Är du redo?

Islamiskt Forum

Månaden Ramadan närmar sig med sin vänlighet, barmhärtighet och goda nyheter.

Så är du redo att ta emot den? Har du förberett dig med en uppriktig ånger? Med stor beslutsamhet och en stark vilja?
Ett undergivet hjärta till Allah, ett tal som minns Honom och en tålmodig kropp för att utföra dyrkans handlingar?
Gott uppförande, ett leende ansikte och dygdigt beteende? Har du utvecklat en plan för att utnyttja din tid och
förvalta det väl för att utföra dyrkans handlingar?

Låt inte Ramadan komma till dig när du fortfarande är desorienterad och oorganiserad eftersom det är så förlorarna
agerar. Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Ve
den som nås av Ramadan och inte blivit förlåten för sina synder.”

Så om du inte får förlåtelse under månaden Ramadan när ska du få det? Om du inte når Allahs barmhärtighet under
Ramadan när ska du uppnå det? Och om du inte frigör dig från Elden under månaden Ramadan, när ska du frigöra dig
från det?

Den välsignade månaden Ramadan är ett utmärkt tillfälle som många människor som fastade med oss förra året har
berövats eftersom de är inte längre bland oss. Vad skulle de inte göra för att återvända tillbaka till livet och
uttala ett enda Tasbih (SubhanAllah) eller en enda tahleel (La ilaha illallah)? Men det är för sent.

Så käre bror, kära syster, du har fortfarande en chans! Därför måste du försöka hårdare att lyda Allah och utföra
dyrkans handlingar. Investera tid på saker som får dig närmare Allah som bön, fasta, välgörenhet, Koran läsning,
hågkomsten av Allah, bjuda till det goda och förbjuda det onda, lyda föräldrarna, besök familj, förena människor,
visa vänlighet mot föräldralösa barn, fattiga och svaga, både muslimer och icke-muslimer.

Var mycket försiktig käre bror och kära syster med alla ord, alla tal som gör Allah rasande och gör inte din fasta
ogiltig genom att begå synder eller förbjudna handlingar. Profeten Muhammed (fvmh) sa: ”Den som inte överger falskt
tal och okunnig beteende och sluta agera enligt det, har Allah inget behov av denne överger sin mat och dryck.”

Käre bror och kära syster, vår Profet Muhammad (fvmh) ansträngde sig hårdare i Ramadan än under någon annan månad,
han bad, reciterade Koranen och gav till välgörenhet ännu mer, och han var ett exempel för våra föregångare.

Ansträng er i att lyda Allah i den här månaden som redan är här och följ de rättfärdigas exempel så att Allah ge er
Sin förlåtelse, höjer er bland andra så att ni finns bland de glada segrarna.

Gör av Ramadan den första steg av ett bättre liv, ett rätt liv, ett halal liv, ett liv som inte varar endast 30 dagar
men året runt.

Må Gud ge oss styrka och tålamod, öppna sinne och hjärta och en stark vilja att uppfylla våra plikter.