Allahs universum är fylld av liv

Rabbi Allen S. Maller – Onislam.com

 

Under medeltiden accepterade nästan alla kristna teologer Ptolemaios grekiska geocentriska syn på universum som en absolut universell sanning.

Den katolska inkvisitionen straffade de som i likhet med Galileo, vågade framföra andra idéer.

Jag vet inte varför de trodde att sällsynt liv i vårt universum bevisar att Gud måste ha skapat livet bara på denna planet. De trodde kanske att om intelligent liv befanns existera på andra planeter det skulle minska miraklen av Guds skapelse av människan.

För mig är det tvärtom. Att Guds universella skapelse är fylld med livet är helt enkelt resultatet av Guds nåd och kärlek till alla levande ting.

Den heliga Koranen och den hebreiska Bibeln lär båda att den Levande Gud skapade hela universum för att bidra till det universella livets utveckling.

Den heliga Koranen säger: ” Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.” (21:107). Många Kommentatorer säger att detta avser de 18 000 världar skapade av Allah. Vår värld är en av dem. (Mirat-e-Kainat, vol.1, s.77) (1)

Den hebreiska bibeln säger i Zabur av profeten David, Israels konung; ”Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.” (Psaltaren 145:13)

I januari 2013 uppskattade astronomerna att kunde finnas minst 17 miljarder exoplaneter av samma storlek som jorden i bara vår galax, Vintergatan. De sa också att en av sex stjärnor kunde vara värd för en planet i jordens storlek i en nära omloppsbana.

Nu, två år senare, två nya studier har presenterat ytterligare bevis om utbredda solar system med jordliknande planeter och därmed ger mer bevis på att Allahs universum kan vara fylld med liv.

Först, vid ett möte med American Astronomical Society (AAS) i januari meddelade NASA:s Kepler Space Telescope team deras 1000:e upptäckt av en planet utanför vårt solsystem.

Detta placerar det totala antalet bekräftade exoplaneter till 1795, med ytterligare 4000 möjligheter också identifierade av Kepler.

För tjugo år sedan hade vi inte bevis alls att vårt planetsystem inte var unik i universum. Nu vet vi att vi är en av tusentals.

 

Är vi de enda, unika?

För det andra har Kepler Space Telescope upptäckt en stjärna med tre planeter bara något större än jorden. Den yttersta planeten, som är 50 % större än planeten jorden, har sin omloppsbanan i zonen där yttemperaturerna kan vara måttlig nog för att flytande vatten ska existera och kanske liv.

Detta innebär att ett bevis på att Allahs universum kan vara fylld med liv kommer bokstavligen närmare och närmare. Den upptäckta stjärnan är en kall röd M-dvärg, vars massa och storlek är ungefär hälften vår egen sol. Ungefär tre fjärdedelar av de stjärnorna som finns i vår galax är M dvärgar.

M dvärgstjärnor bränner sitt bränsle Långsammare än större stjärnor och ger därmed mer tid för livet att utvecklas på någon planet med de rätta förutsättningarna.

På ett avstånd av bara 150 ljusår, räknas denna stjärna bland de 10 närmaste kända stjärnor som har roterande planeter. Dess närhet betyder att den är ljus nog för astronomer att studera de tre planeternas atmosfärer och avgöra om de är som jordens atmosfär och möjligen kapabla att supportera flercelliga livsformer.

För dem som tror på alla beboeliga världars Enda Gud, är dessa två nya vetenskapliga studier inte chockerande, för att till skillnad från den romerska inkvisitionens fördömande av Galileo, har aldrig någon muslim eller judisk astronom någonsin fördömts av en muslim eller judiskt inkvisition, därför att judar och muslimer aldrig har haft en institution som inkvisitionen.

Men också för att både muslimer och judar hade många filosofer som var kritiska mot Aristoteles och Ptolemaios vetenskap. De flesta medeltida judiska och muslimska religiösa ledare kände inte att behövde förhindra ny vetenskap som var oense med grekisk vetenskap.

Just därför, även om nya upptäckter förändrar alltid den vetenskapliga förståelsen av Guds universum, den religiösa tron att hela universum upphöjer Gud och avslöjar Guds härlighet, förblir densamma.

Den heliga Koranen förkunnar om och om igen, ”ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (57:1, 61:1 och 64:1) och Zabur (Psaltaren) fastställer, ”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.” (Psaltaren 19:2)