Irland är världens mest trogna land till Koranens värderingar

Webislam – irishtimes.com

Irland är världens mest trogna land till Koranens värderingar. Detta påstås av en akademiker från University of
George Washington USA född i Iran, enligt honom nästa länder skulle vara Danmark, Sverige och Storbritannien.

I en intervju med BBC sade Hossein Askari, professor i företagsekonomi och internationella frågor vid George
Washington University, att studien, som gjorde i samarbete med Dr Scheherazde S. Rehman, att Israel hamna på plats
27 till exempel för att vara mer kompatibel med ideal i Koranen än alla andra muslimska länder.

Inte en enda land med muslimsk majoritet hamnar på topp 25 och inget arabland är i topp 50.

Professorn hävdar att genom att tillämpa ”islamisk index” hamnar bara Malaysia (33) och Kuwait (42) bland de första
50 länder, långt under USA (15), Nederländerna och Frankrike (17).

Efter dessa parametrar skulle Saudiarabien hamna på plats 91 av listan och Qatar lite nedan, i position 111.

”För denna studie har vi tillämpat ”islamiska ideal” inom olika områden, som samhällsstyrning, mänskliga och
politiska rättigheter, internationella relationer och ekonomiska framsteg i samhället.”

Enligt Askari är de muslimska länderna dåligt placerade enligt detta index. Religionen har blivit ett verktyg för
makten.

Prof. Askari sade att ”det är värt att notera att många länder som bekänner sig till islam och kallar sig islamiska
är orättvisa, korrumperade och underutvecklade och är inte, ens i den vildaste fantasi, islamiska.”

”När det gäller ett index över islamisk ekonomi eller i vilken utsträckning ländernas politik och resultat liknar
det som skulle bli en islamisk ekonomi, ligger Irland, Danmark, Luxemburg, Sverige, Storbritannien, Nya Zeeland,
Singapore, Finland Norge och Belgien bland de första 10 länder.”

I den ”allmänna islamiska index”, ett mått som omfattar lagar och styrelseformer, mänskliga och politiska
rättigheter, internationella relationer och ekonomiska faktorer, är rankingen mycket lika: Nya Zeeland, Luxemburg,
Irland, Island, Finland, Danmark, Kanada, Storbritannien, Australien och Nederländerna, och återigen bara Malaysia
(38) och Kuwait (48) är bland de 50 länder.”

”Om ett land, samhälle eller gemenskap visa egenskaper som icke valda, orättvisa, korrupta och förtryckande
härskare, olikhet inför lagen, ojämlika villkoren för mänsklig utveckling, brist på valfrihet (inklusive religion),
överflöd tillsammans med fattigdom, styrka och aggression som instrument för konfliktlösning i stället för dialog
och försoning, osv., då har tillförlitliga indikatorer som visar att det inte är en islamisk gemenskap.”

”Islam är och har varit i århundraden uttrycket för Guds universella kärlek för Sin skapelse och Sin enhet, och
allt vad det innebär, inklusive den mänskliga och ekonomiska utvecklingen” avslutade han.