Vad vacker är demokratin!

Utomjordningar började där man ska börja. De började sin utforskning genom att studera landet nummer ett i allt, i internationella telefonlinjer, i allsmäktig statsmakt, det avundade paradiset, modellen som hela världen härmar. De började där ute, med att försöka förstå dess ledare för att sedan kunna förstå alla andra.