Ett botemedel med gift

Mehmet Kara – Tidskrift Cascada

 

Biet producerar inte bara honung, den producerar även vax, pollen, gift, bidrottninggelé och propolis. Dessa produkter, såväl som honung, användes som en kompletterande behandling i olika medicinska tillämpningar. De används för behandling av allergier, neurologiska sjukdomar, cancer, förkylning, hosta, högt kolesterol, diabetes eller brännskador. Några av dem har till och med används för att förbättra prestanda hos idrottsutövare.

Det var inte bara den moderna medicinen som har använt bina och deras produkter som ett medel för läkning. En lertablett med anor från 2000-2100 f.Kr. beskriver bigiftets helande egenskaper. I 1935, forapin, som isolerades från bigiftet, introducerades på marknaden och används fortfarande. Bigift uppsamlas genom att placera en liten panel, som ser ut som en grill framför bikupan. Panelen består av metalltrådar, genom vilka flyter låg spännings elektriska ström. Ingången till kupan sker genom dessa kablar. Bin som kommer in eller lämnar kupan utsätts för mild elektrisk stöt och sticker panelen med sin udd som självförsvar. Därefter bigift hamnar på en glasplatta placerad under panelen. Giftet samlas och omvandlas till ett slags pulver utan att skada biet.

 

Bigiftets kemiska sammansättning och effekter

Bigift är en klar vätska, färglös, luktfri, löslig i vatten och resistent mot kalla och varma temperaturer. Under normala säsongs temperaturer torkar detta gift på ca 20 minuter och förlorar mellan 65 och 70 % av sin vikt. Det blir gulbrunt när det är torrt. 10 000 bistick behövs för att få ett gram gift.

Man har funnit upp till 18 olika bioaktiva molekyler i bigiftets komposition. Några av dessa är: melittin, adolapin, apamin, mastcelldegranulering, histamin, fosfolipas A, peptid, dopamin och hyaluronidas. Dessa molekyler visar egenskaperna hos aminosyran, protein, fett, socker och enzymet.

Adolapin och melittin är anti-inflammatoriska, apamin ökar nervtransmission och mastcelldegranulering är begåvad med egenskaper som hjälper att lindra allergier. Melittin, som består av 26 aminosyramolekyl är huvud toxinet i bigift. Melittin utlöser syntes av hormonet kortisol som undertrycker inflammation och ökar styrkan av cellväggarna, den aktiverar även cellerna i immunsystemet som förhindrar bildningen av fria radikaler som vanligtvis skadar celler och vävnad.

Adolapin, förutom att vara febernedsättande är också smärtstillande och är även verksamt inom förebyggande av cyklooxygenas som orsakar infektion. Apaminina, som består av 10 peptider, tros spela en roll vid läkning av ett skadat nervsystem.

Låga nivåer av mastcelldegranulering orsakar syntesen av histamin, som utlöser en allergisk reaktion, medan höga koncentrationer av det samma spelar en roll för att förhindra dessa reaktioner. Även om dessa molekyler kallas gift används dem för terapeutiska ändamål.

 

Behandling med bigift

Det faktum att behandlingar för reumatism har visat sig vara inte helt effektiva, har föranlett patienter och terapeuter att studera alternativa behandlingstekniker. Bigift har vunnit acceptans som kompletterande helande teknik i Kina, USA och Europa. På dessa platser har börjat dyka upp centra där det används binas produkter. Den bästa metoden är användningen av bigift.

Bigiftet injiceras in i huden eller under den, man imiterar bi stinget, även om det finns också krämer eller kapslar med bigift. Injektionerna fungerar som ett riktigt bi sting, eller akupunktur. Akupunkturen förhindrar smärta genom att blockera kanalerna i hjärnan och ryggraden (opioid och adrenerga alfa 2) som orsakar smärta. På samma sätt stimulerar ett bi sting utsöndringen av endorfiner, som är molekyler som lindrar smärta. Därför, är det vanligare inom kinesisk medicin att applicera bigiftet genom akupunktur. I vissa fall praktiseras bi-akupunktur genom att kombinera båda behandlingarna.

Behandling initieras genom att injicera en liten mängd av bigift under huden för att se om patienten svarar med en allergisk reaktion. Om en sådan reaktion inte sker, fortsätter behandlingen med en eller två sting eller injektioner. Behandlingen genomförs tre gånger i veckan med en gradvis ökning av antalet bistick och injektioner. Patienter som har någon form av allergisk reaktion kan manifestera smärta, svullnad, klåda, rodnad eller, mycket sällan, död. Därför bör bruket av binas gift terapi endast utföras av experter, och bör inte testas av oerfarna personer.

Precis som med reumatiska sjukdomar, används bigiftet för att behandla artrit (RA), förkalkning i lederna (osteoartrit), försvagning av skelettet efter klimakteriet, muskelreumatism (fibromyalgi), och kronisk smärta.

I en studie med 80 patienter som led av inflammatorisk reumatisk feber, 40 av dem behandlades med bigift två gånger i veckan under två månader. De återstående patienterna injicerades med saltlösning. Den första gruppen visade signifikant förbättring i ömma och svullna leder, morgonstelhet och smärta.

I en liknande studie har patienter med reumatisk inflammation injicerats med bigift tre gånger i veckan under tre månader, man fann en signifikant minskning av klagomål från patienter, så denna studie visade också att bigift kan användas för att behandla sådant tillstånd.

Sedan länge har man observerat bins helande kvalitet. Om vi reflekterar över denna gåva, är det svårt att inte beundra deras intelligenta design.

 

Anteckningar:

Mehmet Kara är specialist i zoologi och frilansande skribent från Turkiet.