Sexualitet, modernitet och tradition i Medelhavsområdet

Jag vill tala om sexualitet, modernitet och tradition på båda sidor om Medelhavet, närområden som har följt olika vägar, men som tenderar att hitta varandra. Från en religiös synvinkel finns det en kontrast mellan utvecklingen av kristendomen, som majoritetens religion på den norra stranden, och utvecklingen av islam som majoritetens religion på den södra stranden.

Hur salafister förstör Islams arv

Salafister och besläktade salifistiska gruppers förstörelse av muslimska heliga platser under de senaste månaderna har sett en oroväckande ökning. Zaouias, kyrkogårdar, moskéer, ingen plats verkar skonas, inte ens i Mecka, där den saudiska regeringen har förstört religiösa platser, skenbart för rädsla för avfall.

Islams muslimska fiender

De extremistiska gruppers destruktiva insatser i Mali påminde oss att förekomsten av muslimska fundamentalistiska rörelser är främst ett hot mot islam och dess anhängare. Enligt krönikören Gökhan Bacik har muslimerna ett ansvar att fördöma deras framfart och bemöta dem.