Den Europeiska Unionens kortsynthet inför USA:s militära strategi

Thierry Meyssan – voltairenet.org

Ledarna för EU står inför en ökande frekvens av oväntade situationer. Å ena sidan, attentat eller försök till
attacker som begås eller som utarbetats av personer som inte hör till klar identifierade politiska grupper. Å andra
sidan, ett stort inflöde av migranter genom Medelhavet och det faktum att tusentals av dem dör vid grindarna till de
europeiska länderna.

I brist på strategisk analys, betraktas båda faktorer a priori som två icke relaterade händelser mellan varandra och
tas hand av olika förvaltningar. Polis och underrättelsetjänster tar hand om attackerna medan tullen och organ knutna
till försvarssektorn ta itu med problemet med invandrare. Men källan till båda problemen är densamma, den politiska
instabiliteten i Mellanöstern och Afrika.

Europeiska unionen har fråntagits möjligheten att förstå

Om EU:s militära akademier gjorde sitt jobb ordentligt, skulle de ha studerat under de senaste 15 åren den
amerikanska ”storebrors” doktrin. Och de skulle ha märkt att i många år har Pentagon publicerat alla typer av
dokument om ”kaosteorin” av filosofen Leo Strauss. För några månader sedan, Andrew Marshall, en tjänsteman som borde
ha pensionerats för 25 år sedan, fortfarande hade en budget på 10 miljoner dollar per år för forskning i ämnet (1).
Men ingen militärakademi i EU har studerat på allvarligt denna doktrin eller dess konsekvenser. De har inte gjort
det av två skäl, därför att det är en form av barbariskt krig… och för att den har utformats av en guru från den
judisk-amerikanska eliten. Dessutom ”vet” alla européer att ”USA-som-räddades-från-nazismen” kan inte gynna sådana
grymheter (2).

Om EU:s politiker hade rest lite, inte bara till Irak, Libyen, Syrien, det Afrikanska Hornet, Nigeria och Mali, men
också till Ukraina, skulle de ha sett med egna ögon genomförandet av denna strategiska doktrin. Men de har begränsat
sig att bara prata i en byggnad inom Bagdads ”Gröna zonen”, från ett podium i Tripoli eller Kievs Maidan-torget. De
ignorerar hur människor lever och efter begär från ”storebror”, har de ofta stängt sina ambassader och berövat sig
själva av ögon och öron på marken. Vad värre är, även efter begäran av ”storebror”, har de anslutit sig till
genomförandet av embargon, så att även affärsmän inte kan komma dit och se vad som händer på dessa platser.

Kaos är ingen tillfällighet, det är målet

I motsats till president Francois Hollandes påstående, är libyernas utvandring inte resultatet av en ”bristande
kontroll” av ”Unified Protector” operation som ledde till störtandet och mordet på Gaddafi, men resultatet man sökte
med denna operation, där Frankrike spelade ledarrollen. Kaoset i Libyen har inte installerats på grund av de
”libyska revolutionärerna” har misslyckats med att komma överens sinsemellan efter Muammar el-Gaddafis ”fall”, men
det var USA:s strategiska mål. Och de har uppnått det. Det fanns aldrig en ”demokratisk revolution” i Libyen, men en
separatiströrelse i Cyrenaica regionen. Det fanns aldrig något genomförande av FN:s mandat för att ”skydda
befolkningen”, men en massaker som begicks av Nato som kostade 160 000 libyers liv, varav 75 % var civila, enligt
siffror från Internationella Röda Korset.

Jag minns att, innan Libyens regering tillsattes, blev jag ombedd att tjäna som vittne i ett organiserat möte i
Tripoli mellan en amerikansk delegation och flera libyska företrädare. Under detta långa samtal, chefen för den
amerikanska delegationen förklarade för sina samtalspartner att Pentagon var villig att rädda dem från en säker död,
men krävde att de överlämnade Ledaren. Han tillade att när de väl dödat Gaddafi, skulle den libyska stamsamhälle
inte kunna validera myndigheten till en ny ledare innan, åtminstone en generation, en situation som skulle störta
Libyen i ett kaos aldrig sett förut i detta land. Sedan dess har jag upprepade gånger berättat om mötet och
förutspådde många gånger vad som händer idag.

”Kaosteorin”

När den amerikanska pressen började tala 2003 om ”kaosteorin”, kontrade Vita huset med att tala om en ”konstruktiv
kaos” och menade att med det skulle man fortsätta med förstörelsen av förtryckande strukturer så att livet kunde gro
obehindrat. Men varken Leo Strauss eller Pentagon hade aldrig använt detta uttryck. Tvärtom, enligt de, kaoset måste
vara av sådan storlek, att ingenting skulle kunna struktureras utanför Skaparen av Ny Ordningens vilja, USA. (3)

Principen för denna strategiska doktrin kan sammanfattas på följande sätt: det enklaste sättet att plundra
naturresurserna i ett land är inte länge att ockupera landet utan att förstöra staten. Ingen stat, ingen armé. Utan
en fiende armé, finns det ingen risk för att besegras. Så den amerikanska armén och NATO-alliansens strategiska mål
är enbart förstörelsen av stater. Och vad som händer med befolkningarna i de länder som är föremål för denna
strategi… bekymrar inte alls Washington.

Detta projekt är otänkbart för européer som sedan tiden för det engelska inbördeskriget är övertygade om, från
publiceringen av Leviathan, Thomas Hobbes bok, att det är att föredra att ge upp vissa friheter, och kanske
acceptera även en tyrannisk stat än att kastas in i kaos.

EU förnekar sin delaktighet i USA:s brott

Krigen i Afghanistan och Irak har redan kostat 4 miljoner människors liv. (4) Dessa krig lades fram för
säkerhetsrådet i FN som nödvändiga åtgärder ”i självförsvar.” Men idag medger alla att de faktiskt hade planerats
långt före händelserna den 11 september 2001 och i ett mycket bredare sammanhang för att ”bygga om en bredare
Mellanöstern” och att de skäl som motiverade dessa krig var bara propagandas uppfinningar.

Folkmord som begåtts av europeiska kolonialismen redovisas vanligtvis, men få erkänner nu de 4 miljoner döda, trots
vetenskapliga studier som bevisar det verkliga i detta brott. Det som händer är att våra föräldrar var ”dåliga”, men
vi är ”bra” och kan inte vara medbrottslingar i dessa fasor.

Det är också vanligt att håna det stackars tyska folket som trodde in i det sista på sina nazistiska ledare och blev
inte medvetna om de brott som begåtts i deras namn förrän efter nederlaget.

Men folken i Europeiska unionen agerar exakt likadant. Vi litar fortfarande på vår ”storebror” och vägrar att se de
brott de involverar oss i. Det är troligt att våra barn kommer att skratta åt oss …

EU:s felaktiga tolkning

– Ingen ledare i Västeuropa, absolut ingen, vågade offentligt nämna att flyktingarna från Irak, Libyen, Syrien,
Afrikas horn, Nigeria och Mali kanske inte flyr från diktaturer, men från det kaos som vi, frivillig men omedvetet,
störtat i deras länder.

– Ingen ledare i Västeuropa, absolut ingen, har vågat offentligt nämna att de ”islamistiska” attacker som äger rum i
Europa kan inte vara en förlängning av krigen för den ”större Mellanöstern”, men är ett verk av de samma som har
iscensatt kaoset i regionen. Som européer föredrar vi att fortsätta att tro att ”islamister” hatar judar och kristna,
och vi vägrar att se att de allra flesta av offren för dessa islamister är varken judar eller kristna men …
muslimer. Och tyst anklagar vi dem för att främja ”civilisationernas krig”, när detta begrepp skapades i det USA:s
nationella säkerhetsråd och fortfarande har inte något att göra med islamisternas kultur. (5)

– Ingen ledare i Västeuropa, absolut ingen, vågade offentligt nämna att nästa steg kommer att vara ”islamisering” av
distributionsnäten för knark, såsom fallet med Contras i Nicaragua, med försäljning av knark bland det svarta
samhället i Kalifornien, med hjälp och på order av CIA (6). Vi beslutade att ignorera att Karzai familjen tog
distributionen av kokain ur händerna på Kosovos maffia för att sätta det under kontroll av det Islamiska
emiratet. (7).

USA var aldrig intresserade att Ukraina skulle integrera sig i EU

Om EU:s militära akademier har inte studerat ”kaosteorin”, beror det på att de har blivit förbjudna att göra det. De
få lärare och forskare som vågade försöka analysera det blev hårt straffade medan pressen kallar ”plottrar” och
”konspirations galningar” de civila författare som är intresserade av denna teori.

Politikerna i EU trodde att händelserna på Maidan Torg var spontan och att demonstranterna ville lämna den
auktoritära Rysslands omloppsbana för att komma in i Unionens paradis. De blev enorm förvånade när man avslöjade
innehållet i telefonsamtalet där statssekreteraren Victoria Nuland nämnde den kontroll de hade över händelser i
hemlighet, när hon talade om ”att sparka EU i röven” (sic) (8). Från den stunden förstod de inte längre vad som
hände.

Om de hade låtit forskarna arbeta, skulle ledarna för medlemsländerna i EU förstått att genom att ingripa i Ukraina
och organisera där ett ”regimskifte”, försäkrade sig USA att EU skulle fortsätta till dess tjänst. Det som oroar
mest Washington sedan Vladimir Putins tal vid säkerhetskonferensen i München i september 2007 (9), är att Tyskland
inser var ligger deras intresse … och det är inte vid Washingtons sida, men Moskva.

För att successivt förstöra den ukrainska staten, skar USA den viktigaste kommunikationskanalen mellan EU och
Ryssland. Oavsett hur mycket vi vänder och vrider händelseförloppet, är detta den enda slutsatsen av vad som hände i
Ukraina. Washington vill inte att Ukraina ska ansluta sig till EU, vilket framgår av Nulands ord. Deras enda syfte
är att göra området till ett minfält för alla som försöker korsa den.

Den amerikanska militär planering

Så vi står inför två problem som utvecklar sig mycket snabbt: ”islamisternas” attacker har bara börjat. I
Medelhavet, har migrationsströmmarna tredubblats på ett år.

Om min analys är riktig, under nästa årtionde kommer vi att se hur ”islamistiska” attacker relaterad till
Mellanöstern och Afrika kommer att få sällskap av ”nazi” attentat kopplad till Ukraina. Då kommer man att upptäcka
att al-Qaida och de ukrainska nazisterna har länkar mellan varandra sedan 2007 gemensam konferens i Ternopol,
Ukraina. I själva verket kände morföräldrar till alla dessa individer varandra sedan andra världskriget. På den
tiden fick nazisterna i uppdrag att rekrytera sovjetiska muslimer för att bekämpa Moskva inom ramen för Gerhard von
Mendes program i Öst ministerium som skapades av Reich. Efter kriget, både nazisterna och deras muslimska rekryter
hamnade under CIA:s beskydd, enligt Frank Wisner program med AmComLib för att genomföra sabotageverksamhet i
Sovjetunionens territorium.

Migrant vågorna som försöker ta sig över Medelhavet, som hittills bara utgör ett humanitärt problem (200 000
personer i 2014), fortsätter att växa till ett allvarligt ekonomiskt problem. Den senaste tidens EU:s beslut om att
sänka smugglarnas fartyg i Libyen kommer att misslyckas med att hejda invandringen och kommer bara att tjäna till
att motivera nya militära operationer för att hålla kaoset i Libyen, men utan att lösa det.

Allt detta kommer att orsaka stora störningar i EU, som i dag ger intryck att vara en fredlig tillflyktsort.
Washington har inte för avsikt att förstöra denna marknad, som fortfarande är av avgörande betydelse för USA, men
att begränsa dess utveckling och se till att de aldrig lyckas med att bli en konkurrent.

År 1991 gav president Bush far till en lärjunge till Leo Strauss, Paul Wolfowitz, då okänd för allmänheten,
uppdraget att utveckla en strategi för den postsovjetiska eran. ”Wolfowitz Doktrinen” förklarade att USA:s
överhöghet krävde att införa tyglar på EU (10). Under 2008, under USA:s finansiella kris, sade historikern Christina
Rohmer, ordförande för Vita Husets ekonomiska råd, att den enda sätt att stötta upp amerikanska banker var att
stänga alla skatteparadis i andra länder och orsakar störningar i Europa så att kapitalet skulle strömma till USA.

För närvarande vad Washington har för avsikt är att få samman NAFTA (det nordamerikanska frihandelsavtalet) med
Europeiska Unionen och dollarn med euron, vilket skulle sätta EU:s medlemmar i en liknande situation som Mexiko (11).

Oturligt nog för dem, varken folket i EU eller dess ledare är medvetna om vad president Barack Obama förbereder för
dem.

Anteckningar:

 1. ”Efter 42 år, lämnar strategen Andy Marshall Pentagon”, Voltaire Network den 7 januari år 2015.
 2. ”Selective Intelligence” Seymour Hersh, The New Yorker den 12 maj 2003.
 3. ”Stumbling World Order and Its Impacts”, av Imad Fawzi Shueibi, Voltaire Network den 5 april år 2015.
 4. “4 miljoner döda i Afghanistan, Pakistan och Irak sedan 1990″ av Nafeez Mosaddeq Ahmed, Middle East Eye (UK),
  Voltaire Network den 13 april 2015.

 5. ”Civilisationernas krig” av Thierry Meyssan, Voltaire Network den 7 december 2004.
 6. Dark Alliance, The CIA, the Contras and the crack cocaine explosion, Gary Webb, förord av Maxime Waters, Seven
  Stories Press, 1999.

 7. ”Karzai klanen sätter heroinhandeln i händerna på det islamiska emiratet”, Voltaire Network den 29 november 2014.
 8. ”Samtal mellan USA:s UD representant och USA:s ambassadör i Ukraina” Andrey Fomin, Oriental Review (Ryssland),
  Voltaire Network den 8 februari 2014.

 9. ”De vill regera över världen på ett unipolärt sätt, det är olaglig och omoralisk” av Vladimir Putin, Red Voltaire
  den 11 februari 2007.

 10. ”Wolfowitz Doctrine” är fortfarande idag en sekretessbelagd handling. Men dess innehåll avslöjades av Patrick E.
  Tyler i ” US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop ” New York Times den 8 mars 1992. Tidningen
  publicerade även långa utdrag ur ”Wolfowitz Doctrine” på sidan 14: ”Excerpts from Pentagon’s Plan: “Prevent the
  Re-Emergence of a New Rival””. Mer information om denna doktrin finns också i ”Keeping the US First, Pentagon Would
  preclude a Rival Superpower” av Barton Gellman, The Washington Post den 11 mars 1992.

 11. ”Attacken på euron och avvecklingen av Europeiska Unionen” av Jean-Claude Paye, Voltaire Network den 20 juli,
  2010.