Den islamiska kommissionen för mänskliga rättigheter börjar sin färd

Carey L. Biron – IPS Noticias

 

Samlade för första gången i Washington informerade representanterna för den helt nya kommissionen för mänskliga rättigheter för Organisationen för islamiska samarbete (OIC) om starten av sitt arbete i slutet av december 2012.

”Under de senaste månaderna har vi fastställd ett antal prioriterade frågor, och nu planerar vi att börja arbeta i grupper senare denna månad i Jeddah” i Saudiarabien, berättade Siti Ruhaini Dzuhayatin, kommissionens ordförande för reportrarna torsdagen den 13 december. ”Framför allt kommer detta kommissionen att arbeta för att ta bort missförstånd om den upplevda oförenligheten mellan islam och universella principerna om mänskliga rättigheter” sade hon.

Hon och andra i kommissionen betonade att dess mandat är att tjäna de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i en universal, allmän giltig kontext, och inte försöka införa någon hybrid tolkning av mänskliga rättigheter genom islams prisma. De påminde också om att OIC är ett politiskt organ, inte religiös.

Grundad 1969 och med representanter från 56 länder och den palestinska nationella myndigheten (PNA) är OIC det största mellanstatliga forumet efter Förenta Nationerna (FN).

Idén om ett människorättsorgan inom OIC dök först 2005, när medlemsstaterna kommit överens om en ny 10-årsplan som inkluderade bildandet av kommissionen.

Planen var också ett försök att omdefiniera OIC profil kring idéer om måttlighet och modernisering. I mitten av 2011 etablerade organisationen formellt en oberoende permanent kommission för mänskliga rättigheter, och valde 18 kommissionärer med uppdraget att ge råd till gruppens utrikesministrars råd.

Bland kommissionärer finns jurister, aktivister, akademiker och diplomater, varav fyra är kvinnor, däribland ordföranden för kommissionen, en indonesisk sociolog. Till var och ett av de tre viktigaste OIC områdena (Asien, Afrika och arabvärlden) tilldelades sex rådgivare.

Siti Ruhaini Dzuhayatin rapporterade att under det senaste året formulerade kommissionen sina befogenheter och arbetsordning. En viktig del var att enas om prioriterade områden, som omfattar kvinnor och barns frågor, politiska rättigheter för minoriteter och den israelisk-palestinska konflikten.

I sina fyra årtionden av existens, var det sistnämnda frågan en bestämd fråga för organisationen och som nu betraktas som en permanent del av dagordningen.

”Men inte ur politisk synvinkel, utan snarare ur de mänskliga rättigheterna” sade Dzuhayatin. ”Till exempel, hur konflikter påverkar människors liv, framför allt kvinnors och barns och deras rätt till utveckling, fred, säkerhet och utbildning” tillade hon.

 

Rådgivare

De fördjupade sig inte mycket i den process genom vilken kommissionärerna väljer dagordningen. Rizwan Sheikh, verkställande direktör för kommissionens interimistiska sekretariat i Jedda, sade till IPS att detta organ kommer att få frågorna både utifrån och nerifrån, dvs. från utrikesministrarnas råd och aktivisterna.

Kommissionens självständighet och oberoende var klart några av de definierande frågorna för medlemmarna i den nya organisation, precis som för många utomstående observatörer. Enligt det nuvarande mandatet skall varje kommissionär utses av sina länder och sedan, genom sluten omröstning, väljas in av ministerrådet.

Men Sheikh betonade att det är upp till kommissionen att besluta hur och när de går vidare med sin agenda.

”Den styrande lag ger kommissionen en grad av självständighet aldrig tidigare sett under de senaste fyra årtiondena av OIC, för första gången i sin historia, skapar organisationen ett oberoende institution av experter” sade Sheikh.

”Oberoendet garanteras av institutionens karaktär, som är att ge råd. Vore det inte så, skulle kunnat dyka upp några politiska överväganden som hade hindrat kommissionens arbete. Men detta uppmuntrar att agera med stor frimodighet och utan att dölja sina åsikter” tillade han.

När deras arbete börjar i slutet av denna månad, en av de frågor som kommissionen kommer att kunna uttrycka sig är enligt Sheikh, våldet mot kvinnor, barnarbete, barn i väpnade konflikter och andra känsliga frågor som barnäktenskap, rätten till utbildning och annat.

I de två inledande möten under året identifierades som särskilt angelägna frågor, våldet mot rohingya muslimer i västra Burma, den blodiga konflikten i Syrien och bränning av kopior av Koranen (Islams heliga bok) i Afghanistan.

 

Vänta och se

Kommissionärerna beslutade att en av deras första åtgärder blir att be OIC medlemsstaterna att skicka in deras relevanta nationella lagar rörande kommissionens prioriterade områden så att den kan börja undersöka dem.

Men organisationens budget, finansierade av OIC medlemmarna, offentliggjordes inte, och mycket av dess effektivitet beror utan tvivel på exakt information om det, något som kommer att spegla hur mycket livet medlemsstater är villiga att ge organisationen.

”Vi hoppas verkligen att denna institution är oberoende och har möjligheten att tala med regeringarna i OIC och bekräfta de universella mänskliga rättigheterna” sade Joelle Fiss, från Human Right First, baserad i Washington. Precis som Fiss undvek många analytiker kommentera om framtidsutsikterna för den nya kommissionen.

”Vi får se hur frågan utvecklas, men nu bör uppmuntras av den amerikanska regeringen och andra. Vi måste utvärdera kommissionens arbete för att se till att de tar upp frågor av särskilt intresse för den muslimska världen” sade Ibrahim Hooper, talesman för Rådets för Amerikansk-Islamiska relationer, den största muslimska civila rättigheter organisation i detta land.