Mot en teokratisk regim i Israel?

German Gorraiz Lopez

2000-talets israeliska samhälle (80 % judar mot 20 % arabisk befolkning) kan bli en smältdeg av seder, språk och
värderingar som har gemensam bara sitt judiska ursprung och det är där som håller på att ske en tyst maktövertagande
av en ultra-ortodox minoritet (”haredim” som även om de endast utgör 10 % av befolkningen håller på att bli en stat
i staten) som uppslukar alla de känsliga maktområdena inom den judiska staten (Inrikes, Bostäder, Mossad och den
judiska arméns befälhavare positioner) och försöker tvinga ”Halacha” eller judisk lag på mer än 40 % av befolkningen
som förklarar sig själva sekulära, ett segment med europeisk härkomst, genomsyrad av den västerländska kulturen och
livsstilen och vill styras av civilrätt som i andra västerländska formella demokratier.

Med denna bild kan man inte utesluta en intensifiering av den civila brytningen under de kommande åren, ett förspel
till den nuvarande israeliska demokratins senare totalitära drift som kommer att kulminera med inrättandet av en
israelisk stat med en teokratisk-militär regim, en kopia till den kritiserade iranska ayatolla regimen.

Rädslans manipulation som en osynlig diktatur

Den amerikanska Harold Lasswells (en av pionjärerna inom ”masskommunikationsforskning”) studerade efter Första
Världskriget propaganda tekniker och identifierade ett sätt att manipulera massorna (teorin om ”injektionsnål eller
mirakelkulan”), en teori som finns i hans bok ”Propaganda Tekniker under världskriget” (1927) som baseras på att
”injicera i befolkningen en konkret idé med hjälp av massmedian för att styra den allmänna opinionen till sin fördel
och få individerna att anta deras politiska idéer utan att tillgripa våld.” (Försvaret av den heliga Israels
säkerhet).

Samtidigt avslöjar Edward L. Bernays, brorson till Sigmund Freud och en av pionjärerna i studiet av masspsykologi, i
sin bok ”Crystallizing Public Opinion”, gruppens hjärnmekanismer och propagandans påverkan som metod att förena
deras tänkande. Således, i hans ord, ”gruppens hjärna tänker inte, i strikt bemärkelse. Istället för tankar har den
impulser, vanor och känslor. När beslut ska fattas är sin första impuls oftast att följa exemplet från en ledare den
litar på” så att det sionistiska etablissemangets propaganda kommer att riktas inte mot individen men Gruppen där
den endimensionella individens personlighet späds ut och blir insvept i små bitar av konstgjorda falska
förhoppningar och gemensamma strävanden som stödjer dem med hjälp av rädslan för den tredje Förintelsens osynliga
diktatur oavsett om det kommer från Hamas, Hizbollah eller Iran.

Men den tysk-judiska politisk teoretiker Hannah Arendt med sin bok ”Eichmann i Jerusalem” med undertiteln ”En
rapport om ondskans banalitet” hjälpte oss att förstå orsakerna till den enskildes avsägelse av sin kritiska förmåga
(frihet) samtidigt som hon varnar oss om behovet av att vara ständigt vaksamma mot den förutsägbara upprepningen av
”ondskans banalitet” från ledarna för alla politiska systemet, inklusive den sui generis judiska demokrati, eftersom
enligt Maximiliano Korstanje ”rädslan och inte ondskans banalitet, gör att människan ger upp sin kritisk vilja, men
det är viktigt att inte glömma bort att i denna händelse förblir individen etiskt ansvarig för sin avsägelse.”

Rasism och främlingsfientlighet i det israeliska samhället

Således är det israeliska samhället, dess överväldigande majoritet, tyst medbrottsling och nödvändig partner i
implementeringen av främlingsfientliga känslor mot den arabisk-israeliska befolkningen (enligt undersökningen om
medborgerliga rättigheter ”Föreningen för medborgerliga rättigheter i Israel årsredovisning 2007” som publicerades
av tidningen Haaretz, ”antalet judar som uttrycker hatkänslor mot araber har fördubblats och 50 % av de judiska
israelerna motsätter sig lika rättigheter för sina arabiska landsmän) och ökningen av apartheidregimen i de
palestinska getton på Västbanken och i Gaza, där palestinierna är föremål för et militärt rättssystem i stället för
en civil makt som den israeliska, ett syndrom som kallas ”Tel Aviv bubbla”.

Dessutom, enligt aurora-israel.co.il, omkring tusen etiopiska israeler blockerade ingången till Jerusalem och dess
pulsåder för att fördöma den envisa närvaron ”av rasism och våld mot etiopiska israeler” under ropen ”Israel kommer
att bli Baltimore” efter två fall av polisbrutalitet mot ungdomar i denna gemenskap. Mer än 120 000 etiopiska judar
fördes till Israel, efter att de viktigaste rabbinerna bestämde 1973 att samhället hade bibliska rötter, och även om
vissa etiopiska judar är för närvarande parlamentsledamöter (Knesset) och officerare i armén, anmälningar om
diskriminering i skolor och bostadsområden är många.

Mot den ”sekulära revolutionens” slut?

Efter undertecknandet av regeringsalliansen med de ultraortodoxa partier Toras Förenade Judendomen och Shas, som
kommer att skapa en verkställande makt med nationalistiska och religiösa krafter, kommer Netanyahu att eliminera i
ett slag den ”sekulära revolutionen” som inleddes under den föregående mandatperioden av Yanir Lapid. Således,
enligt tidningen Yediot Aharonot, har Netanyahu lovat att frysa en rad reformer som den tidigare regeringen hade
satt i gång om ekonomiska nedskärningar för det ultra-ortodoxa samfundet, ändring av reformer om konverterings lagar
och lagen om allmän värnplikt, som för första gången tvingade 60 000 haredim (ultra-ortodoxa) att gå i armén på
grund av den våg av sociala protester från medelklassen som klagade över de överdrivna privilegier de fick trots att
de inte bidrar ”till varken statskassan eller den ’viktiga’ nationell säkerhet”.

Detta kommer att innebära, enligt deklarationer från en frustrerad Lapid till tidningen Yediot Aharonot, att de
ultraortodoxa ”får fortsätta att inte erkänna staten Israel, få miljarder från skattebetalarna och leva utan att
arbeta”. Med det kommer att fortsätta implementerande av en teokratisk regim under kontroll av den Stora Rabbi (en
spegelbild av Ayatollah regimen i Iran), i vilken de ultraortodoxa blir den dominerande kast trots att de är en
minoritet, och i dagsläget är den redan en lat kast (6 av 10 arbetar inte och ägnar sig åt att studera Tora). De
kommer att få förmåner och privilegier som kommer att förvandla den sekulariserade befolkningen till tjänare för att
täcka deras underhåll, hälsa och utbildning samt försvar av Israels gränser förutom att tvinga sina lagar på 43 % av
befolkningen, de sekulära, ett paradigm som speglas av det faktum att den israeliska staten inte tillåter borgerlig
vigsel.

Bosättarna och välfärdsstatens nedgång

Enligt folkräkningen som genomfördes av israeliska inrikesministeriet, när Osloavtalet (1993) undertecknades,
omkring 250 000 bosättare befolkade de ockuperade områdena, medan idag finns mer än 700 000 bosättare som kommer att
utvidga sina tentakler till Västbanken (140 bosättningar som kommer att destabilisera Hebron och särskilt
Jordandalen som kontrollerar flodens bördiga halva delen vilket skulle bli ett verkligt framsteg för att kontrollera
gränsen till Jordanien) samt östra Jerusalem och Golanhöjderna, i kombination med den planerade slutförandet av
muren på Västbanken som skulle omfatta cirka 10 % av Västbankens territorium, inklusive östra Jerusalem där cirka
60 000 palestinska hem skulle rivas på grund av myndighetstillstånd. Således, innan de senaste valen, bekräftade
Netanyahu ”det judiska folkets rätt att bygga i Jerusalem” (vilket kan översättas i byggandet av 1000 nya bostäder i
östra Jerusalem), eftersom enligt hans ord ”även palestinierna vet att dessa områden kommer att vara kvar under
israelisk överhöghet under vilken överenskommelse som helst.”

Sedan Labourpartiet 1967 satte igång med bosättningarna har den israeliska staten investerat ett enormt belopp,
7 500 miljoner euro som enligt Maayan Geva från B’Tselem (israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter i
de ockuperade områdena) ”denna politik har förbrukat budgeten för utbildning, social välfärd och icke-militär
forskning” och har hjälpt ”att öka fattigdom, med nästan en miljon människor under minimigränsen, däribland 30 % av
barnen” så det är inte förvånande att med krisen sedan 2007 har det registrerats en årlig befolkningsökning på
mellan 5 och 10 % (två gånger snabbare än i riket som helhet), vilket tvingar stora delar av de sekulära och
stadsungdomar i Israel att gå med i haredims lista av fjärrstyrda bosättare eller emigrera till väst för att
undkomma den framtida staten Israels teokratiska dystopi.

Eftersom 75 % av bosättarna är ultraortodoxa (över 500 000), det har utvecklats under de senaste åren i de
ockuperade palestinska territorier en farlig symbios mellan bosättarnas politiska ledare och rabbiner som har
predikat i årtionden sin opposition till territoriella kompromiss med palestinierna och har försökt att ge en
religiös motivering till den illegala israeliska ockupationen av de palestinska territorierna.

Således tränas bosättarna av israeliska extremistiska rabbiner i skolorna i bosättningar som byggts illegalt i
Västbanken och staden Al-Quds (Jerusalem) för att begå terrorhandlingar mot palestinierna i den ockuperade
Västbanken, vilket har rapporterats av underrättelsetjänstens allmänna säkerhet (Shabak) i en rapport som
offentliggjordes på webbplatsen ”Israeli Central Issues”.

Välfärdsstatens nedgång i Israel kommer att påverka endast den sekulära och stadsbefolkningen, under 2011 cirka
250 000 ungdomar började en protest i Tel Aviv mot Netanyahus socialpolitik och efterfrågade bostäder, planering,
arbetsmarknads politik, folkhälsa och utbildning, och Netanyahu var tvungen återigen att ta till manipulationen av
rädslan för att undvika en kollaps av Israels välfärdsstat (kidnappningen av soldaten Gilad Shalit).

Netanyahu och Stor-Israel (Eretz Israel)

Theodor Herzl anses vara far till den nuvarande staten Israel och grundare av sionismen och i sin bok ”Den judiska
staten: en essay om en modern lösning av judefrågan”, föreslog han inrättandet av en oberoende och suverän judisk
stat för alla världens judar och samtidigt främjade skapandet av WZO (World Zionist Organization). I sin bok ”The
Old New Land” (1902) etablerade han grunderna för dagens judiska stat som en utopi av en modern, demokratisk och
välmående nation där han såg det judiska folket i kontexten av sökande av rättigheter för den tidens nationella
minoriteter som saknade en stat som armenier och araber. Men aurora-israel.co/il, hävdar att ”premiärminister
Benjamin Netanyahus isolationistiska politik, verkar vara i strid med sionismens grundare, såsom Theodor Herzl och
Chaim Weizmman, som innefattade rörelsen inom det progressiva spektrum för diplomatin, så frågan är om den farliga
diplomatisk isolering av Israel kan vändas med en politik som är emot orörlighet och isolering.”

Således Netanyahu hoppas att återuppliva den Stora-Israel (Eretz Israel) vilket skulle innebära att återupprätta
Balfour deklarationen (1917), som ritade Staten Israel utrustad med ett vidsträckt område på cirka 119 000
kvadratkilometer som sträcker sig från Medelhavet öster om Eufrat floden och täcker Syrien, Libanon, Iraks norra
del, norra Saudiarabien, Röda havets kust och Sinaihalvön i Egypten och Jordanien, som skulle döpas till
Palesjordanien efter att tvingas ta emot hela den palestinska befolkningen på Västbanken och i Gaza som skulle
tvingas in i en massiv diaspora (ny Nakba).

Denna doktrin skulle ha som huvud mästare Isaac Shamir som hävdade att ”Judéen och Samarien (bibliska termer av den
nuvarande Västbanken) är en integrerad del av Israels land. De har inte tagits över och kommer inte att återlämnas
till någon”, en lära på vilken grundas Likudpartiets uttalande, lett av Netanyahu, som strävar efter att förvandla
Jerusalem till ”den nya Israels odelbara huvudstad” efter invasionen av östra delen efter Sexdagarskriget (1967),
och till det, har Netanyahu den ovärderliga hjälpen av några bosättare fjärrstyrda av den ultra ortodoxa minoriteten
i sina expansionistiska ideal.