Legosoldaten

Abdelah – abdelah-islam.blogspot.com

 

Det fanns en legosoldat från Mecka som hade hyrts av Quraysh för att döda Profeten, frid vare med honom. Han hade förberett sitt svärd med gift med syfte att endast röra honom med det för att orsaka hans död men nyheten kom snabbt till Medina, och när legosoldaten kom fram till Medinas utkant, greps han av profetens följeslagare som stoppade och band honom i väntan på profetens ankomst.

Och när Profeten kom informerades honom om vad som hade hänt. Han gick dit fången fanns, när han såg honom bunden under solen, sade Profeten till sina följeslagare: ”Har ni gett honom mat? Har han fått något att dricka? Varför sitter han under solen? Varför har ni bundit honom? Profeten informerade sina följeslagare att även om han var i fångenskap hade han sina rättigheter. Sen sade profetens till följeslagarna att ta bort repet han hade bundits med och att han skulle få mat och dryck, och när han hade ätit och druckit färdigt skulle profeten prata med honom.

Efter att legosoldaten hade ätit och druckit började Profeten prata med honom och frågade varför han ville döda honom. Legosoldaten förklarade att han hade anlitats för att döda honom, därför att han hade delat familjer, skapat osämja mellan föräldrar och barn och avvisat 360 idoler i Mecka för en gud. Och Profeten förklarade att Allah hade valt honom som profet och att hans uppdrag var att förmedla budskapet och började förklara vad islam sade och tillbringade lång tid med att förklara frågor angående din.

Legosoldaten insåg redan profetens stor vänlighet, när alla ville döda honom det första Profeten gjorde var att fråga om de hade gett honom att äta och dricka, och att under andra omständigheter skulle han vara redan död. Så småningom Profeten bad honom att omfamna islam och om han inte gjorde det skulle han bli fri, förutsatt att han aldrig mer skulle kämpa mot muslimer. ”Förut visste du inte vad Islam säger, nu vet du det.” Han uppmanade honom att inte längre kämpa mot islam vilket legosoldaten gick med på.

Lite ro hade börjat växa i legosoldatens hjärta, men han ville kolla något. Legosoldaten sade till profeten att han inte ville bli muslim, att han ville förbli vad han var. Så profeten lät honom gå. Profetens följeslagare frågade honom varför han hade låtit honom gå fri, han hade försökt döda honom och därför förtjänade inte honom att bli fri. Men profeten sade att legosoldater inte visste då men nu vet vem jag är. Så han lät honom lämna Medina fri.

Efter några kilometer vände tillbaka legosoldaten till Medina, eftersom han nu hade fått bekräftelse att muslimerna hade verkligen håller sitt ord att släppa honom. Så efter ett tag återvände han till Medina och alla muslimer var chockade och frågade honom varför han hade återvänt, alla var upprörda i Medina. Och när alla var där, höjde han fingret och gjorde Shahada, han vittnade om att det finns en Gud och att profeten fred vare med honom är Allahs Sändebud.

Då alla som hade gripit honom tidigare och som inte hade gett honom något att äta eller dricka och ville döda honom, vände sig till honom glada och stolta över att han hade gått med på att bli muslim. Men en av Ansar av Medina frågade om han redan hade trott på profeten varför gjorde inte Shahada förut och varför han hade väntat att återvända hit för att erkänna sig muslim.

Han sade att han ville bekräfta något, att han ville se och visa alla att jag ville bli muslim som en fri man, och att om han hade valt att bli muslim i Medina skulle man ha trott att han blev muslim av rädsla för att inte dö, och genom att vara fri att återvända till Mecka och förbli vad han var kunde han bestämma utan tvång av något slag att bli muslim, och nu alla kommer att se att jag blev muslim av eget val. Jag hade möjligheten att återvända till Mecka, men bestämde mig för att komma tillbaka till Medina för att bli muslim eftersom det som profeten visade mig, hans ödmjukhet, kunskap, balans, adel, allt det jag såg i er profet var det som fick mig att acceptera islam, och nu tack vare Allah och profeten är jag muslim InshAllah. När nyheten nådde profeten blev han glad.

Så alla dessa saker och profetens ord gjorde att legosoldatens hjärta accepterade att bli muslim och tack vare profetens karaktär och hans kunskap blev han muslim.

Varje muslim bör beakta denna historia, i denna berättelse det som belönas är profetens kunskap och agerande gentemot den påstådda ”fienden”. Ofta görs Dawa bättre med ett gott uppförande och bra kunskaper istället för att prata och berätta om en massa olika påbud.

Denna legosoldat blev muslim eftersom han såg med sina ögon och upplevde med sin kropp, han hörde inte bara ord men han såg handlingar, goda handlingar. Så jag uppmanar er att vara rättfärdiga, skaffa kunskaper och har en bra beteende med alla, muslim eller inte eftersom genom att vara kunniga och ha en god karaktär är man också en god muslim och en god människa på samma gång.

Alla historier vi har hört om exemplifierar folk med kunskap. Profeten frid över honom sade att i vågen vid domedagen ingenting kommer att väga tyngre än god karaktär och goda kunskaper. Och de som kommer att vara närmast profeten i paradiset är de som har en bra karaktär och kunskap. Och den bästa av muslimer är den som har den bästa karaktären och kunskap och behandlar bäst sin fru.

O Allah hjälp oss att bli bland de som har bra karaktär och god kunskap (husni al juluk)

Amin