Vägran att skiljas enligt islams föreskrifter kan bli dyrt

Lionel Lemonier – Saphirnews

De gifte sig i Iran 1980 och skilde sig i Quebec 2019. Hon ville få en religiös skilsmässa för att kunna gifta om sig religiöst. Men han
verkade ha problem med att acceptera denna separation och vägrade ge sitt samtycke till sin före detta fru om hon inte gav honom 50 000
dollar i skadestånd.

Anne-Marie Paquette, domare vid Superior Court of Quebec, höll med kvinnan. I en dom som meddelades den 7 februari, rapporterad av La
Presse, beordrade domaren exmaken att betala henne 45 000 dollar i skadestånd, 2 000 dollar i straffböter och dömde honom till böter på 100
dollar per dag tills han gav henne en religiös skilsmässa i Iran. Naturligtvis, förklarar den kanadensiske domaren, ”har den här domstolen
inte behörighet att bevilja religiös skilsmässa. Men mannens omotiverade vägran att bevilja det får till följd att kvinna hamnar i en
ohållbar situation, med en omotiverad börda.”

Exmakens vägran försätter kvinnan i en svår situation. Enligt de shariaregler som gäller i Iran har hon alltid en allmän och särskild
lydnadsplikt mot honom. Genom att vägra den religiösa skilsmässan stör mannen sin exfrus rättigheter och friheter, påpekade domaren. För
att inte nämna att ”att be om 50 000 dollar för att ge sitt samtycke till en religiös skilsmässa är kränkande, omotiverat, orimligt och
skadligt” tillade hon.

Öka medvetenheten om familjerätt bland muslimska kvinnor

Kommer denna dom att räcka för att uppmuntra mannen att uppträda mer respektfullt mot sin före detta fru? Om han fortfarande bor i Kanada
har kanadensisk rättvisa medel för att få honom att lyssna på förnuftet. Men den är maktlös om han återvänder till Iran. Frågan är
avgörande eftersom han, genom att vidhålla sin vägran, förbjuder sin före detta fru att återvända för att träffa sin familj. ”Enligt den
iranska rättsregimen behåller mannen rätten att fatta beslut åt henne, som att bestämma var hon kan bo och om hon kan lämna landet om hon
åker till Iran för ett besök. Därför kan kvinnan inte planera en resa till Iran, där flera medlemmar av hennes familj fortfarande bor”
specificerar domen.

Och mannen vet det perfekt, han som har hotat henne flera gånger för att hindra henne från att lämna landet i slutet av vistelsen. Dessutom,
utan religiös skilsmässa, utsätter kvinnan sig själv för anklagelser om äktenskapsbrott, ett ”förseelse” som straffas med döden genom
stening i den islamiska republiken Iran.

För att förhindra denna typ av fall tittade Canadian Council of Muslim Women på ämnet och publicerade ett dokument för att ”förse muslimska
kvinnor med grundläggande information om familjerätt”. Målet är att ge svar på frågan om ”om muslimska familjelagar kan tillämpas för att
lösa familjerättsliga tvister i Kanada”.

Harith Al-Dabbagh, docent och föreståndare för mastersprogrammet i komparativ rätt vid Juridiska fakulteten vid University of Montreal,
publicerade å sin sida en artikel i juli 2021 i ”Revue québécoise de droit international”, som låter oss mäta den växande betydelsen av
antalet tvister som rör familjeinstitutioner bland befolkningen som har sitt ursprung i muslimska länder och som bor i Kanada.

”Rättvisan i Quebec är prima facie ganska motståndskraftig mot mottagandet av islamiska skilsmässor”, sammanfattar författaren vars ”analys
belyser ambivalensen i rättspraxis som återspeglar dragkampen mellan två imperativ: det att bevara sammanhållningen och de juridiska
värderingarna forumets ordning å ena sidan och att främja den internationella harmonin av lösningar å andra sidan”. En illustration av
skillnaderna i kvinnors status och positionering mellan muslimska samhällen, och mer generellt samhällen där religion har en viktig plats,
som i Polen, och mer sekulariserade samhällen.