra sidan att öppet stödja Kina i ett brev som presenterade i Beijing den 12 juli.

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Egypten, Algeriet och Pakistan har anslutit sig till Ryssland,
Nordkorea, Syrien, Filippinerna, Burma och 26 andra länder (lista finns nedan) för att gratulera Kina för ”dess
anmärkningsvärda framgångar i mänskliga rättigheter”.

Dessa länder ”noterar att terrorism, separatism och religiös extremism har orsakat enorma skador på alla etniska
grupper i Xinjiang” och stöder en ”serie av åtgärder mot terrorism och radikalisering Xinjiang, däribland
inrättandet av utbildnings- och yrkesutbildningscentrum”, åtgärder som ”behövs för att konfrontera den allvarliga
utmaningen av terrorism och extremism”.

Samtidigt som de 37 länder som stöder Kina uppmanade det internationella samfundet att inte lita på ”obekräftad
information innan de besöker Xinjiang”, sade Michelle Bachelet att hon väntar på Beijings ”gröna ljus” för att
inleda en undersökning i Xinjiang. En förfrågan hon inte förvänta sig blir besvarat.

Vilka är de 37 länder som stöder Kina? Algeriet, Angola, Saudiarabien, Bahrain, Vitryssland, Bolivia, Burkina Faso,
Burundi, Kambodja, Kamerun, Komorerna, Kuba, Egypten, Eritrea, Förenade Arabemiraten, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar
(Burma), Nigeria, Nordkorea, Oman, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo,
Ryssland, Somalia, Syd Sudan, Sudan, Syrien, Tadzjikistan, Togo, Turkmenistan, Venezuela och Zimbabwe.