Hadith om detta och nästa liv

Khalid ibn al Wald – Webislam

 

Khalid ibn al Wald (må Allah vara nöjd med honom) berättade följande hadith: En beduin kom en dag till Profeten (frid vare med honom) och sade:

”O Allahs sändebud! Jag har kommit till dig för att ställa några frågor om detta och nästa livs angelägenheter.”

”Fråga vad du vill” sade Profeten.

”Jag vill vara den visaste av män.”

”Frukta Gud, och du kommer att vara den visaste av män.”

”Jag vill vara den rikaste mannen i världen.”

”Var nöjd, och du blir den rikaste mannen i världen.”

”Jag vill vara den rättfärdigaste människan.”

”Önska för andra det du vill ha för dig själv och då blir du den rättfärdigaste av alla män.”

”Jag vill vara den bästa av alla män.”

”Gör gott mot andra och du kommer att vara den bästa av män.”

”Jag vill vara den mest gynnade av Allah.”

”Lovprisa mycket Allah, och du kommer att vara den mest gynnade av Honom.”

”Jag skulle vilja komplettera min tro.”

”Om du har god bettende kommer du att komplettera din tro.”

”Jag vill vara bland dem som gör gott.”

”Tillbe Allah som om du ser Honom. Om du inte ser Honom, ser Han dig. På så sätt kommer du att vara bland dem som gör gott.”

”Jag vill vara lydig till Allah.”

”Om du uppfyller Allahs kommandon kommer du att vara lydig.”

”Jag skulle vilja vara fri från alla synder.”

”Bada dig ren från föroreningar och du kommer att vara fri från alla synder.”

”Jag skulle vilja återuppstå på Domedagen i ljuset.”

”Gör inte något ont mot dig själv eller någon annan varelse och du kommer att återuppstå på Domedagen i ljuset.”

”Jag skulle vilja att Allah att ge mig Sin nåd.”

”Om du förbarmar dig över dig själv och andra, kommer Allah ge dig Sin barmhärtighet vid Domedagen.”

”Jag skulle vilja att mina synder var mycket få.”

”Om du söker Allahs förlåtelse så mycket du kan, kommer dina synder att vara mycket få.”

”Jag skulle vilja vara det mest hedervärda man.”

”Om du inte klagar på någon varelse, kommer du att vara den mest hedervärda av män.”

”Jag skulle vilja vara den starkaste av män.”

”Om du sätter din tillit till Allah, kommer du att vara den starkaste av män.”

”Jag skulle vilja utvidga det som är bestämd för mig.”

”Om du håller dig ren kommer Allah att utöka det som är bestämd för dig.”

”Jag skulle vilja bli älskad av Allah och Hans sändebud.”

”Om du älskar det som Allah och Hans sändebud älskar, kommer du att vara bland deras nära och kära.”

”Jag vill vara säker från Allahs vrede på Domedagen.”

”Om du inte förlora tålamodet med någon av dina medmänniskor, kommer du att vara säker från Allahs vrede på domedagen.”

”Jag skulle vilja att mina böner besvarades.”

”Om du undviker förbjudna åtgärder, kommer dina böner att besvaras.”

”Jag skulle vilja att Allah inte vanärar mig på Domedagen.”

”Om du håller din kyskhet, kommer Allah inte vanära dig på Domedagen.”

”Jag skulle vilja Allah att förse mig med en skyddskåpa på Domedagen.”

”Avslöja inte dina medmänniskors fel och Allah kommer att ge dig en skyddskåpa på Domedagen.”

”Vad kan rädda mig från mina synder?”

”Tårar, ödmjukhet och sjukdom.”

”Vilka är de bästa verk i Allahs ögon?”

”Ett mild beteende, ödmjukhet och tålamod.”

”Vilka är de värsta handlingar i Allahs ögon?”

”Dåligt beteende och girighet.”

”Vad lugna Allahs vrede i det här livet och i det sista?”

”Den dolda välgörenhet och godhet med sina släktingar.”

”Vad släcker helvetets eld på Domedagen?”

”Tålamod i motgång och olycka.”