Om kärleken – Vilken kärleksteori tror du på?

Mohamed Oudihat – Saphirnews

Varje person inspireras av en kärleksteori som kan formuleras på följande sätt: ”Om du har en sådan ingrediens (värde,
utövning…) + detta och annat, så kommer du bli att lycklig med kärleken.”

I alla de stora städerna i dagens värld hör vi fem stora teorier om kärlek.

– Det romantiska talet som kan sammanfattas enligt följande: ”Det viktigaste är att älska sig själv. Kärlek, känslor,
det är det som håller paret tillsammans. Som om det vore tillräckligt med att man älskar varandra och att man vill att
’det ska fungera’”…

– Den dominerande hypersexuella diskursen som kan sammanfattas enligt följande: ”Sexualitet är hemligheten hos det
lyckliga paret som har varit tillsammans i många år”, som om sex var lösningen på parets problem och
stabilitetspelaren.

– Den dominerande moderna psykologiska diskursen som kan sammanfattas som: ”Lyssna på dina känslor. Gör vad du vill.
Var självständig. Kommunicera dina känslor och uppfattningar! Som om fokuseringen på sina känslor och fixering med
självständighet var förenligt med livet som ett par och en familj. Som om att kommunicera bra och att uttrycka sina
känslor var tillräckligt för att hålla paret tillsammans på lång sikt.

– Den traditionella åsikten som tror att ”Förut var det bättre! Det är de som tänker att man kan lösa kärlekens och den
moderna familjens kris genom enbart en återgång eller efterliknande av det förflutna, de ser inte att det är
traditioner som har skapat en del av de problem som finns i paret och i familjen.

– Diskursen om kärlekens besvikelse från de som har gett upp, dem som, genom att försöka och såra sig själva i en mängd
engångsrelationer, inte längre tror på varken man eller kvinna. Modlöshet, avsky eller förtvivlan kan lätt leda män
och kvinnor till ett falskt avståndstagande från ett liv som par och familjer. Den här lösningen är ofta resultatet av
bara en låg självkänsla orsakat av egna svagheter. Eftersom vi tycker att sakerna omkring oss går väldigt illa, ger man
upp och riktar sitt liv mot de mest mediokra målen.

Muslimer är inte immuna mot påverkan av dessa fem stora teorier som kompletteras med två andra:

– Det romantiska talet som i sin moderna muslimska version avslutas enligt följande: ”Äktenskap är det som gör
skillnaden!” Som om äktenskapet ensam kunde lösa, magiskt, alla problem som individerna inte kunnat lösa med sitt sätt
att se och leva i världen. Som om det var tillräckligt att vara ”muslim” och gifta sig för att det skulle fungera.

– Det binära tal som klassificerar allt i halal (tillåtet) och haram (förbjudet), som om det var tillräckligt att göra
som alla andra, med respekt för en lista över förbjudna saker för att få det att fungera, för att göra skillnaden, för
att lyckas i sin relation som par.

Kärleken lär man sig och bygger upp genom tal, kultur, bilder och filmer, det vi ser i vår vardag. Att älska är alltid
att älska ”på samma sätt som …”, det är alltid ”att göra som …” de bilder, modeller och diskurser som har
internaliserats: ”Kärlek, att älska är att imitera. Vi lär oss det. Orden, handlingarna, själva känslorna lär man sig.
De är roller som finns i böcker och dikter. Den ursprungliga kärleken måste vara extremt sällsynt” skriver filosofen
och poeten Paul Valéry (Mèlange, 1939).

Men alla tal om kärlek är inte lika. Modern kärlek påverkas av dominerande diskurser som accentuerar ”par problem”
istället för att hjälpa till att övervinna dem. Kärleken, som alla vackra saker i livet, religion, sanning, rättvisa,
vänskap, lycka, frihet är förorenad av dess förfalskningar, dess idoler, dess vidskepelser, dess illusioner, dess
motsats och dess undantag. Den moderna kärleken förorenas faktiskt av många tal, bilder, ideal som formar våra sätt att
leva och uttrycka det, även när vi tror att vi är fria att uttrycka våra mest personliga och spontana känslor, även när
man befinner oss i ett pars intimitet.

Det är ett paradoxalt faktum, medan alla är överens om att kärlek, paret och familjen har ett centralt värde i en
persons liv, ser vi samtidigt de många skilsmässor och separationer som pågår kring oss. Vi har ett stort behov att
stanna av och på allvar analysera de orsaker och diskurser som främjar dem.

Vi nöjer oss med dessa magiska förklaringar: ”Det finns ingen aktivitet, inget projekt i vilket vi engagerar oss med
så stora förhoppningar och förväntningar och som ändå misslyckas lika ofta som med kärleken. Om det var fallet med
någon annan aktivitet, skulle folk vara angelägna att veta orsakerna till detta misslyckande och lära sig hur man
åtgärdar det eller de skulle också ge upp den här aktiviteten. Eftersom det sistnämnda alternativet är omöjligt i fråga
om kärleken, verkar det som om det bara finns ett effektivt sätt att övervinna misslyckandet med kärleken, att
undersöka skälen till detta misslyckande och att studera dess betydelse.” (Erich Fromm, The Art of Love, 1956).

Berätta för mig vilken kärleksteori du följer och jag kommer att berätta för dig vilka problem du kommer att uppleva
imorgon…