Vanliga misstag Efter Hajj

Sharia Staff – Onislam.net

Efter att ha avslutat Hajj riterna, vänder en muslim över ett nytt blad med Allah, full av hopp att Allah har
accepterat hans Hajj och beviljat honom den stora belöningen, det vill säga att befrias från alla tidigare
synder.

Så, om du har blivit välsignad med att utföra Hajj detta år, försöka hålla din lista med gärningar rena och klara,
akta dig för följande vanliga misstag som begås av vissa pilgrimer efter Hajj:

 1. Att ta på sig pilgrimsklädsel när man återvänder hem: En pilgrim är tänkt att ta på sig sina vanliga kläder
  efter att ha avslutat ritualer den 10:e dagen av Dhul-Hijjah.

  Att insistera på att bära Ihram tills hemkomsten är att överbelasta sig själv med onödiga svåra handlingar, vilket
  går emot sunna. Dessutom kan det leda till att falla i fällan om att visa upp sig och söka människors beröm.

 2. Efter att ha utfört Hajj insisterar vissa pilgrimer på att folk ska kalla dem Hajji (pilgrim). Naturligtvis är
  det inget fel i att kalla pilgrimer ”Hajji”, men att insistera på det som pilgrim kan förråda en dold önskan att
  visa upp sig.

 3. Att bete sig illa och synda och försumma hängiven dyrkan efter Hajj. Detta, i själva verket kan vara ett tecken
  på en icke accepterade Hajj.

  En perfekt Hajj bör lämna sin prägel på beteendet och attityder hos pilgrimen efter Hajj.

 4. Att svära vid Profeten (frid och välsignelser vara över honom) efter att ha besökt hans grav, som till exempel:
  ”Vid profeten vars grav jag har berört med min hand”, eftersom om man ska svära vid någon. Då ska man göra vid
  Allah eller hålla tyst.

 5. Vissa människor felaktigt tror att de kan begå synder så mycket de vill, så länge de utför Hajj. Eftersom Hajj
  sonar tidigare synder känner de sig säkert att göra vad de vill.

Vi bör komma ihåg att utförande av Hajj inte är någon garanti för att våra synder kommer att raderas. Det är bara
en Hajj mabroor (acceptabel Hajj) som kvalificerar dig för denna belöning.

Att följa Hajj med onda gärningar kan vara ett tecken på att Hajj inte har blivit godtagen eftersom det inte lämnar
någon inverkan på ditt liv.

Dessutom sådant beteende avslöjar en missuppfattning av islams essens som kan sammanfattas i att leva ett liv som
överensstämmer med Allahs kommandon.

Allah är Herren varje gång och överallt. Precis som du ska vörda och lyda honom i Mecka under den heliga månaden av
Dhul-Hijjah, är du skyldig att göra det hela tiden och överallt.

Perioderna av intensiv dyrkan som Ramadan och Hajj är tänkta att ge dig det nödvändiga andliga stöd som gör det
möjligt för dig att stanna på rätt spår under hela året, de kan aldrig motivera en senare felaktig agerande med
synd eller vårdslös beteende.