Hur NATO ordnade Iraks nya invasion

Red Voltaire

Flera kommentatorer uppger att jihadisternas blixtsnabba frammarsch i Irak underlättades av Ezzat Ibrahim al-Duri,
viktig baath personlighet.

I den irakiska kulturen är det inte omöjligt att en baath anhängare och därför sekulär bestämmer sig för att söka
hämnd genom att ge sitt aktiva stöd till en sekteristisk religiös grupp.

Problemet är att år 2005 tillkännagavs att al-Duri hade dött i leukemi, och det finns inte några bilder av honom
efter det år. Vid denna tid, skulle al-Duri vara 72 år.

 • Den irakiska provinsen Ninevehs guvernör, Assir al-Nujaifi tog emot jihadisterna med öppna armar, beordrade de
  irakiska trupper i regionen att skingra sig och uppmanade folk att underkasta sig ISIS inkräktare.

  Tidigare denna månad var al-Nujaifi Assir i Turkiet. Där togs han emot personligen av premiärminister Recep Tayyip
  Erdogan och chefen för MIT (Turkiska Underrättelsetjänsten) Håkan Fidan.

 • Den pro amerikanska media och Gulfstaterna har börjat presentera händelserna i Irak som en revolt mot
  premiärminister al-Malikis regering. Enligt denna syn på händelserna presenteras nu ISIS terrorister som en del i en
  stor sunni folkrörelse, vilket är helt falskt.

  Det är därför mycket troligt att samma media kommer snart att använda termen ”moderat opposition” för att hänvisa
  till de korrupta administrativa ansvariga som just har förrått Bagdad regeringen genom att överlämna de områden de
  hade under sitt ansvar till jihadisterna.

  Som synes är det samma propagandamodellen som tillämpades tidigare i Syriens fall, där den amerikanska propaganda
  skildrar de patriotiska anställda som ingår i samlingspartiet som en ”moderat opposition”, när i själva verket är de
  individer som stödjer jihadister.

 • Trots sitt missnöje med al-Qaida-ledaren Ayman al-Zawahiri och deras brytning med denna dunkla jihadist grupp,
  Islamiska emiratet i Irak och Syrien (ISIS) lydde de order som gavs av al-Qaida ledaren den 2 maj om att angripa
  Irak. Detta tyder på att ISIS, som egentligen är en privat armé, så småningom kommer att kunna återvända till
  internationell terroristernas gemenskap.

 • Flyttningen av ISIS viktigaste styrkor från Syrien till Irak har försvagat jihadisternas positionerna i Syrien. Den
  arabiska syriska armén utnyttjar därför denna situation för att öka trycket med sina styrkor på staden Raqqa, i
  händerna på jihadister sedan mars 2013.

 • USA har dragit tillbaka sitt stöd till ISIS… i cyberrymden. Den 19 juni drog Google tillbaka från sin plattform
  GooglePlay ”Segrarnas Gryning” som gjorde det möjligt att ta emot direkt information och meddelande från
  jihadisterna. Samtidigt stängde YouTube Tv kanalen ”Erövringen av Jerusalem”, medan Twitter har stängt flera konton
  kopplade till ISIS.