Islams muslimska fiender

Gokhan Bacik – Saphirnews

 

De extremistiska gruppers destruktiva insatser i Mali påminde oss att förekomsten av muslimska fundamentalistiska rörelser är främst ett hot mot islam och dess anhängare. Enligt krönikören Gökhan Bacik har muslimerna ett ansvar att fördöma deras framfart och bemöta dem.

Muslimerna eller islamiska organisationer måste acceptera denna enkla verkligheten, att det finns runt om i världen fundamentalistiska muslimska organisationer som feltolkar islam. Det fundamentalistiska hotet är inte bara ett uttryck för imperialistisk jargong uppfunnit av västvärlden för att bäst tjäna dess intressen.

Det är bedrövligt att konstatera att många islamiska fundamentalistiska organisationer har paradoxalt nog bidragit till att möjliggöra västerländsk aggression. Det måste också noteras att fundamentalism bland muslimer har sin egen ontologiska källan och skiljer sig från den imperialistiska väst.

Idag är främst det stora muslimska samfundet som hotats av muslimska fundamentalister. Det tål att upprepas, de fundamentalistiska organisationerna i den muslimska världen är först och främst ett hot mot det muslimska samfundet. Den senare är därför skyldiga att fördöma det. Vi har hört at i Mali bad folket i moskéerna för att Frankrike skulle ingripa för att stoppa dessa fundamentalistiska grupper. Detta är både en symbol och ett bevis på att fundamentalismen är först ett hot mot muslimerna själva.

 

Hotet underskattas bland muslimer

Det finns två strategiska misstag som begås av många av dem i den muslimska världen som väljer att ignorera det fundamentalistiska hotet.

Den första är att förneka att ett sådant hot föreligger. I Turkiet förkastar de ledande islamister denna idé, att islamisk fundamentalism är ett hot mot muslimer själva. Och påståendet om motsatsen ses som västvärldens överdrift för att legitimera deras interventionistiska politik.

En annan strategiskt misstag är att förneka tanken att fundamentalister kan ha en falsk tolkning av islam. Jag använder inte här termen falsk utifrån en partisk inställning om vad som borde debatteras om den islamiska tron. Nej, jag använder det bara utifrån en synvinkel där varken våld eller mord är acceptabla metoder i islam. Andra erkänner det islamistiska hotet, men vägrar att fördöma fundamentalister när de finns i sin linda. Denna attityd undergräver bilden av islam och muslimer. Detta är en verklighet som de som vägrar att fördöma fundamentalister föredrar att inte bemöta.

Det är hög tid att muslimer avvisar fundamentalism kategoriskt. Radikalism har förstört Afghanistan, försvagat Pakistan, och det kan snart förstöra Syrien. Hela det muslimska samfundet måste inse att det finns religiösa grupper vars tolkningar av islam är lika falska och oacceptabla. Oavsett om det är en intern fråga, muslimer mot muslimer, det är en tydlig företeelse man ser.

 

Saudiarabien och Irans ansvar

Även om de är få, faktiskt, fundamentalister fångar snabbt och enkelt uppmärksamheten hos världsopinionen genom sina spektakulära aktioner.

Lägg till detta det faktum att vissa stater, Iran och Saudiarabien, i synnerhet, har de minst oanständiga metoder, som att skära händerna på tjuvar offentligt. Detta är en annan illustration av grov feltolkning av islam. Saudiska och iranska politiken bör inse att de inte bara skär av fattiga människors händer, men också av samma skäl hela det muslimska samfundets händer, hela ummah. Att skära av en mans händer offentlig är en strängt pornografisk handling. Detta är verkligen inte islamisk beteende. Detta är en upprörande handling som orsakar allvarliga skador på islam.

Vi kan inte föreställa oss ett sämre sätt att förgifta bilden av islam än den av rika muslimer som skär av fattiga muslimers händer.

 

Lösningen kommer från islam

Inför de många manifestationerna av islamisk fundamentalism kan vi säga att islams största problem kommer från sina muslimska fiender. De muslimer som permanentar oacceptabla metoder som vidmakthåller våldet är helt enkelt Islams muslimska fiender.

Visst, att bekämpa dessa fiender är inte lätt. Men de islamiska organisationerna har ett särskilt ansvar och bör vara de första att slåss.

Att låta denna roll till sekulära organisationer kommer verkligen att stärka fundamentalistiska grupper. Religiösa organisationer är därför med all logik, det enda möjliga botemedel för fundamentalism.