Bönens pelare (Arkans as Salat)

Abdelah Z – abdelah-islam.blogspot.com.es

Bönens pelare är dess viktigaste ingredienser, om en av dem saknas, är bönen inte acceptabelt. Elementen är följande:

1. Takbiratu al Ihram. Att säga Allahu Akbar när man börjar bönen. Profeten (fvmh)
sade: ”Bönens nyckel finns i reningen. Börja bönen med Takbeer och avsluta den med Taslim.” (Tirmidhi)

2. Qiyam. Den stående positionen i de obligatoriska bönerna. Allah (HoäH) säger i sin bok: FÖRRÄTTA regelbundet [de
dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud. (2:238).

När det gäller Salat Nafila (frivillig bön), den kan göras sittande om man inte kan stå. Profeten (fvmh) sade: ”Bönen
från en person som ber sittande har hälften (av belöningen) än den (vanliga) bön.” (Bukhari och Muslim)

För den som är förhindrad att fullgöra den obligatoriska bön stående, och inte heller sittande, bör göra det liggande
eller i en position man klarar göra det.

3. Recitera Surah al Fatihah i varje bönens raka’a (del av bönen). Oavsett om den är obligatorisk eller frivillig.
Profeten (fvmh) sade: ”Bönen från den som inte reciterar ”Bokens öppnande” (Sura Al Fatiha) blir inte giltig.”
(Bukhari och Muslim)

4. Ruku (Böjningen). Alla forskare är överens om att ruku är en grundläggande del av bönen. Den minst godtagbara
böjningen är den där man böjer midjan tills händerna rör knäna och man förblir i detta läge för ett ögonblick. Detta
grundar sig på att profetens (fvmh) uttalande: ”Böj dig tills du är helt lutande.” (Bukhari)

5. Återgå till den stående positionen efter att ha böjt. Detta görs för upp till att vara helt rätt, detta grundar
sig på profetens (fvmh) uttalande: ”Sedan ställ dig upp tills du är helt rak.” (Bukhari)

6. Gör två sajdah (falla ner med pannan på marken) i varje raka’a. Sitt mellan de två, och behöll positionen ett
ögonblick i varje läge. Profeten (fvmh) sade: ”Sedan luta dig ner tills du är helt ner och sedan höj kroppen tills du
sitter.” (Bukhari)

De delar av kroppen som skall stödjas under sajdah är ansiktet, båda händerna, båda knäna och tårna på båda fötterna.
Profeten (fvmh) sade: ”Jag beordrades att buga (göra sajdah) på sju kroppsdelar, pannan och pekade profeten på näsan,
båda händerna, både knän och tårna på båda fötter.” (Bukhari och Muslim)

7. Gör det sista sittande position. Även i denna position recitera Tashahhud. Profeten (fvmh) sade: ”Om du lyfte upp
huvudet från din senaste sajdah (nedfallning) och du satt tillräckligt länge för att säga Tashahhud, då är din bön
komplett.” (Bukhari och Muslim)

8. Taslim. Att säga As-Salamu Alaikum wa Rahmatullah till höger och sedan till vänster. Denna åtgärd etableras
profetens sunna: ” Bönens nyckel finns i reningen. Börja bönen med Takbeer och avsluta den med Taslim.” (Tirmidhi)

9. Följ ordning. Det vill säga, börja med Takbirat ul Ihram, stående, recitera sura al Fatiha, sedan gör ruku för att
sedan vara upprätt igen. Gör sajdah, sedan sitt på dina vän och gör den andra sajdah.

I den andra och sista raka’a, sitt för att upprepa tashahhud, och avsluta bönen med Taslim. Att respektera denna
ordning är en av bönens pelare. Detta hittar vi en hadith där profeten (fvmh) lärde en man att be, mannen i fråga
gjorde alla dessa steg men mycket snabbt.