Vanliga misstag Efter Hajj

Sharia Staff – Onislam.net

 

Efter att ha avslutat Hajj riterna, vänder en muslim över ett nytt blad med Allah, full av hopp att Allah har accepterat hans Hajj och beviljat honom den stora belöningen, det vill säga att befrias från alla tidigare synder.

Så, om du har blivit välsignad med att utföra Hajj detta år, försöka hålla din lista med gärningar rena och klara, akta dig för följande vanliga misstag som begås av vissa pilgrimer efter Hajj:

 

  1. Att ta på sig pilgrimsklädsel när man återvänder hem: En pilgrim är tänkt att ta på sig sina vanliga kläder efter att ha avslutat ritualer den 10:e dagen av Dhul-Hijjah.Att insistera på att bära Ihram tills hemkomsten är att överbelasta sig själv med onödiga svåra handlingar, vilket går emot sunna. Dessutom kan det leda till att falla i fällan om att visa upp sig och söka människors beröm.
  2. Efter att ha utfört Hajj insisterar vissa pilgrimer på att folk ska kalla dem Hajji (pilgrim). Naturligtvis är det inget fel i att kalla pilgrimer ”Hajji”, men att insistera på det som pilgrim kan förråda en dold önskan att visa upp sig.
  3. Att bete sig illa och synda och försumma hängiven dyrkan efter Hajj. Detta, i själva verket kan vara ett tecken på en icke accepterade Hajj.En perfekt Hajj bör lämna sin prägel på beteendet och attityder hos pilgrimen efter Hajj.
  4. Att svära vid Profeten (frid och välsignelser vara över honom) efter att ha besökt hans grav, som till exempel: ”Vid profeten vars grav jag har berört med min hand”, eftersom om man ska svära vid någon. Då ska man göra vid Allah eller hålla tyst.
  5. Vissa människor felaktigt tror att de kan begå synder så mycket de vill, så länge de utför Hajj. Eftersom Hajj sonar tidigare synder känner de sig säkert att göra vad de vill.

 

Vi bör komma ihåg att utförande av Hajj inte är någon garanti för att våra synder kommer att raderas. Det är bara en Hajj mabroor (acceptabel Hajj) som kvalificerar dig för denna belöning.

Att följa Hajj med onda gärningar kan vara ett tecken på att Hajj inte har blivit godtagen eftersom det inte lämnar någon inverkan på ditt liv.

Dessutom sådant beteende avslöjar en missuppfattning av islams essens som kan sammanfattas i att leva ett liv som överensstämmer med Allahs kommandon.

Allah är Herren varje gång och överallt. Precis som du ska vörda och lyda honom i Mecka under den heliga månaden av Dhul-Hijjah, är du skyldig att göra det hela tiden och överallt.

Perioderna av intensiv dyrkan som Ramadan och Hajj är tänkta att ge dig det nödvändiga andliga stöd som gör det möjligt för dig att stanna på rätt spår under hela året, de kan aldrig motivera en senare felaktig agerande med synd eller vårdslös beteende.