Vanliga misstag Efter Hajj

Vi bör komma ihåg att utförande av Hajj inte är någon garanti för att våra synder kommer att raderas. Det är bara en Hajj mabroor (acceptabel Hajj) som kvalificerar dig för denna belöning.

Att följa Hajj med onda gärningar kan vara ett tecken på att Hajj inte har blivit godtagen eftersom det inte lämnar någon inverkan på ditt liv.

Välkommen tillbaka Hajji – Olika kulturers firande

Det är en speciell resa som kostar mycket, pengar, arbete och tid. Det är därför det är den enda pelaren som inte är obligatoriskt för alla muslimer, utan bara för dem som har råd. Och den som kan genomföra det, känner sig mycket lycklig, utvald av Allah. Och det är därför hajj firas av den lyckliga hujjaj (pilgrimer) och deras familjer. Här berättar muslimer från olika länder och kulturer hur pilgrimer firar sin lycka över att ha slutfört sin femte pelare.