Jihadisterna förstör Mosuls kulturella arv

Angeles Espinosa – internacional.elpais.com

Krig dödar inte bara människor, den även försöker förstöra historien. Kampen som driver de sunnitiska extremister i
den islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) är inte annorlunda. Vittnesmål som samlats in av Reuters talar om att i
Mosul de har förstört flera monument, däribland en medeltida filosofs grav. För några dagar sedan varnade Unesco för
denna fara och uppmanade irakierna att bevara sitt historiska och kulturella arv. Sedan ISIS intog staden i norra
Irak, har dess militanta förstört helgedomen där Ibn al Athir begravdes, historiker och filosof som rest i det tolfte
århundradet med Salahedins armé och skrev den mest tillförlitliga berättelse om korstågen från den muslimska
synvinkeln.

Tydligen har kupolen som fanns på Ibn al Athirs grav helt försvunnit liksom den parken som omger den. Al Athir också
sammanställde en historia av muslimer sedan tillkomsten av islam fram till hans tid.

För närvarande finns det inga rapporter om de har skadat ruinerna av det gamla Nineve, som är i stadens centrum. Men
extremister har också rivit statyerna av Ozman al Musuli, irakisk musiker och kompositör från artonhundratalet, och
Abu Tammam, en arabisk poet från den abbasidiska perioden.

Det är samma tillvägagångssätt som de har verkställt tidigare i Syrien. ISIS militanta och liknande grupper följer en
extrem tolkning av sunniislam som kallas salafism som betraktar vördnaden av statyer och gravar som avgudadyrkan.
Samma inskränkthet uppmuntrade förstörelsen av de jättelika Buddhastatyerna i Bamiyan av talibanerna i Afghanistan
2001.

”Jag uppmanar alla irakier att kämpa tillsammans för att skydda kulturarvet i deras land. De representerar ett unikt
bevis på mänskligheten, ursprunget till vår civilisation och interetnisk och interreligiös samexistens” sade Irina
Bokova, generaldirektör för Unesco, efter erövringen av Mosul.

Organisationen lanserade vädjan inför risken för en liknande förstörelsen som den som organiserades av ISIS i Syrien
och som Irak redan har lidit under tidigare konflikter. Angreppet på Bagdads museum 2003 inför de amerikanska
soldaters passivitet ledde till förstörelsen av hundratals figurer, ca 2000 år gammal, och stöld av tusentals
frimärken, tabletter och artefakter av stort symboliskt värde, många av dem har ännu inte hittats.

De tre irakiska platser som har deklarerats till världsarv finns just i de områden som kontrolleras av rebellerna.
Hatra, en befäst stad som anses vara huvudstaden i det första arabiska kungariket, ligger sydväst om Mosul, i samma
provins Nineveh. De antika städerna Ashur och Samarra är i provinsen Saladin. I det senare, har regeringsstyrkorna
stoppat rebellerna.

”Det största hotet för monumenten är dess användning militära objekt, vilket gör dem till ett mål, och plundring och
illegal handel med kulturföremål” varnade Bokova.