Den sekulära korståg mot den islamiska kjolen

Angel Alvarez Hernández – Webislam

För några dagar sedan media rapporterade om utvisningen av en 15-årig muslimsk elev från skolan där hon studerar på
grund av hon bar en för lång kjol, man stoppade henne att komma in i skolan eftersom den nuvarande lagstiftningen i
Frankrike förbjuder elever från att bära kläder som avslöjas deras religiösa tillhörighet.

Detta är ett exempel på hur man, i sekularismens namn, angriper mot den fria utvecklingen av personligheten, som är
förmågan att anta individuellt, utan inblandning, utan tvång eller tryck av något slag, ett sätt att leva i enlighet
med sina egna intressen, övertygelser, böjelser och önskningar, alltid, naturligtvis, med respekt till andras
rättigheter och den konstitutionella ordningen.

I El Quijote av Miguel de Cervantes står följande:

”Frihet, Sancho, är en av de mest värdefulla gåvor som himlen gav män och det kan inte matchas av de skatter som
finns på jorden och under havet. För friheten liksom ärans skull, kan man och ska riskera sitt liv, och, å andra
sidan, är fångenskap den största onda som kan drabba människan.”

I Frankrike, lagen om separation mellan kyrka och stat förbjuder all politisk eller religiös uttryck i skolor och
högskolor.

Flickan i lång kjol, enligt skolan, ”måste dölja eller dölja sin religiösa övertygelse när man går till klass”, men
hans andra lagkamrater kan stoltsera om sina intressen i musik, idrott eller alternativa estetiska, om de inte har
en religiös innebörd. Genom att hindra flickan tala fritt, bryter man mot hennes rätt till den fria utvecklingen av
hennes personlighet, oavsett vad de franska sekulära lagar kan säga, som hur lagliga dem än kan vara, kan betraktas
som godtyckliga eftersom de förhindrar flickan att visa, uppnå och sträva efter, de ambitioner som är legitima i
hennes eget liv och de värden hon beslutar att välja fritt och som ger mening åt hennes existens.

Med utvisningen av den minderåriga flickan, ”för användningen av en påstådd muslimsk kjol” bryter man mot rätten
till utbildning som erkänns i artikel 26 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som bokstavligen säger att
alla har rätt till utbildning ”vars syfte är den fullständiga utvecklingen av människans personlighet och stärkande
av respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Undervisningen skall främja förståelse,
tolerans och vänskap mellan alla nationer och alla rasgrupper och religiösa grupper, och främja utvecklingen av FN:s
fredsbevarande verksamhet.”

Vid sidan av dessa vridna tolkningar av sekularism, den Judiska Koalitionen mot Islamofobi (Jewish Coalition Against
islamofobi) uttryckte sitt fördömande mot de islamofobiska annonser som visas på bussar i USA, och av den domen som
fastställer att det är rätt att visa dessa anti-muslimska annonser. Å ena sidan, i Frankrike, utvisas religionen
från alla offentliga sektorn, i alla dess former, och i USA kan man göra en offentlig antimuslimsk kampanj, med
fotografier av Hitler som hälsar Jerusalems mufti under andra världskriget.

Den egyptiska advokat Waleed Shaled förklarade i sin artikel om Islam och sekularism:

”Den arabiska och muslimska världen desperat behöver komma ur sin långa sömn, ventilera sina lungor och öppna
dörrar, injicera nytt blod i sina politiska system, sina institutioner, för att försöka komma ikapp med resten av de
nationer som har vidtagit kraftfulla åtgärder mot modernitet.”

Den önskan som uttryckts av Waleed Shaled, är i lonje med den 15-åriga flickas rätt att fritt uttrycka sina
religiösa känslor utan att generera en artificiell konflikt som innebär utvisning från skolan.

Långt ifrån att stigmatisera religion och religiositet, måste denna respekteras av individerna och samhället så att
religiositet kan tränga samhället, konst, poesi och målning, utan att det innebär uteslutande av andra begrepp som
saknar en andlig eller religiös känsla, och har samma rätt till yttrandefrihet, inom alla områden.

Fienden är inte islam eller religion eller en flicka med en lång kjol eller en ung man med en tatuering. Fienden är
intolerans och föreställningar som skiljer och konfronterar vissa människor mot andra för vissa människors särskilda
nytta som bryr sig varken om religion eller om mänskliga rättigheter.

I dagsläget finns det inte ett religionskrig, och man ska inte se de grupper som bildats av terrorister som avviker
från islam som företrädare för islam, när man har bevisat att dessa grupper fungerar som obskyra moderna legoarméer
som bildas av fanatiker och brottslingar som bara vill tjäna pengar och makt.

Vi måste tydligt säga att det inte finns något krig av religioner och inte heller ett krig mellan den sekulära
världen och religiösa, utöver den nödvändiga och respektfulla intellektuella debatten, därför att tillåta anti islam
reklam på bussar är ett slag mot social fred och främjar avståndstagande mot islam, på samma sätt som att relegera
en 15 årig flicka för att hon använder en påstådd muslimsk kjol, är något överdriven och omotiverad.