Allahs universum är fylld av liv

Under medeltiden accepterade nästan alla kristna teologer Ptolemaios grekiska geocentriska syn på universum som en absolut universell sanning.

Den katolska inkvisitionen straffade de som i likhet med Galileo, vågade framföra andra idéer.