Tahrir torgs internationalisering

Karim Kasim – Ips

Sista veckan i juli 2011 höll FN ett högnivåmöte som en del av avslutningen Ungdomens Internationella år. Det var utan tvekan ett historiskt år som såg massmobilisering och unga människors ledarskap i arabvärlden.

Förenta Nationernas Generalsekreterare, Ban Ki-moon, nämnde Mohammad Bouazizi, försäljaren vars död ledde till revolutionen i Tunisien, som ett exempel på en ung man som i början av 2011, utlöste fallet för två långvariga diktatorer, i sitt land och Egypten.

Jag håll på att förbereda mitt tal till högnivåmötet om ungdomsfrågor i generalförsamlingen, när många idéer kom till mitt sinne. Och även många ord och fraser: 2011, ungdomar, internationell, arabisk vår, Tahrir Square, bland annat. Jag hörde också många tal från officiella delegationer till FN, från ungdomar och det civila samhället bland andra.

Jag undrade varför vi var där, i FN: s generalförsamlings stora sal. Vad innebar att vara där med alla dessa ansikten, representationer och erfarenheter? Hur vi skulle kunna komma undan med något konkret?

Jag mindes de dagar och nätter vi tillbringade i Tahrir Square i centrala Kairo. De värden som egyptierna delade i samma plats, tankar, idéer, mat, bland många andra saker, det var unik.

Unga egyptier från alla sociala grupper, sammanhang, utbildning, former och storlekar, samlades i Tahrir Square för första gången, förenade som en. De utvecklade en känsla av att tillhöra denna plats, något som skedde gradvis, systematisk och i själva verket mänskligt. Det var som en utopi, en plats där människor samlades på grund av sina mänskliga värden, man glömde sina olikheter och arbetade tillsammans för det gemensamma bästa.

Det var tiden och platsens specificitet som gjorde av dessa män och kvinnor länkades till samexistensens mänskliga värden. Denna idealistiska styrka gav form till en revolt mot diktaturen och fällde Hosni Mubarak (1981-2011), chef för den egyptiska regimen, på 18 dagar.

Det skapade också en referensram för den egyptiska revolutionen, som fortfarande formar det sociala trycket på övergångsregeringen. Dessutom gav det ett nytt ansikte till den Egypten som världen beundrande.

Ungdomar från andra arabiska länder fick ett stort uppsving för att leda sina egna revolter och kräva frihet och demokrati på sitt eget sätt. Även om inte lika fredliga som i Tahrir Square, dessa unga människor är fortfarande kraftfulla, konsekventa och engagerade för att få till stånd förändringar i sina samhällen.

Tahrir Square var inte bara en plats för revolution och förändring, men också en plats för samförstånd, solidaritet och samlevnad, en plats där egyptierna från alla socioekonomiska nivåer, kulturer och religioner delade allt sida vid sida, från skratt och sorg till bröd och läkemedel. De bodde tillsammans och skyddade varandra i den utsträckning att nya namn dök upp som ”Republiken Tahrir Square” och ”moraliskt system Tahrir.”

Vid FN: s generalförsamling fick jag samma känsla av enhet som den som dominerade Tahrir Square. Vi var en blandad grupp av människor och organisationer under samma tak, som diskuterade ungdomsfrågor i ett högnivåmöte. Den sorten var unik, representativa och kraftfull.

De var som de olika personer som fanns i Tahrir Square, och jag undrade: Kan vi få en liknande dialog och göra verkliga framsteg på de ungas verklighet?

Vi har alltid sagt att vi behöver de äldres visdom äldste och de ungas energi och entusiasm. Detsamma gäller idag för de internationella organisationer, regeringar och det civila samhället.

Unga människor behöver denna visdom, makt, kunskap och erfarenhet, så kan vi komplettera varandra. Detta är Tahrirs värde som jag tycker måste internationaliseras.

Högnivåmötet om ungdomsfrågor som hölls i FN: s generalförsamling var bara ett symboliskt exempel på detta. Tahrir var bara ett fysiskt utrymme i hjärtat av en av de största städerna i Afrika, Mellanöstern och utvecklingsländerna, tills det förändrade hur ungdomar uttryckte sina behov, på ett annorlunda och fridfullt sätt.

Detta är vad världen bör lära av Tahrir. I själva verket har Tahrirs ungdomar spelat en viktig roll i världen till gagn för mänskligheten.

 

Anteckningar:

Karim Kasim är konsult och forskare om ungdomsfrågor i Egypten. Han var en aktiv deltagare i ungdomarnas upplopp under den arabiska våren i detta land.