Hur Senegal använde islam för att hålla aids i schack

Bram Posthumus – Nextcity.com

År 1986 när Senegals sex första fallen av hiv/aids upptäcktes, besökte omedelbart två hälsoexperter, Souleymane Diop
och Ibra Ndoye, landets president. Diop och Ndoye förklarade för president Abdou Diouf hur brådskande och omfattande
problemet var. Dioufs svar var enkelt: ”Ni är experterna. Berätta för oss vad vi ska göra och vi ska göra det.”

Detta svar var i skarp kontrast till reaktionerna från många andra afrikanska länder, som tillfredsställde sina
konservativa röstblock genom att ignorera problemet eller demonisera sjukdomens offer.

Men det västafrikanska muslimska land Senegal hade en väletablerad vetenskaplig gemenskap i vilken Diop och Ndoye
var respekterade medlemmar, Diop blev så småningom en världsberömd aids forskare, medan Ndoye fortsatte med att leda
Senegals Nationella Rådet mot AIDS, som bildades upp just år 1986.

Nästan så fort de sex första fallen rapporterades började kontrollen av donerat blod för att upptäcka förekomst av
hiv, testning och kondomanvändning främjades i stor skala, och aids blev ett ämne i statens gymnasium läroplan.

Denna politik, mer avancerade än vad som praktiserades i stora delar av västvärlden på den tiden, är kvar än i dag,
och Senegals fjärde presidents regering, Macky Sall, har lovat att fortsätta kampen.

Resultaten av detta snabba och effektiva svar på aids krisen har varit häpnadsväckande, och är ett exempel inte bara
för resten av Afrika, utan hela världen. Idag är HIV/AIDS förekomst i Senegal är otroligt låg, den senaste UNAIDS
siffran (från 2012) sätter landets nivå på 0,7 procent.

Som jämförelse kan nämnas Kenya med 6,1 procent, Uganda 7,2 procent, Sydafrikas 17,9 procent och Swaziland 26,5
procent.

Senegals framgång i att hålla smittan på en låg nivå har mycket att göra med sitt snabba och vetenskapligt grundade
svar på sjukdomen, men en annan, också avgörande faktor som ofta förbises, religion.

”De åtgärder som religiösa ledare antog var avgörande, med tanke på religionens inflytande på det senegalesiska
samhället, 95 procent av människor här är muslimer” säger Selly Ba, en sociolog som är upphovsman till en studie
som undersökte hur staten engagerade de islamiska religiösa ledare och hur de sedan spred det förebyggande
budskapet.

En scen som äger rum i Senegals moskéer efter bön illustrerar strategin. ”Alla tar del i vad som kallas Daara. Det
är en Koran baserad tid och rum där människor hjälper varandra och diskuterar många olika frågor. Och detta är den
exakta tid och utrymme som religiösa ledare använde för att undervisa dem om riskerna med hiv och aids.”

Moskéer började denna praxis på begäran av staten, som frågade dem mycket tidigt att gå med i kampen mot sjukdomen.

Det hände inte över en natt. ”Det fanns tvekan, till och med motstånd, och det inledande arbetet för vårdpersonal
var svårt” säger Ba. ”När allt kommer omkring, det finns religiösa kretsar där AIDS ses som ett resultat av förfall,
en omoralisk sjukdom.

Men tack vare det hårda arbetet av människor som Awa Marie Coll Seck (en aids forskare och idag Senegals
hälsominister) en hel del av detta motstånd har successivt försvunnit. Men jag måste säga att, ja, på vissa ställen
betraktas aids fortfarande som en form av gudomlig bestraffning.”

Islam hjälpte till att hålla infektionsnivån ner. Användningen av alkohol och droger, vilket kan leda till ett
islamiskt olagligt sexuellt beteende ogillas, liksom promiskuitet och utomäktenskapligt sex.

År 1995, Senegals största Islamisk NGO, Jamra, publicerade ett häfte som helt enkelt kallades Islamiska Guide till
aids. I det råder Jamra mot föräktenskaplig sex och otrohet. Ordet Ba använder för dessa riktlinjer är ”sexuell
hygien.”

”Det handlar om beteende” säger hon. ”Islam är ett levnadssystem, och gott uppförande skyddar samhället och
förhindrar skada.”

Det finns elegans och finess i dessa riktlinjer, säger Ba. Och ännu viktigare, budskapet har nått de stora och djupt
religiösa massorna. ”Religiös diskurs skiljer sig från hälsotekniker, eftersom det berör människors andlighet.”

Du kan också se det i hur människor som lever med hiv/aids har tagits upp, säger hon. ”Budskapet är, du är inte
dömd, och om du gör allt du kan för att förhindra att aids sprids, är du även välsignade.” Det är en form av öppen
religiös diskurs som skulle anses otänkbart i många västerländska kretsar.

Originaltext: How Senegal Used Islam to Keep AIDS at Bay >>>>>