Hjärtats impuls

Abdul Haqq Salaberria – Webislam

Det har redan påpekats av marknadsundersökningar, de allra flesta inköpen vi gör under våra liv följer inte
rationella kriterier, men impulser som är ett svar till ouppfyllda önskningar. Därför övertalar oss reklam sällan
med argument men genom att skapa känslor i hjärtat.

I de val vi gör i det dagliga livet händer samma ska. ”Intuition” säger vi, även om man felaktig tycker att det är
en kvinnofråga. Den mänskliga själens längtan känner inga gränser i form av kön, ålder, ras, status, utbildning,
nationalitet eller ålder. Reklam känner till det och arbetar med det. Om vi redan av natur är angelägna, marketing
proffs vet hur man kan skapa ännu mer ångest och hur man kan rikta den mot konsumtionens impulsiva handling för att
försöka tillfredsställa det, men alltid utan framgång.

För att precis som rädslan för döden är modern till alla rädslor, är längtan efter transcendens modern till alla
aptit. På samma sätt som en person med nikotin abstinens äter mycket mat för att tillfredsställa sin abstinens genom
att förvränga eller dölja de signaler hjärnan skickar till hans nervsystem, leder vår avgörande ångest till
besatthet som konsumtion, sex, droger eller spel.

Sjuka hjärtan leder till dåliga vanor. Varför blir hjärtan sjuka? Därför att de saknar en primär tillgivenhet,
vanligen från födseln, något som leder en vuxen person att tro att livet eller Gud har vänt honom/henne ryggen.

Ingenting kan trösta ett skadade hjärta eftersom vi föds med det enda syftet att älska och bli älskad. Utan det
kommer livets ordning inte att vara på plats och den inre balansen kommer att hoppa överbord.

Vi kan inte ens föreställa oss universum vidd och dess dolda mysterier, ännu mindre dess Skapares essens. Men trots
att vårt hjärta är bara en stjärnas damm, flyktigt och obetydlig utan någon inverkan på de krafter som driver
kosmos, det innehåller Honom, som en droppe innehåller havet. Är det inte ett enormt dilemma? Om vårt hjärta är en
hörnsten i hela universum, hur ska det inte kunna vara det i vår lilla värld? Det ger rätt till de ord med vilken
Ibn Ata Illah (1259-1309) öppnar sitt verk Al Hikam:

”Det är ett tecken på att det enda du kan räkna med är dina egna handlingar, att vänta mindre efter en dålig steg.

Att välja avståndtagandet när Gud håller oss i jakten efter fördelar kommer från en passionerad själs medvetslösa
aptit. Att vilja överlämna sig till ett sätt att leva när Gud har lett dig till avståndstagande och försakelse är
att ge upp de högsta ambitioner.

Förhastade beslut tränger inte igenom ödets väggar.

Sluta oroa dig för underlevnad! Låt någon annan ta han om det, gör det inte själv. Dina insatser i det du har
garanterat, och din försummelse i att göra vad som krävs av dig, att älska, visa mörkret i din syn.”

Jag hittar inte något bättre budskap för vår tids sjuka och hjälplösa hjärtan. Ett läkemedel, kärlek, som är
naturligt och utan biverkningar.

För att citera poeten Walt Whitman: ”Vad säger dina ögon? Jag tycker att de säger mer än alla de böcker jag läst i
mitt liv.”

Augustinus uttryckte det: ”Kärlek och gör vad du vill. Om du är tyst, kommer du att vara tyst med kärlek, om du
skriker, skrik med kärlek. Om du rättar till, gör det med kärlek, om du förlåter, förlåt med kärlek. Om du har rotat
kärleken i dig, ingenting annat än kärlek kommer att vara dess frukt.”

Denna kärlek till skapelsen och dess varelser kan bara komma från Guds kärlek.

”Måttet på kärlek är kärlek utan gräns… Gud skapade oss för Honom, och vårt hjärta kommer att vara oroligt tills
det vilar på Honom”, avslutar helgonet.

Det finns ingeting materiel som kan släcka tomrummet efter ett släckt hjärta och inget tal är lika kraftfullt som
det som kommer från hjärtat, även om det saknar ord.

Ata Illah sade: ”Hela universum är mörker, den har upplyst endast av sanningens uppkomst.”

att älska är bättre än att tycka till, och fungerar bättre än att tala.