Vad vacker är demokratin!

Eduardo Galeano – La Fogata

 

En grupp av utomjordingar har nyligen besökt vår planet. De ville veta mer om oss, av nyfikenhet eller vem vet om deras dolda avsikter.

Utomjordningar började där man ska börja. De började sin utforskning genom att studera landet nummer ett i allt, i internationella telefonlinjer, i allsmäktig statsmakt, det avundade paradiset, modellen som hela världen härmar. De började där ute, med att försöka förstå dess ledare för att sedan kunna förstå alla andra.

De kom i valtider. Medborgarna hade just röstat, och den långa processen hade fått hela världen i spänning, som om man hade valt planetens president.

Den utomjordiska delegationen mottogs av den avgående presidenten. Intervjun skedde i Ovala rummet i Vita huset, nu reserverad för besökare från yttre rymden för att undvika skandaler. Mannen som skulle just avslutat sitt mandat svarade leende alla frågor.

Utomjordningarna ville veta om landet styrs av enpartisystemet, eftersom de hade hört bara två kandidater på TV, och båda sa samma sak.

Men de hade också andra frågor: Varför har tagit mer än en månad att räkna röster? Skulle ni acceptera vår hjälp att lösa denna tekniska efterblivenhet?

Varför alltid röster inte mer än halva den vuxna befolkningen? Varför den andra hälften bryr sig aldrig? Varför vinner den som kommer på andra plats?

Varför förlorar kandidaten som har 328 696 röster fler än motståndare? Är inte demokrati ett majoritetsstyre?

Och en annan fråga bekymrade dem: Varför accepterar andra länder att detta land godkänner deras demokrati, diktera regler och övervaka deras val? Är det för att detta land bestraffar dem när de inte uppför sig som förväntat?

Svaren gjorde dem ännu mer förbryllad. Men de fortsatte fråga.

Till geografer: Varför heter Amerika detta land när den är ett av många länder i Amerika?

Till idrottsledare: Varför kallas det VM (”World Series”) deras nationella baseboll turnering?

Till militär ledare: Varför krigsministeriet kallas försvarsministeriet, i ett land som aldrig bombades eller invaderas av någon?

Till samhällsvetare: Varför har en så fri samhället det största antalet fångar i världen?

Till psykologer: Varför slukar ett sådant sunt samhälle hälften av alla jordens producerade psykofarmaka?

Till dietister: Varför har detta land som bestämmer andra länders meny den högsta antal överviktiga?

Om utomjordningar hade varit enkla jordbo hade denna absurda frågestund slutat illa. I bästa fall hade de fått dörren i ansiktet. All tolerans har sina gränser. Men de fortsatte fråga, fri från varje misstanke om oförskämdhet, ohövlighet eller dåligt humör.

De frågade utrikespolitiska strategerna: Om ni hotas av fientliga terrorister, som Irak, Iran och Libyen, varför röstade ni tillsammans med Irak, Iran och Libyen mot skapandet av den internationella brottmålsdomstolen, som skapades för att bekämpa terrorismen?

De ville också veta: Om ni har, så här nära, en ö där man kan se det kommunistiska helvetets fasor, varför inte ordna turer i stället för reseförbud?

De frågade de som undertecknande frihandelsavtalet: Om gränsen mot Mexiko är nu öppen, varför dör mer än en arbetare varje dag när de försökte ta sig över?

Och arbetsrätt specialister: Varför förbjuder Wal Mart och MacDonald’s fackföreningar här och i alla länder där de verkar?

Och ekonomer: Varför, om ekonomin har fördubblats under de senaste 20 åren, tjänar de flesta arbetare mindre än tidigare och arbetar fler timmar?

Ingen nekade svar till dessa knäppskallar, som fortsatte med sina absurditeter.

De frågade de som tar hand om folkhälsan: Varför förbjuder ni folk att röka, medan bilar och fabriker ”röker” helt fri?

Och general som leder kriget mot droger: Varför är fängelserna är fyllda med narkomaner men ingen penningtvättare bankirer? Och cheferna för IMF och Världsbanken: Om detta land har den högsta utlandsskulden i världen och har lånat mer än alla andra, varför tvingar ni inte dem att minska de offentliga utgifter eller tar bort subventionerna? Är det för att man måste vara artig med sina grannar?

Och statsvetare: Varför talar de som regerar här alltid om fred samtidigt som detta land säljer hälften av alla vapen i krig?

Och miljöspecialister: Varför talar de som regerar här alltid om världens framtid, samtidigt som detta land producerar hälften av de föroreningar som förstör världens framtid?

Ju fler förklaringar de fick desto mindre förstod de. Deras rundresa blev kortvarig. Utomjordingarna började sitt besök hos den dominerande makten, och den slutade där.